Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 9.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, začneme tam, kde jsme skončili. Takže hovoří místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se úvodem omluvil za technické komplikace. Nepočítal jsem s tím, že tento bod bude zařazen jako první. Ještě včera večer jsem kontroloval zcela aktuální program a tento bod měl být asi šestý v pořadí.

Nicméně k samotnému zákonu. Návrh zákona se předkládá v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou. V současné době je projednáván v Senátu a v tuto chvíli je stav takový, že je k němu doporučující stanovisko ústavněprávního výboru Senátu a tento hlavní tisk čeká projednání v plénu Senátu.

Tento návrh zákona novelizuje právní předpisy, které souvisejí s přijetím insolvenčního zákona, a reaguje na novou terminologii. U takto rozsáhlých kodexů a následné novelizace souvisejících právních předpisů je trošku legislativní oříšek v tom, že takovýto návrh musí reagovat i na dynamiku legislativního procesu, protože ne všechny právní normy jsou v době mezi předložením tohoto souhrnného novelizačního návrhu ve shodném stavu od okamžiku předložení toho návrhu až po jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Na to bude potřeba také reagovat ve druhém čtení. A avizoval zde pan poslanec Koudelka přednesení pozměňovacího návrhu, který bude reagovat i na právní předpis, který by měl platit od 1. 1. 2007, a reagovat tedy na vývoj legislativního procesu v ostatních právních předpisech. Tento souhrnný novelizační návrh zákona se týká občanského soudního řádu, občanského zákoníku, živnostenského zákona, obchodního zákoníku, zákona o bankách, zákona o správě daní a poplatků, zákona o notářích, zákona o dani z příjmů, trestního zákona atd. a novelizuje i řadu dalších právních předpisů.

Dámy a pánové, byly my avizovány i další pozměňovací návrhy z jiných oblastí a já bych vás chtěl tímto poprosit, abyste zvážili podávání dalších pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zákona, pozměňovacích návrhů toho charakteru, které nesouvisejí s projednávanou problematikou, abyste velmi mírně…, mírnili své ambice, neboť na jedné straně samozřejmě chápu, že je to možná z jedna posledních příležitostí načítat pozměňovací návrh k zákonu ve druhém čtení, na druhé straně úpadkové právo je natolik složitá záležitost, že si myslím, že by se slušelo ji příliš nezatěžovat novelizacemi jiných, nesouvisejících právních předpisů. Myslím si, že by byla velká škoda, pokud bychom novou právní úpravu úpadkového práva zatěžovali v dalším legislativním procesu některými střetovými záležitostmi ze zcela jiných oblastí. Předpokládám, že tento zákon, pokud bude schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení, budu muset také obhajovat v Senátu, a těžko bych asi jako předkladatel byl schopen hájit v Senátu novelizaci právních předpisů od zoologických zahrad přes mírové využívání atomové energie až po problematiku zemědělství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan zpravodaj Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, navázal bych na slova pana ministra a jeho obavy. Přesně tak to dopadne, pane ministře, obávám se já.

Vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal sněmovní tisk 1121 a nepřijal k němu žádné usnesení. Tím by moje zpravodajská zpráva mohla skončit, leč obávám se, že jako zpravodaj jsem povinen vám říci něco víc, protože situace je opravdu u tohoto sněmovního tisku trochu komplikovanější než u jiných sněmovních tisků.

Tedy za prvé projednáváme, jak zde už bylo řečeno, doprovodný zákon k velkému insolvenčnímu zákonu. Já se domnívám, že když Sněmovna schválila velký insolvenční zákon, že je to dobře, sám jsem insolvenční zákon aktivně podpořil. Doprovodný zákon k insolvenčnímu zákonu není v podstatě nic jiného než legislativně technické pozměňovací návrhy, které máme promítnout do jiných zákonů našeho právního systému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP