Pátek 8. února 2008

 

(16.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan ministr Cyril Svoboda. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji po konzultaci upřesnění toho návrhu, a podle mě naprosto korektní. Nechť hlasuje Senát o tom, zda budeme hlasovat společně, nechť hlasuje Sněmovna, že budeme hlasovat společně. To je ona vůle obou komor. Když se shodneme na tom, že budeme hlasovat společně, hlasujme společně, ukončeme tuto debatu, protože se stejně někam dál nedostaneme. A nejlepší projev vůle je obou dvou komor a tento postup nemůže napadnout vůbec nikdo, protože to bude projev vůle jedné komory a druhé komory shodnout se na společném hlasování. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní uděluji slovo paní senátorce Janáčkové. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Liana Janáčková: Dobrý den, dámy a pánové. Já jako jedna z mála v Parlamentu jsem nezávislá, nemám za sebou žádné sekretariáty a nikdo mě nenutí, abych hlasovala nějak, podle něčího příkazu. Mám svou vlastní vůli a svou vlastní vůlí jsem se rozhodla, že chci volit pana Václava Klause. Nicméně demokracie a svoboda je právě v tom, že u té plenty, u té urny, jsme sami se svým svědomím a se svou zodpovědností. A jestliže my věříme sami sobě, já sama sobě věřím, tak mi v tom případě věří i moji voliči, že jsem je nezklamala. A to je o té naší vlastní odpovědnosti. A jestliže tady zastupujeme voliče, jak všichni říkáme, že nám záleží na občanech, já si neuvědomuji, že bychom měli jiné voliče Sněmovna a jiné voliče Senát. Máme všichni stejné voliče, prosím vás pěkně. Proto jsme tady. Ale proto máme také zodpovědnost, takže u té plenty sami se svým svědomím. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, pane Švejnare, dámy a pánové, já jen velmi krátce, protože mnoho z toho, co jsem chtěl říct, už řekli moji předřečníci. Jen na vás, pane předsedo, když se tady neustále oháníme jednacím řádem, že to je zákon, který platí a nesmí se porušovat, pak bych vám jen chtěl připomenout, že o procedurálním návrhu se hlasuje ihned a bez rozpravy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I když já jsem otevřel rozpravu ke kandidátům a ke způsobu volby.

Dále vystoupí pan poslanec Koníček. Nechce vystoupit. Takže chce někdo? Pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já si - už jsem to řekl asi třikrát - já si ale opravdu myslím, že není šťastné vést tady v tomto plénu procedurální debatu, a proto bych chtěl požádat pana předsedu, aby na hodinu přerušil toto jednání Parlamentu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vyhlašuji přestávku na 15 minut. Chci k sobě všechny předsedy a místopředsedy obou komor a předsedy klubů poslaneckých a senátorských. Poprosím vypnout mikrofony od řídícího.

 

(Jednání přerušeno v 16.05 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP