Pátek 8. února 2008

 

(15.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, já jsem si řekl, že o proceduře bychom tady dnes měli diskutovat co nejméně, ale přesto mi dovolte jen krátkou poznámku k námitce, kterou vznesl pan poslanec Marek Benda.

Námitka se vznáší proti proceduře. To znamená podle pana poslance Bendy, předseda Sněmovny se dopustil podle něho procedurální chyby. Já naopak tvrdím, že v § 73 jasně stojí, že způsob hlasování, není-li určen zákonem, navrhne předsedající. To předsedající zřejmě, jak avizoval, učiní. Ničeho proti zákonu se nedopustil. Naopak, ve svém postupu dodržuje zákon. Není možné podle mě proti jeho postupu vznášet námitku. Já si myslím, že ta námitka je prakticky nehlasovatelná. Pokud ovšem o ní budeme hlasovat, tak bych chtěl říci, že pokud byste tuto námitku odhlasovali kladně, porušili bychom zákon, právě ten § 73, který dává předsedovi jedinému do ruky to, že navrhne způsob hlasování při prezidentské volbě. To byste měli všichni vědět, pokud bude tato námitka hlasována. V případě kladného hlasování bude porušen zákon. To bychom podle mě v této chvíli učinit jako zákonodárci určitě neměli.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil s přednostním právem pan předseda Senátu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené dámy, vážení pánové, já zkrátím své vystoupení. V úterý a ve čtvrtek v noci se odehrálo jednání tzv. dohodovacího týmu, který byl složen z představitelů Poslanecké sněmovny a Senátu. Vzhledem k tomu, že z obou komor je relativně jasné stanovisko - jedna chce hlasování veřejné, druhá chce hlasování tajné - je to samozřejmě otázka nejen politického, ale i procedurálního pohledu. Není možné v této chvíli přistoupit na to, že bychom porušili včerejší dohodu, která byla většinová. Někteří budou možná protestovat, že to nebylo dohodnuto, ale bylo. A většinový názor včera večer zazněl napříč politickým spektrem, že budeme hlasovat o obou návrzích - jeden je o tajné volbě, separátně obě komory, jeden o veřejné volbě, opět separátně obě komory. Pokud se nedohodneme, nastupuje dohodovací řízení.

Já v této chvíli slyším kolegu Bendu, slyším kolegu Zaorálka, a proto navrhuji, aby se tento dohodovací výbor sešel a přišel před senátory, senátorky, poslankyně a poslance s návrhem řešení této politické situace. V této chvíli Ústavní soud, i kdyby se někdo chtěl odvolat, nemá šanci zasahovat do politického rozhodnutí obou komor českého Parlamentu. Doufám pevně, že jsme politici, kteří umíme dojít k závěru. Věřím, že pan předsedající dá podle mého názoru hodinovou přestávku na dohodovací jednání o proceduře, se kterou bychom před vás potom předstoupili. Díky.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní místopředsedkyně Němcová. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Potom pan poslanec a předseda klubu ČSSD Hašek. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené dámy a vážení pánové, vzhledem k tomu, že jsem se přihlásila pouze k faktické poznámce, tak mi dovolte, abych byla maximálně stručná. To, o čem mluvil pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, se týká části osmé jednacího řádu, která zní: "Část osmá. Hlasování ve Sněmovně a jejích orgánech." To je onen § 73 a další, které zde pan místopředseda zmiňoval. Potom následuje část desátá, o níž mluvil pan poslanec Benda, a tato část desátá jednacího řádu se jmenuje "Společná schůze Sněmovny a Senátu". Vzhledem k tomu, že nejsme v části osmé, neboť nejsme dnes pouze ve Sněmovně a neprobíhá hlasování Sněmovny či jejích orgánů, ale jsme v části desáté, kdy probíhá společná schůze Sněmovny a Senátu, platí zcela nezpochybnitelně to, co zde namítl pan poslanec Benda.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou se hlásí pan ministr Cyril Svoboda. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Kolegové, neřešíme neutrální problém, protože ti, co chtějí jednu volbu, myslí, že nahrává jednomu kandidátovi, ti, co chtějí jiný typ volby, říkají, že to nahrává druhému kandidátovi. Neřešíme neutrální právní problém. A jsme teď shromáždění, které může změnit i ústavu. Podle mě jinak než hlasováním to nejde. Ať o tom hlasují všichni. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní pan předseda Hašek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážený pane Švejnare, vážení občané České republiky, já se vám hluboce omlouvám za to, co musíte posledních pět minut poslouchat jako přímý přenos z volby prezidenta České republiky na Pražském hradě. (Potlesk v části sálu.) Namísto souboje myšlenek a ideálů jste svědky procedurální bitvy, která není nevýznamná. Čtyři politické subjekty v Poslanecké sněmovně z pěti deklarují, že dávají přednost veřejné volbě prezidenta republiky. Jeden politický subjekt v Poslanecké sněmovně, Občanská demokratická strana, chce nebo preferuje volbu tajnou. Občanská demokratická strana má toho času majoritu ve druhé komoře českého Parlamentu, Senátu. Tak je definice toho základního problému, který se tady před malou chvíli otevřel.

Co se týká uplatnitelnosti jednacího řádu Poslanecké sněmovny, je korektní, že paní místopředsedkyně tady citovala jednotlivé části jednacího řádu, ale platí, že pro společnou schůzi obou komor, volbu prezidenta republiky, platí jednací řád Poslanecké sněmovny jako celek, dámy a pánové, nejenom část osmá nebo nejenom část desátá. To je fakt číslo jedna.

Fakt číslo dva. Jestliže jednací řád Poslanecké sněmovny - a není mojí chybou, že neexistuje bohužel za tak dlouhou novodobou historii českého Parlamentu stykový zákon o styku mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, kdy celá věc by byla vyřízena a nemuseli bychom se tady teď zaobírat procedurálními věcmi - stanoví obecná pravidla pro volby a ta obecná pravidla znějí tak, že základním způsobem je volba veřejná. Speciálním způsobem, který musí být navržen a odhlasován, je volba tajná. Účelem volitelského shromáždění, tedy zasedání Parlamentu, společného jednání Sněmovny a Senátu, je zvolit prezidenta republiky. Tedy jestliže je definována prezidentským volebním řádem možnost hlasování volbou tajnou či volbou veřejnou, je přece logické, že jestliže o jednom z těch návrhů je hlasováno a neprojde, zůstává už jenom druhá možnost, jak volit a zvolit prezidenta republiky. Jinak popíráme smysl toho, proč se tady dnes scházíme. Jinak popíráme možnost, že má být zvolen prezident republiky. Prosím, zamyslete se nad tím.

Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Pan předseda Senátu Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP