Pátek 15. února 2008

 

(12.00 hodin)
(pokračuje Novotný)

Je významnou morální autoritou a předním politickým arbitrem. Má zejména možnost, a to bych chtěl obzvláště zdůraznit, zásadně pomoci řešit důležité kroky nutné k pozitivnímu vývoji České republiky.

Naše země stojí před několika významnými rozhodnutími, která určí její podobu, bohatství a vývoj na mnoho let dopředu. Stojíme před klíčovými reformami, které ovlivní naše životy a zejména budoucnost našich dětí. Musíme občanům jasně říci, že skončila doba transformace doprovázená žitím na dluh, protože jsme už výnosy z rozprodeje majetku prohospodařili, a čekají nás proto nezbytné zásadní reformy. V tomto musí být skutečně odpovědný prezident vládě nápomocen a musí mluvit jasným hlasem. Musíme obnovit důvěru lidí v policii, soudy, kapitálové trhy, penzijní fondy, banky, ale především v nás politiky.

Proto prosím zvažte, kdo z kandidátů bude schopen efektivně a skutečně odhodlaně vystupovat proti korupci a kdo se naopak jen připojí k planým výzvám bez konkrétních činů. Odpovědně posuďte, s jakým prezidentem můžeme získat širokou politickou podporu potřebným reformám a také odškodnění malých akcionářů a vypořádání církevních restitucí a dalším dlouho opomíjeným rozhodnutím. Zvažte prosím, který z prezidentských kandidátů nás může lépe reprezentovat v Evropě a systematicky posilovat naše renomé.

Prezident by neměl být tím, kdo má svázané ruce věčnými spory o minulost, politickou příslušností ani tím, že už dosáhl všeho. Musí být naopak nadán jasnými vizemi a snahou je uskutečnit.

Jednou z významných pravomocí prezidenta republiky je navrhování soudců Ústavního soudu. Zvažte prosím, který z kandidátů je schopen větší objektivnosti a otevřenosti při jejich výběru. Posuďme také, který z kandidátů dokáže lépe čelit tlakům stojícím za pořádáním olympiády a podobných nesmyslně megalomanských akcí, na které si už nyní půjčujeme. A to jsou jen některá rozhodnutí, před kterými se bude nový prezident ocitat. Sami posuďte, kdo nejlépe vyhoví potřebám našeho státu a zejména zájmům našich občanů.

Já jsem si již odpověděl. Jsem hluboce přesvědčen, že skutečným potřebám naší země nejlépe vyhovuje pan profesor Švejnar, jehož vstup na českou politickou scénu je již realitou. Napříč politickým spektrem jsme se dokázali domluvit na společném kandidátovi a věřím, že i následně budeme schopni společně s panem profesorem Švejnarem obnovit důvěru lidí v politiku. Na základě své zkušenosti bych vás chtěl ujistit, že profesor Švejnar není v naší zemi neznámým cizincem, jak ho někteří vykreslují. Například v Senátu k nám přicházel v minulých letech mnohokrát vysvětlovat problematiku české ekonomiky. Znám ho jako velmi pracovitého, schopného a skromného člověka, který vnáší do našeho znesvářeného světa politiky tak potřebnou rozvahu a důstojnost. Umí lidi sjednocovat, nalézat společné styčné body, nabízí jasnou, atraktivní a věrohodnou vizi pro Českou republiku.

Nechutnosti, které provázejí letošní volbu, jsou důkazem toho, že se zde pokoušíme o zásadní korekci naší polistopadové politiky.

Dámy a pánové, už při svém minulém projevu jsem končil s tím, že naším nejvyšším zákonem by měl být prospěch všech občanů. Proto budu při této osudové volbě volit profesora Jana Švejnara. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Šojdrová, připraví se pan senátor Mejstřík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane prezidente, paní Bobošíková, pane profesore Jane Švejnare, před druhou volbou hlavy státu mi dovolte říci opravdu jen několik poznámek.

Po první volbě máme zkušenost s veřejnou volbou. Ukázalo se, že je možná, ale má daleko větší nároky na nás, na volitele. Volání po důstojné volbě, které je oprávněné a slyšíme ho myslím všichni, je volání po důstojném chování především nás volitelů. Na rozdíl od pana premiéra se domnívám, že Parlament dnes při volbě skutečně je ovlivněn pocitem zodpovědnosti nás volitelů vůči vládě či pocitem zodpovědnosti těch volitelů, kteří jsou v roli opozice. Dokonce se domnívám, že u některých volitelů je to převažující motiv nad tím, jaká je osobnost samotných kandidátů.

Oba vážní kandidáti jsou navrženi také zástupci vládních koaličních stran. Zvolení jednoho z nich tedy logicky nemůže znamenat pád vlády, pokud ovšem se nestane záminkou toto zvolení pro vyřizování účtů uvnitř politických stran. Občané od nás neočekávají politický převrat, ale zvolení dobrého prezidenta. S tímto vědomím podporuji volbu veřejnou, ale pokud v hlasování převáží názor opačný, budu ho respektovat.

Se znalostí obou vážných kandidátů, jejich dosavadního působení, podporuji i zvolení Jana Švejnara. (Potlesk.) Bude-li zvolen Václav Klaus, budu důvěřovat tomu, že udělá vše pro to, aby byl dobrým prezidentem České republiky, a budu ho respektovat. Janu Švejnarovi chci poděkovat, že přijal kandidaturu a že v ní vytrval způsobem, který je pro mne, ale myslím, že nejen pro mne, velkou nadějí do budoucna. Snažím se uvěřit, že je zde 281 volitelů, v tuto chvíli myslím pouze 280 volitelů, kteří se dokáží chovat slušně, respektovat názor druhých a obhájit před veřejností svůj vlastní veřejně deklarovaný postoj. Nic víc a nic méně od nás občané této republiky neočekávají.

Dámy a pánové, myslím, že můžeme volit. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan senátor Mejstřík, připraví se pan senátor Čunek. Prosím, pane senátore, máte slovo.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP