Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezké čtvrteční ráno. Pro pořádek uvádím, že je 9.02 hodin velitelského času. Je to sedmý den 54. schůze.

Pan poslanec Krill má náhradní kartu č. 1.

Já přečtu jména těch, kteří jsou omluveni. Kdyby někoho zajímaly důvody, tak mu je také sdělím, jsou zde všechny uvedeny. Omluven je pan poslanec Miroslav Beneš, Miroslav Grebeníček, paní poslankyně Jana Hamplová, Eva Nováková, Antonín Seďa až od 14.30 hodin, Lucie Talmanová, Ladislav Urban a Robert Vokáč. Z vlády se omlouvá na odpoledne Libor Ambrozek, neboť má být na schůzi Senátu, stejně tak jako odpoledne tam má být pan ministr Jan Mládek, a Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí, je na neodkladné pracovní cestě. Pan poslanec Antonín Sýkora je rovněž omluven ze zdravotních důvodů.

Nyní bychom měli projednávat body 93 až 97, to jsou smlouvy ve druhém čtení. Poté bude následovat blok pevně zařazených bodů v pořadí 86, 92, 36 a 183 a ve zbývajícím čase můžeme pokračovat zbývajícími body z bloku prvních čtení. Před polední přestávkou proběhne druhé kolo volebních bodů, tedy bodů číslo 138, 141 a 142.

Připomínám, že v 11 hodin je poslední okamžik, kdy můžete podat přihlášku k ústním interpelacím, a o půl hodiny později proběhne slosování.

Pan poslanec Koudelka se hlásí.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane místopředsedo, vážená Sněmovno, ještě nebylo projednáno jedno druhé čtení týkající se vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku. Domnívám se, že na této Sněmovně by projednáno být mělo, přičemž zítra podle mých informací má chybět zpravodaj k tomuto tisku, a proto navrhuji, aby toto druhé čtení proběhlo dnes jako druhý bod dopoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dopoledního? Jaké číslo má tento bod? (Posl. Koudelka: Bod 36.) Bod 36.

Pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já jsem pečlivě poslouchal, jak kolega Koudelka zdůvodní přeřazení tohoto bodu. Nepochybně jde o sněmovní tisk 1121, tedy doprovodný zákon k insolvenčnímu zákonu. Pokud mě paměť neklame, a vy, pane místopředsedo, to jistě potvrdíte, my jsme již zařadili tento bod, a zařadili jsme ho až po projednání všech senátních tisků, které nám Senát vrátil. Mimochodem jsme tento sněmovní tisk zařadili po projednání těch senátních tisků z toho důvodu, že nebyl ještě projednán trestní zákon. A trestní zákon byl přeložen na konec této schůze, a tím je přeložen i tento doprovodný zákon k insolvenčnímu zákonu, neboť právě tento doprovodný zákon má měnit i trestní zákon.

Já se domnívám, že není žádný důvod, proč bychom měli tento doprovodný zákon překládat na dnešek, dokud nebude projednán v této Sněmovně trestní zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já mám pro vás ale informaci, že bod 36, avizovaný panem poslancem Koudelkou, mám psaný na dnešek jako zhruba osmý, devátý bod. Přesto dám hlasovat o vašem názoru, zdali odůvodnění panem poslancem Koudelkou je v souladu s vašimi představami o naléhavosti, jinak by ten bod byl projednáván ve čtvrtek jako třetí bod po smlouvách ve druhém čtení, tady mám takovou poznámku. Čili jsme o tom asi někdy hlasovali.

Pan poslanec Chytka se mnou nesouhlasí, ale to si moc nepomůže, protože pokud nesouhlasí s tím, co jsem tady přečetl, musí se obrátit na organizační odbor a vysvětlit si to s organizačním odborem, a pak to nějak dáme do pořádku. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Já se domnívám, že organizační odbor se mnou souhlasí, takže jestli je možné udělat krátkou pětiminutovou přestávku, aby se to vyjasnilo - protože já mám zcela jasnou poznámku, že tento bod číslo 36 je až po zákonech vrácených Senátem. (Reakce na poznámky z pléna:) Po všech samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Pan poslanec Koudelka. - Ale pan poslanec Chytka nemůže žádat o přestávku, já si myslím, že to můžeme vyřešit v době, kdy by tento bod přišel na řadu, můžeme přerušit projednávání do doby - čili odročit, pokud se na tom Sněmovna shodne. Stejně tak by se musela shodnout na tom, že panu poslanci Koudelkovi nevyhoví. V případě, že by panu poslanci Koudelkovi vyhověla, tak vše další je zbytečné.

Takže pan poslanec Koudelka přispěje do diskuse.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Pane předsedající, já dobře vím o té informaci, že je zařazen až za trestní zákoník, a právě proto jsem usiloval o tuto změnu, protože není jisté, že trestní zákoník zde na této sněmovně bude projednán, a záleželo mi na tom, aby zákon o úpadku alespoň ve druhém čtení zde projednán byl, přičemž jsou připraveny pozměňovací návrhy alternativně jak ke starému trestnímu zákonu, tak k novému trestnímu zákonu, což by se samozřejmě rozhodlo, která ta alternativa bude dále odhlasována ve třetím čtení na příští sněmovně. Ale šlo mi tedy o to, aby bylo druhé čtení a nebylo vázáno až na projednání trestního zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP