Pátek 8. února 2008

 

(15.10 hodin)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, včera večer v poměrně reprezentativním složení, velmi reprezentativním složení, jsme se dohodli, že o procedurálních otázkách musí být souhlas obou komor českého Parlamentu. Teď máme dilema, že se nám může stát, že při nesouhlasném stanovisku při hlasování o jedné formě volby prezidenty nedojde k té druhé formě. Proto zopakuji svůj návrh - hodinové jednání, pokud se podaří naše dohoda naší dohodovací skupiny, přijdeme s návrhem před vás. Nevidím jiné řešení. Budeme si zde stokrát vykládat o § 75 - pro občany České republiky zcela nesrozumitelné, o § 73 - opět nesrozumitelné, o tom, že Ústavní soud nemá šanci zasáhnout.

Jediné řešení je politická dohoda. Věřte, že i ODS bude akceptovat závěry tohoto dohodovacího řízení. Díky.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy pan předseda Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, při všem respektu k Senátu Parlamentu České republiky i k panu předsedovi Sobotkovi - o čem, dámy a pánové, chcete dělat politickou dohodu? O tom, že budeme dodržovat zákon? Já rozumím tomu, že se v tuto chvíli nehodí Občanské demokratické straně, která má majoritu v horní komoře Parlamentu, že není stykový zákon. Platí tedy jednací řád Poslanecké sněmovny a ten stanoví nějaká pravidla, jak dospějeme k hlasování o způsobu volby. Ale prosím, nedělejme dohodu o tom, že budeme doplňovat to, co podle vašeho názoru v zákonu chybí. Pak ten zákon změňme, doplňme, ale nemůžeme politickou dohodou obcházet platné znění jednacího řádu Poslanecké sněmovny. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní o slovo se přihlásil pan senátor - a nechtěl bych jim upřít, protože se současně přihlásili pan senátor Mejstřík a pan senátor Zlatuška. Který chcete vystoupit? Takže pan senátor Zlatuška.

 

Senátor Jiří Zlatuška: Dámy a pánové, k tomu, co zde řekl předseda Senátu, bych chtěl říci, že jsem se nezúčastnil žádného jednání včera večer a nedal jsem nikomu zmocnění, aby mne tam zastupoval. Pan předseda Senátu nemluví mým jménem.

Chtěl bych poukázat na to, že když se u Ústavního soudu probíraly námitky proti reformě, bylo výslovně konstatováno, že předsedové komor nemohou v těch meritorních věcech zastupovat jednotlivé komory. Zde jsou obě komory shromážděny, zde se má rozhodnout hlasováním.

Co se týče námitky pana ministra Svobody o tom, že by se mělo rozhodnout o obou možnostech, připomínám jednoduchou logickou pravdu. Máme zde pouze dvě možnosti, jak realizovat volbu. Jedna je tajná, druhá je veřejná. V logice se zákon vyloučení třetího nazývá tertium non datur. Z tohoto hlediska, zamítneme-li tajnou volbu, není jiná možnost než volit veřejně. Proto má ten fakt, že se opíráme o jednací řád Poslanecké sněmovny, smysl nejen právní, ale i logický.

Zde máme rozhodnout a zde také rozhodněme. Koneckonců, bude-li veřejná volba prezidenta, bude jasně vidět, kdo získal hlasy. Ústava jasně říká, kolik hlasů a v jakých proporcích potřebuje zvolený prezident. Jestli se kdokoli z Občanské demokratické strany stydí za toho, za koho chce hlasovat, může hlasovat za jeho protikandidáta. Nic mu v tom nebrání. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan senátor Mejstřík. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Martin Mejstřík: Dámy a pánové, část toho, co jsem chtěl říci, řekl můj předřečník kolega Zlatuška. Senát se neusnesl na tom, že bude volit tajnou volbou. Můj mandát jsem nedelegoval na nikoho jiného. To znamená, že nikdo jiný minimálně za mne nemůže mluvit. A svůj názor jsem zde řekl.

Po zkušenostech s předchozí prezidentskou volbou a po zkušenostech s úrovní naší politické scény, kterou naši voliči si zažívají osmnáct let, jsem zastáncem volby veřejné jakožto volby, která umožní veřejnou kontrolu nás volitelů našimi voliči. My jsme pouze prodlouženou rukou občanů České republiky a oni mají právo na to, vidět, jak a koho v tuto chvíli budeme volit.

Zásadně nesouhlasím s návrhem pana předsedy Senátu o nějakém dohodovacím řízení úzkých skupin našich komor. Volme veřejně, jedině tak to bude transparentní, průhledné a průkazné.

Poslední slovo. Nerozumím tomu postoji Občanské demokratické strany, která se tváří jako demokratickou stranou, která ústy některých z nich bojovala v listopadu 1989 za demokracii, ale mají-li prokázat a podpořit demokratické principy, jsou proti nim. Rád bych slyšel jediný důvod, proč nechce ODS volit veřejně.

Co víc k tomu dodat? Vše ostatní bylo řečeno přede mnou. Je to jedna jediná strana ze všech parlamentních stran, která je proti. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane senátore. O slovo se přihlásil pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Páni předsedové, pane prezidente, dámy a pánové, promiňte, nechci zdržovat. Původně jsem k tomuto tématu vůbec nechtěl vystoupit, nejsem odborník na parlamentní procedury. Nicméně jedno vím. Je-li různý výklad pravidel, nebo snad dokonce mezera, kterou tvůrce pravidel nepředpokládal, máme ještě jiné nástroje, kterých bychom se mohli přidržet. Jako poměrně mladá demokracie máme nástroj ústavní tradice. Tady je nějaká ústavní tradice volby prezidenta republiky. Jak za první republiky, tak po roce 1990, pokud se nejednalo zrovna o výjimečné chvíle, byla ústavní tradice tajné volby hlavy státu.

Samozřejmě, že je v moci Poslanecké sněmovny a Senátu tuto ústavní tradici prolomit a z nějakého důvodu se rozhodnout volit veřejně. A je to zcela legitimní. Pak bych si ale nesmírně přál, aby při tom byla ctěna ještě jedna tradice, na které by nám mělo vzájemně nesmírně záležet, a to je tradice úcty institucí jedné k druhému. To znamená, pokud se tak stane, aby se to nestalo silovým řešením jedné komory proti druhé, ale pouze po pečlivém uvážení a se souhlasem obou komor. Pokud bychom dnes prolomili ústavní tradici volby hlavy státu a přitom nerespektovali snahu o tradici úcty jedné komory k druhé, obávám se velmi nebezpečného precedentu do budoucnosti.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Potom vystoupí pan poslanec Jičínský.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP