(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. To je snad vše na toto téma. Končím projednávání této interpelace. Tou další je pan poslanec Miroslav Beneš, který by chtěl interpelovat ministra Karla Kühnla ve věci ceny prodaných nadzvukových letadel. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo. Na rovinu říkám, že s panem ministrem jsme již hovořili a on slíbil, že mi odpoví na moji otázku. Dokonce jsem čekal, že to bude dříve, než budou interpelace, a já že vás s ní seznámím, aby on se odpoledne mohl věnovat jinému zaměstnání, jak se používá v armádě, ale zřejmě to nebude tak jednoduché.

Má otázka je jednoduchá. Kolik stály migy? Letos na jaře prodala armáda 21 starých neprovozuschopných letounů MiG-21 ve veřejné obchodní soutěži. Sekční šéf Ministerstva obrany Josef Lachman nicméně s odvoláním na obchodní tajemství odmítl sdělit, za jakou cenu a komu stíhačky prodali. Uvedl jen, že stroje koupila česká firma.

Protože v tomto měsíci Nejvyšší správní soud se zabýval v souvislosti s dálnicí D47, zda obchodní tajemství může být důvodem k neposkytnutí informací, které se týkají veřejných prostředků, a vzhledem k tomu, že rozhodl, že nemůže, tudíž má otázka je jednoduchá - kolik stály ty migy?

Pane ministře, docela vám to i usnadním. Stačí mi, když tady na mikrofon sdělíte, kdy to bude uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva obrany. Vycházím z toho, že v této instituci občas lze vydávat i rozkazy, a že tudíž by to nemělo trvat příliš dlouho. Děkuji nikoliv za odpověď teď tady ve Sněmovně, ale na té internetové stránce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pane ministře, máte pět minut na odpověď. Máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové - 2 426 325 korun. (Oživení v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádnou otázku už není třeba klást. - Přece jenom, prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Samozřejmě že nemám doplňující otázku, ty možná přijdou později, ale ta základní otázka zní: proboha, co to děláme, proč tato odpověď nemůže zaznít včas? Pak si hrajme na zákony o informacích nebo na zákony o střetech zájmů. Pak se nedivme, že veřejnost je podezíravá a že povědomí o korupci v této zemi je tak vysoké, když státní instituce naprosto zbytečně tají údaje, které podle mého názoru jsou veřejné, protože se jedná o veřejné prostředky.

A vám, pane ministře, děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě pan ministr bude reagovat.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, státní instituce nic netají, naopak, na první dotaz ochotně, a to z katedry Poslanecké sněmovny, poskytnou vyčerpávající odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je snad všechno k této interpelaci. A nyní na pana ministra Zdeňka Škromacha by měla přednést svou interpelaci paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedo. Chvilku jsem měla obavu, že to dokončíte a řeknete - by měla, ale nemůže, takže vám děkuji za prostor, který mi přesto posléze byl udělen.

Vážený pane ministře, v listopadu loňského roku, jak je obecně známo, došly vám peníze na výplatu důchodů. Řešil jste to, nemýlím-li se, půjčkou od České pošty. Ptá se mě jeden z respondentů a prosí, abych zjistila, jakým způsobem a z jaké rozpočtové položky je tato půjčka splácena a jak s touto půjčkou souvisí radikální zdražení poštovních služeb na počátku letošního roku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Škromacha, aby se k této věci vyjádřil.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci, vážené dámy a pánové. Charakter vašeho dotazu svědčí o tom, že jste převzala dotaz, který se objevuje i na mých internetových stránkách, a myslím, že to je nesmysl stejně tak, jak jste tu otázku položila, protože samozřejmě pošta má svou vlastní politiku, čili pokud jde o poplatky pošt, tak se samozřejmě toto neprojevilo žádným způsobem. Naopak, ta operace je standardní finanční operace, která se provádí již celkem dá se říci téměř pravidelně každý rok od dob pana ministra Kočárníka, a myslím si, že pouze mediální zájem jedné z opozičních stran o tuto operaci vyvolává jakýsi pocit, jako by tady bylo něco, co není v pořádku.

Problém je v tom, že každoročně se schvaluje nový státní rozpočet. Státní rozpočet končí 31. 12. a 1. nebo 2. ledna je potřeba vyplácet důchody.

Pokud jde o tu otázku dohod, které v této věci vznikají, tak jde o úrokovou sazbu, která je výrazně výhodnější, než pokud by to byla součást státního dluhu jako takového. Nechci tady opakovat ta čísla, o kterých jsme hovořili, pouze chci říci, že použití prostředků z důchodů bylo možné pouze za cenu snížení zálohy České poště poskytnuté z rozpočtu roku 2004 na výplatu důchodů počátkem roku 2005. Tento postup byl schválen usnesením vlády 1116/2004, o finančním krytí výdajů na jednorázové příspěvky.

Pro nás je důležitější, aby byly včas vyplaceny důchody, a musím odmítnout vaše tvrzení o tom, že došly finanční prostředky. Nedošly! Prostě je tady určitý zlom, který je každoročně. Víme, že i v jiných položkách například se to objevuje u nestátních organizací, které dostávají dotace, které dostávají řádově až za několik měsíců, protože je to určitý způsob vyúčtování prostředků, které musí na státním účtu být, aby mohly být vyplaceny.

Jenom vás chci upozornit, že budete mít téma i letos, protože tato situace se opakuje každoročně, takže se připravte a můžete mě opět interpelovat ještě po Novém roce, nebo možná koncem letošního roku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane ministře, já nesurfuji po vašich internetových stránkách. Tento dotaz, resp. podnět pro interpelaci jsem obdržela do své e-mailové pošty a mohu to prokázat, ale nepovažuji to vůbec za podstatné.

Neodpověděl jste mi na gros dotazu, a sice z jakého účtu, v jaké výši a zda již byla celkově splacena tato půjčka. Určitě má pošta svou vlastní politiku. Ta politika je ale závislá na výši případných nedoplatků a pohledávek, které nejsou zaplaceny, bezpochyby, chová se jako každý jiný tržní subjekt, a překlenovat nedostatek finančních prostředků úvěry a půjčkami je zase vaše politika. A já podotýkám, že politika, která je vedena na úkor daňového poplatníka zcela jistojistě, protože vezmete-li si půjčku na vyplacení důchodů, ta půjčka je určitě nějakým způsobem sankcionována, resp. využívána ve prospěch úrokových sazeb atd.

Čili nás by teď zajímalo, v jaké výši, pane ministře, byla ta půjčka poskytnuta a jakým způsobem je splácena.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní poslankyně, určitě jste dobrá právnička, ovšem pokud jde o ekonomické záležitosti, samozřejmě je to věc složitější. To, co šíříte, je samozřejmě nesmysl. Tato operace nemá žádný vliv na hospodaření pošty, naopak může mít pouze pozitivní vliv, protože pro poštu jako takovou je to přínos, nechci říkat. Ale poplatky za poštovní služby České správy, které platí poště, tak pak určitě patříme mezi VIP klienty této instituce. Samozřejmě pokud budete chtít přesnější čísla, můžeme je ještě projednat nebo můžete je dostat, ale pokud jde o otázku překlenutí Nového roku, tak samozřejmě tyto finance už jsou dávno a dávno vyrovnány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP