Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dámy a pánové, pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, tak jsme se shodli na dnešním grémiu na následujícím - prosím o pozornost: jednak schůzi zahájit projednáváním bodů z bloku druhých čtení a projednávat i ve středu 8. března až do vyčerpání druhých čtení. Pak jsme se shodli na tom, že ve čtvrtek 9. března projednáme po ústních interpelacích body z bloku smlouvy v prvním čtení.

Pan poslanec Titz má náhradní kartu číslo 15.

Toto je vše, na čem jsme se shodli na dnešní poradě vedení a grémia. Je to tedy z mé strany vše.

A nyní tady mám už písemné přihlášky ke změně návrhu pořadu a je to pan poslanec Krákora, František Beneš a Zdeněk Koudelka. Hlásí se také pan poslanec Stanislav Křeček, také pan poslanec Radim Chytka, pan poslanec Michal Hašek, pan poslanec Vlček, pan poslanec Frank, pan poslanec Ježek, pan poslanec Jičínský. Takže máme pořadí a v tomto pořadí vás nyní budu žádat, abyste přednesli své návrhy. První se přihlásil pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, mám dva návrhy k programu schůze. Prvním návrhem je, aby bod číslo 45, sněmovní tisk 1045, o péči o zdraví lidu, byl zařazen na konec druhých čtení. To je první návrh. Druhým návrhem je přeřadit bod číslo 31, sněmovní tisk 1150, to je o veřejném zdravotním pojištění, jako druhý bod u zákonů vrácených Senátem. Arabským číslováním by to byl 10. bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Druhý bod u zákonů vrácených Senátem?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: U zákonů vrácených Senátem; hned po prvním bodu vráceném Senátem by byl tento druhý bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy to přehazujete z toho místa, kde je teď, chcete ho na druhé místo? Takhle by se to dalo vzít, dobře. Ano, to je vše od pana poslance Krákory.

Nyní pan poslanec František Beneš a připraví se pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl, aby na pořad naší schůze bylo do bloku třetích čtení zařazeno třetí čtení sněmovního tisku 714, to je poslanecký návrh zákona o nájemném. To třetí čtení na minulé schůzi projednáno nebylo a nic nebrání tomu, aby bylo projednáno na schůzi této. Nevidím důvod, proč nebylo zařazeno do programu schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím o klid.

 

Poslanec František Beneš: Žádám, aby tento bod byl zařazen do bloku třetích čtení, ale až poté, co Sněmovna rozhodne o osudu zákona o nájemném, který se nám vrátil ze Senátu a který je zařazen pod bodem 20 naší sněmovní schůze. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tedy třetí čtení tisku 714, kde musíme zjistit, proč nebylo zařazeno do pořadu. Doufám, že se to dovíme, protože by tam normálně mělo být.

Dobře, ale vy říkáte, že to chcete zařadit až potom, až se rozhodne o osudu zákona o nájemném.

Nyní prosím pana poslance Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, navrhuji zařazení nového bodu, a to jako bodu 1 programu schůze: zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona o 30 dnů ve druhém čtení, a to k návrhu zákona o volbách do Parlamentu poslanců Böhnische, Koudelky a Němce, tisk 952.

Odůvodnění je v tom, že má-li se podle tohoto zákona postupovat v letošních volbách, je nutné, aby byl schválen na této schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A vy jste to navrhoval jako první bod jednání vůbec, toto zkrácení lhůty zákona o volbách poslaneckého návrhu? Dobře.

Nyní jako další se přihlásil pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, po souhlasu předkladatele, kterým je vláda České republiky, respektive ministr vnitra, navrhuji, aby z pořadu dnešní schůze byl vypuštěn její bod 70; to je tisk 1075, o volbách do Parlamentu České republiky, vypustit z programu dnešní schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 70 vyřadit z pořadu schůze. Prosím pana poslance Radima Chytku, připraví se pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, navrhuji pevně zařadit bod 34, což je zákon, který přijímáme v souvislosti s přijetím zákona o úpadku, sněmovní tisk 1121, a to na tento čtvrtek jakožto první bod.

Důvod je celkem zřejmý. Ministerstvo spravedlnosti nám příliš nepomohlo s tímto sněmovním tiskem a legislativa potřebuje pro projednání ve druhém čtení tohoto sněmovního tisku ještě určitý čas.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, ve čtvrtek první bod úplně ráno?

 

Poslanec Radim Chytka: Myslím úplně ráno, jako první bod.

Dále navrhuji vyřadit bod 89, což je vládní návrh zákona o loteriích, sněmovní tisk 1057, z pořadu této schůze pro hrubé chyby v tomto zákoně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 89, ano mám to. Prosím nyní pana poslance Haška, připraví se pan poslanec Vlček.

Ještě předtím ale přečtu, že pan poslanec Bílý má náhradní kartu číslo 19 a pan poslanec - teď tady mám kartu číslo 12, ale kdo to byl? Pan poslanec Nájemník. Omlouvám se, že jsem zapomněl tvář. Takže náhradní kartu číslo 12 má pan poslanec Nájemník.

Teď můžeme pokračovat. Slovo má pan poslanec Hašek, připraví se pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vládo, vážení hosté, dovolte mi, abych navrhl následující změny v programu schůze.

Za prvé navrhuji, aby body 1 až 31, to znamená zákony vrácené prezidentem republiky, zákony zamítnuté Senátem a zákony vrácené Senátem, projednávala Poslanecká sněmovna příští úterý 14. března. To je můj první návrh.

Dále mi dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu 52, to je návrh zákona o krajském referendu, které předkládá jihomoravské zastupitelstvo. Po dohodě s hejtmanem Jihomoravského kraje vzhledem k jeho časovým možnostem navrhuji zařazení jako první bod příští úterý 14. března. Je to bod 52, sněmovní tisk 1166, krajské referendum.

(V sále je velký hluk, řečníka téměř není slyšet.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP