Pátek 8. února 2008

 

(15.20 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já nechci rozšiřovat diskusi o tom, co je demokratičtější, jestli tajné, nebo veřejné volby. Jenom jsem překvapen, že to říká Martin Mejstřík, jako by tajná volba byla něco absolutně nedemokratického, když tajná volba byla jedním ze základních požadavků listopadu 1989. (Potlesk.) Všichni pamatujeme ty místnosti, které si někdo kontroloval.

Ale já opakuji svoji námitku, kterou jsem vznesl. Já si myslím, že § 75 je nepoužitelný. Pan poslanec Hašek nás může přesvědčovat, jak dlouho chce, ale jak bylo řečeno ústy předsedy Senátu, většina představitelů ještě včera večer byla přesvědčena, že § 75 je nepoužitelný. Dnes náhle je vykládán jako jediné a nejužitečnější dogma.

Já upozorňuji, že volba prezidenta republiky je upravena přesně v § 81, který neříká, že k rozhodování o volbě se použije přiměřeně jednací řád Poslanecké sněmovny, ale naopak říká přesně, že volbu upravuje pouze ústava a volební řád. Ani ústava, ani volební řád neříkají, že jedna komora může přehlasovat druhou.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jičínský. Připraví se paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mám smutný primát, že jsem v této Sněmovně, v tomto Parlamentu, nejstarší. Tak to mi snad dává jisté právo, abych apeloval na základní politickou odpovědnost těch, kdo sem byli zvoleni.

Chceme-li se tu dlouho tahat o jednotlivosti a procedurální spory, které souvisí s tím, že právní úprava, ať už ji budeme rozebírat jakkoli, není úplně jednoznačná a zcela jednoznačný výklad neumožňuje, což potvrdila řada expertiz ústavních právníků, pak můžeme pokračovat, ale dáváme lidem, kteří nás sem zvolili, jenom špatné svědectví o tom, že si nejsme vědomi své odpovědnosti, pro kterou jsme se tu sešli, a tou je zvolení hlavy státu. A už tady bylo řečeno, že jsou dvě možnosti: buď volit tajně, nebo veřejně. Rozhodněme - bylo navrženo: volme tajně; bude-li většina, budeme volit tajně, nebude-li většina, budeme volit veřejně.

A připomínám, že je také zásada, že jestliže v první volbě ve třetím kole dochází k počítání hlasů, pak platí většina bez ohledu na to, ze které komory jsou.

Takže mějme tyto základní skutečnosti na vědomí a zachovejme se tak, jak občané od nás očekávají, že dnes budeme volit hlavu státu, a ne se tady tahat o procedurální spory. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques. Připraví se pan senátor Zlatuška.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych za poslanecký klub Strany zelených zopakovala události posledních dnů.

Ve středu jsme na mimořádném zasedání našeho poslaneckého klubu v souladu s platným zákonem a v reakci na události posledních dnů, které dávaly tušit, že probíhají nekalé zákulisní praktiky a že řádnost prezidentské volby je z tohoto důvodu ohrožena, přijali jednomyslné usnesení, že volíme ve veřejné volbě a že tento postup budeme také obhajovat. Na politickém grémiu, které se sešlo včera na půdě Poslanecké sněmovny, jsem tento postoj opakovaně obhajovala a také jsem obhajovala postup podle § 75, který je platným zněním zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a v případě, že nebude schválena tajná volba, hlasuje se volbou veřejnou. Tento výklad byl potvrzen většinou ústavních právníků, kteří byli konzultováni, a dalšími odborníky, a k žádné shodě jiného typu na včerejším politickém grémiu nedošlo. Toto stanovisko za poslanecký klub Strany zelených zaznělo zcela jasně.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan senátor Zlatuška. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Zlatuška: Dámy a pánové, chtěl bych reagovat na slova poslance Bendy. V listopadu 1989 jsme samozřejmě chtěli tajnou volbu, ale volbu pro voliče. My nejsme voliči, my jsme volitelé. Nevolíme si předsedu tohoto shromáždění, volíme prezidenta republiky. A volíme ho pro občany a těmto občanům také máme být zodpovědní. Nevidím sebemenší důvod, proč by tato volba měla proběhnout tajně, zatímco volba takových osobností jako předseda Sněmovny nebo předseda Senátu nechť probíhá tajným hlasováním.

Jen bych připomněl, že před časem, když si dovolil proti stávajícímu předsedovi Sobotkovi kandidovat tehdejší kolega Jeřab, jakou nevoli to vzbudilo mezi senátory z ODS. Neměl jsem tehdy pocit, že probíhala volba, která by opravdu byla tajná.

A co se ústavních zvyklostí týče - před pěti lety probíhalo rozhodování o proceduře přesně stejným způsobem jako dnes. Předsedající schůze dal hlasovat o tom, jestli volba má být tajná. Tehdy zvítězila volba tajná. Pokud by toto byla jediná možnost, jak pokračovat, bylo by zbytečné hlasovat. Jestliže o tom hlasujeme, musíme připustit, že můžeme mít i tu možnost druhou. Stejně jako musíme připustit - a kolegové z ODS to možná budou nést nelibě - že máme dva kandidáty, nikoli jen jednoho. Můžeme samozřejmě zvolit současného prezidenta na druhý mandát, ale máme zde jinou možnost - zvolit Jana Švejnara na jeho mandát první. A tyto dvě možnosti bychom měli hlasováním prozkoumat. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych se snad ani do této rozpravy nehlásil, protože můj názor na veřejnou volbu jako volbu čestnější, transparentnější, férovější je známý, ale velmi mě uráží to, co tady řekl pan kolega poslanec Benda.

Víte, my bychom neměli argumenty používat, jak se nám hodí. Já bych chtěl ODS připomenout, že váš místopředseda ODS Petr Bendl byl do funkce hejtmana Středočeského kraje zvolen vašimi zastupiteli ve veřejné volbě. Je to návrat před listopad 1989? Pak prosím vašeho místopředsedu vylučte. A vaše zastupitele.

Takže prosím, abychom tady používali férové argumenty. A já tomu rozumím - obě formy volby jsou v ústavě, veřejná, tajná, tak pojďme hlasovat. Čeho se bojíte? Proč ODS blokuje dodržování zákona? Prosím, chovejte se jako demokraté. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan senátor Štěch. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Milan Štěch: Pane prezidente, pane Švejnare, vážené členky Parlamentu, vážení členové Parlamentu, já si myslím, kde vzniká rozpor ve výkladu pravidel ústavy, jednacích řádů, že má nastoupit logika.

Tady bylo hovořeno o odkazu roku 1989. I já ho ctím. Myslím si, že tajná volba je skutečně vrcholný demokratický princip a že to je výdobytek roku 1989. Ale dámy a pánové, výdobytkem roku 1989 je i to, abychom brali v potaz názory občanů. Současné názory občanů. A naše moc je nám dána, odvozena, z moci jednotlivých suverénů, suverénů občanů.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP