Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Podle mého záleží na tom, kdy budeme projednávat ty zákony zamítnuté Senátem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ty budou v úterý, to jsme vlastně už odhlasovali. Budou se projednávat v úterý 14. března odpoledne. Ale nevíme, kdy to přijde na řadu.

 

Poslanec Radim Chytka: Ano, takže my chceme, aby bod 34 byl projednáván poté. Nemusí to být bezprostředně poté, jestli kolega Koudelka bude souhlasit; jestliže v úterý budeme projednávat zákony o tom Senátu, nechť je tento zákon, bod 34, zařazen na další den - ve středu - jako první bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, může být, klidně o tom mohu nechat hlasovat - jako první bod ve středu, po projednávání těchto zákonů. Ale ony se nemusí projednat v to úterý. Já bych tedy navrhoval hlasovat o tom, že to bude jako první bod po projednání zákonů vrácených Senátem. Tedy jako první bod budeme projednávat tento bod 34, zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku. Je to tak? Budeme tedy hlasovat v této podobě.

Ale ještě se hlásí pan poslanec Kováčik, zřejmě k tomu něco má.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, začínám mít dojem, že do schvalování programu se nám dostává kapánek zmatek a že ke každému návrhu mají jednotliví navrhovatelé nebo komentátoři v této sněmovně poněkud jiný přístup. Pokud by to mělo být hlasováno tak, jak padl teď poslední návrh, potom bych se přimlouval za to, aby ten takzvaně odložený bod Františka Beneše byl hlasován jako ten, který bude první poté, co se projednají zákony vrácené Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím si, že to je trochu jiná situace, to je nový bod. Prosím, pan poslanec Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, my jsme žádnou podmínku pro projednávání sněmovního tisku 714 nepřijali. My jsme pouze vyřadili sněmovní tisk 714 z programu minulé schůze. Odůvodnění, že by bylo dobré vrátit se k tomuto tisku až poté, co skončí život toho vládního zákona, jsem podal pouze já - ve svém zdůvodnění. Ale hlasovalo se o textu: "Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 140 z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku." O ničem jiném. Děkuji. Takže já žádám, aby se o tom mém návrhu hlasovalo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pokud jde o bod 34, domnívám se, že je naprosto správné a dostatečné, abychom odhlasovali, že o něm se bude jednat poté, co bude odhlasován návrh trestního zákoníku, nyní bod č. 2, ať už se o tom bodu 2 jedná kdykoli. To ostatní je potom už věcí toho, jak budou konkrétně věci seřazeny. Tomu samozřejmě vyhovuje i návrh, který jste řekl vy, že to bude po projednání těch zákonů vrácených prezidentem republiky, zamítnutých Senátem, ale tam může dojít k tomu, že některé z těch bodů třeba projednány nebudou, takže ta podmínka nemusí být úplně jednoduše splněna. Podmínkou pro projednání bodu 34, jak to chtěl pan poslanec Chytka, je, aby byl projednán návrh trestního zákoníku, sněmovní tisk č. 744, teď lomeno čtyřmi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že pan poslanec Chytka souhlasil s tím výkladem, který jsem podal, takže nic nebrání tomu, abychom hlasovali o tom, že po projednání zákonů vrácených Senátem jsme zařadili jako první bod bod č. 34. O tom podle mě můžeme hlasovat. Prosím, hlasujme - zařazení bodu 34 po projednání všech zákonů vrácených Senátem příští týden.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a o zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19. Přítomno je 180 poslanců, pro hlasovalo 140, proti jediný. Tento návrh byl přijat.

 

Pana poslance Beneše bych prosil, aby minimálně svůj návrh upřesnil, pokud chce o něm nechat hlasovat. Rozhodneme hlasováním. To je nakonec nejlepší cesta. Jak by to přesně znělo?

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za tuto příležitost. Já navrhuji, aby třetí čtení sněmovního tisku 714 se projednalo jako následující bod po tom bodu, který jsme právě schválili. Druhý bod po tiscích, které byly vráceny Senátem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže o tisku 714 budeme hlasovat - jako druhý bod po tom právě odhlasovaném bodu 34, ať Sněmovna rozhodne, jak se k této věci staví. To je jediné řešení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh pana poslance Beneše - tisk 714 jako druhý bod po bodu 34 příští týden? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20, přítomno je 180, pro hlasovalo 79, proti 25. Tento návrh přijat nebyl.

 

Máme tu poslední návrh, který zazněl, a to návrh pana poslance Hojdy. Týkal se bodu 188. Pan poslanec Hojda navrhoval tento bod vyřadit, protože podle jeho názoru už byl projednán. Takto to znělo. Myslím, že to nikdo nezpochybňuje, takto budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit bod č. 188, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 21. Přítomno je nyní 180 poslanců, pro hlasovalo 109, proti 6. Návrh na vyřazení byl přijat. Bod 188 byl vyřazen.

 

Pan místopředseda Filip se ještě hlásí o slovo, takže mu ho udělím. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, v tom případě mi nezbývá nic jiného, než navrhnout, abychom hlasovali o zařazení tisku 714, třetí čtení zákona o nájemném, a to z jednoho prostého důvodu: Protože není právem nikoho, ani toho, kdo předložil návrh dnešního programu, aby vyřadil řádně projednávaný bod. To, že ho nezařadíme na konkrétní místo v programu, je samozřejmě možné. Ale to, aby bod, který prošel prvním a druhým čtením, vůbec nebyl zařazen na schůzi, jsem tady ještě nezažil za celou dobu.

Čili trvám na tom, abychom nyní hlasovali o zařazení tohoto tisku, například jako poslední bod této schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já myslím, že rozumím argumentaci pana místopředsedy a nechám hlasovat o tomto návrhu. Ten návrh zní: zařadit tisk 714 do pořadu schůze na konec.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh pana místopředsedy Filipa, zařadit tisk 714 na závěr pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22, přítomno je 180, pro hlasovalo 100, proti 19. Návrh pana poslance Filipa byl přijat.

 

A teď již snad nic nebrání tomu, abychom hlasovali o celém návrhu pořadu 54. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak nám byl původně předložen a jak jsme ho upravili všemi těmi pozměňovacími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP