(13.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Proto ji končím.

 

Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Ani pan kolega Exner nenavrhuje žádný jiný výbor.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 699. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 103 pro návrh 86, proti nikdo. Konstatuji, že návrh na přikázání byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěl vyhlásit polední přestávku ve 13.15 hodin, přesně plním limit, který byl stanoven pro zařazení bodu

 

172.
Návrh na volbu člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Měl být zahájen čtvrt hodiny před vyhlášením polední přestávky. Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Pokusím se, abychom mohli mít přestávku ještě před čtvrt. Byl zahájen bod Návrh na volbu člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Třináctého prosince loňského roku skončilo funkční období členovi Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky panu Lubomíru Mikšovi. Od tohoto data je tedy toto místo v radě neobsazeno.

Ve stanovené lhůtě poslanecké kluby předložily následující návrhy. Přečtu podle abecedního pořadí: Krása Václav, US-DEU, a Vomáčko Ladislav, ČSSD. Volební komise doporučuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení, tak jak jsme prováděli tuto volbu již při předchozích volbách členů Správní rady VZP.

Nyní bych poprosil, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože v rozpravě, která se neuskutečnila, nebyly předneseny žádné návrhy, budeme hlasovat veřejnou volbou. Řekl bych, jak budeme postupovat.

Nejprve bychom hlasovali o tom, zda zvolíme pana Václava Krásu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na žádost z pléna jsem vás odhlásil. Prosím o novou registraci.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 700. Kdo souhlasí s tím, aby za člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky byl zvolen pan Václav Krása, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 91 pro návrh 33, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o panu Ladislavovi Vomáčko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 701. Kdo souhlasí s tím, aby za člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny byl zvolen pan Vomáčko. Kdo je proti?

Z přítomných 98 pro návrh 61, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pana Ladislava Vomáčko. Gratuluji mu. Tím je volba skončena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin, kdy začíná blok ústních interpelací na předsedu vlády. Prosím o sdělení, zda bude přítomen pan předseda vlády na ústní interpelace. Je to velmi důležité jak pro interpelující jeho osobu, tak i pro poslance a poslankyně, kteří hodlají interpelovat členy vlády. - Informace je, že pan předseda bude přítomen na ústní interpelace.

 

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP