Pátek 15. února 2008

 

(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji odpolední jednání naší společné schůze.

Před polední přestávkou byla ukončena rozprava. Já bych, než budeme dále pokračovat, chtěl omluvit z naší společné schůze paní poslankyni Olgu Zubovou. Omluvenka mi dorazila ve 13.24 hodin.

Dále se ještě o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS pan Petr Tluchoř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane prezidente, vážený pane Švejnare, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni senátoři, dámy a pánové. Občanská demokratická strana celou dobu přípravy prezidentské volby jasně zastávala postoj k tajné volbě jako základnímu principu demokratické společnosti.V tuto chvíli, kdy hrozí jasné ohrožení opět obstrukcí a podobnými kroky, my jsme přesvědčeni, že je nutné pokračovat ve volbě, že je nutné dnes prezidenta zvolit, také v situaci, kdy oba navržení kandidáti pro veřejnou volbu byli přístupni a souhlasili s ní, tak Občanská demokratická strana nadále nebude prosazovat tajnou volbu a je ochotna přistoupit na volbu veřejnou. Nebudeme tedy pro tajnou volbu v tuto chvíli hlasovat a prosím, abychom dnes udělali to, co od nás lidé očekávají, abychom zvolili prezidenta České republiky.

Děkuji pěkně. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Michal Hašek. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane prezidente, pane profesore Švejnare, dámy a pánové, bylo tady ráno hodně mluveno o nové etice v politice, o nějakém novém stylu politické kultury. Já myslím, že součástí toho je i poděkování, naše poděkování Občanské demokratické straně, že po týdnu pochopila, že skutečně obstrukce s tajnou volbou nemá smysl, přistoupila na volbu veřejnou. Za to děkuji a také věřím, že dnes volba doběhne důstojně a jejím výsledkem může být zvolení prezidenta České republiky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan předseda klubu KDU-ČSL Severa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Milé dámy, vážení pánové, velice krátce. KDU-ČSL včera vytvořila návrh, který se zdá, že by mohl umožnit daleko jednodušší formu dnešního hlasování. Na základě prohlášení pana předsedy Tluchoře z ODS se nám zdá, že ten návrh je naprosto nadbytečný a nemáme problém s veřejnou volbou. (Rozruch a potlesk v sále.) Jsem rád, že nedojde k žádnému kroku, který by opět vyvzdorováním přehlasoval jednu z komor, a myslím si, že to je dobrý počin, který v tuto chvíli byl učiněn. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Dále se o slovo hlásí? Měl jsem avizovanou přihlášku pana ministra Cyrila Svobody. Už ne, takže dále již s přednostním právem nechce vystoupit nikdo.

Nyní tedy rozhodneme, jak jsem již avizoval, o způsobu hlasování. O procedurálním návrhu senátora Mejstříka rozhodneme až po stanovení způsobu volby prezidenta republiky, tak jak jsem s panem senátorem se dohodl.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby volba prezidenta republiky proběhla tajným hlasováním, s tím, že v případě, že nebude přijato usnesení podle § 75 jednacího řádu, znamená to bez dalšího hlasování, že budeme volit prezidenta republiky hlasováním veřejným.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. (Probíhá sčítání poslanců.)

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců je pro návrh, tak jak jsem ho přednesl. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 199 poslankyň a poslanců pro návrh 1, proti 78. Poslanecká sněmovna s návrhem nevyslovila souhlas.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP