(15.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Já jsem ničemu nebránil, já jsem jenom řekl, že pokud neznáte fakta, tak že může být řečena jakákoliv absurdita. To byl smysl toho, co jsem řekl, což také absurdity ve vystoupení zejména pana místopředsedy Langera tady prostě byly.

Další věc, o které jste hovořil. Vytrhl jste větu z kontextu mého vystoupení, které se týkalo cen v energetice. Já bych se teď zabýval cenami v energetice. Musím říci, že jsem vycházel z expertních stanovisek pro to, co jsem řekl a před sebou, protože jsem se těmi věcmi i na základě vaší interpelace, já vám velice děkuji, protože rozum opozice je rozum zadarmo, tak jsem se věnoval otázce cen energií, a musím říci, že jsem jednal jak s ČEZ, tak s Energetickým regulačním úřadem. Věřím, že pokud jde o ceny pro obyvatelstvo, nenastane tady situace, která byla avizována některými experty, kteří hovořili o tom, že dojde k nárůstu cen elektrické energie až o 25 %. Já si myslím, že ceny energií se podaří stlačit pod 10 % elektrické energie.

Pokud jde o ceny zemního plynu, tam je situace trochu složitější. To je vám jistě známo. Tam se vychází při propočtech čtvrtletních cen z určitého vzorce, kde bohužel v tomto roce došlo k velmi výraznému nárůstu cen ropy. Cena ropy se pohybuje dnes kolem 66 dolarů za barel, počátkem tohoto roku to bylo někde kolem 40 dolarů za barel. To znamená, že ceny ropy vzrostly takto výrazně. Ceny lehkých a těžkých topných olejů na světových trzích vzrostly dokonce o dvě třetiny. My jsme zatím nepromítali de facto tento nárůst světových cen do nárůstu našich cen. Nicméně protože se jedná o určitý vzorec, který respektovat musíme, dojde k určitému nárůstu cen k 1. 10. tohoto roku. Tento nárůst však nebude 20 až 25 %, jak se uvádělo, ale podle vzorce, o kterém jsem hovořil, se bude pohybovat mezi 16 až 18 %. Neříkám, že jsem z toho šťastný, ale právě proto, že nejsem z toho šťastný, tak si myslím, že i díky vaší iniciativě jsem do těchto věcí vstupoval, seznámil jsem se s tím velmi detailně, snažil jsem se orientovat i příslušný resort. I když nežijeme už v dobách plánovité ekonomiky, tak bohužel musíme respektovat vývoj světových cen, o kterém jsem tady hovořil. Myslím si, že v tuto chvíli jsme udělali v této věci maximum, abychom ochránili životní úroveň tohoto obyvatelstva.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády. Dívám se na pana poslance Beneše, který zřejmě využije možnosti a položí doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan premiér mi na moji otázku neodpověděl, protože tady řekl tvrzení, že za vlád ODS docházelo k drastičtějšímu nárůstu cen elektrické energie než za vlád sociální demokracie. Já jsem si samozřejmě udělal vývoj inflace. Panu premiérovi jsem tady dokonce nechal graf "meziroční nárůst cen elektrické energie pro domácnosti v sazbě D 02", protože je zapotřebí se věnovat nějaké sazbě. Toto je sazba pro střední spotřebu, vhodná pro klasickou domácnost s běžnými elektrickými spotřebiči, kde se elektřina nepoužívá pro vytápění a ohřev vody. Tedy drtivá většina domácností v České republice. Z toho vyplývá, že když si udělám nárůst reálných cen energií, tak za vlád sociální demokracie docházelo k výrazně vyššímu nárůstu. Zatímco u ODS to bylo v letech 1992 až 1997 o 5,5 % v reálných cenách, tak v letech 1998 až 2004 - uvádím rok 2004, kdy DPH snížila cenu elektrické energie o 3 % - to bylo o 10,2 %. Čili pravdivý je výrok - za vlád sociální demokracie se domácnostem zdražila elektrická energie jednou tolik než za vlád ODS. Není-li můj výrok pravdivý, podložte jej.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o reakci premiéra vlády České republiky.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já samozřejmě čísla nemohu mít v hlavě, ale dodám vám je a jsem přesvědčen, že mám pravdu, že to, co tady říkáte, že jste si vytrhl jenom jeden segment z celého problému a že tento segment tady takovýmto způsobem účelově komentujete.

Chtěl bych nicméně říci, že naše ceny např. v oblasti elektrické energie ve srovnání s okolními zeměmi jsou o zhruba 10 až 30 %, v intervalu od 10 do 30 %, nižší. Myslí si někdo, že můžeme být vzdáleni v globalizovaném světě od světových cen? Pane poslanče, to si určitě nemyslíte ani vy. Pokud jde o Německo, jsme 30 % pod jeho cenovou úrovní, pokud jde o Polsko, Maďarsko - 10 %, o 20 %, pokud jde o Slovensko. To je pravda.

Samozřejmě, zdokumentuji vám čísla, o kterých jste tady hovořil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To bylo poslední, co zaznělo na téma této interpelace. Další interpelací je interpelace paní poslankyně Miroslavy Němcové. Teď si ale uvědomuji, že nám vypršel čas, takže se omlouvám paní kolegyni. Končím interpelace na premiéra vlády České republiky.


Začneme s interpelacemi na ministry. Na prvním místě je interpelace na ministra vnitra Františka Bublana, kterou přednese místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Týká se konzultací k policejnímu prezidentovi. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, obracím se s interpelací na ministra vnitra pana Bublana, a to ve věci konzultací ohledně nového policejního prezidenta.

V okamžiku, kdy byl oznámen odchod pana prezidenta Koláře, pan ministr vnitra prohlásil, že bude nové jméno nového policejního prezidenta konzultovat s politickou reprezentací, resp. poslanci zastoupenými v této Poslanecké sněmovně. Považoval jsem to za velmi prozíravý krok, neboť problematika bezpečnosti se týká nás všech, bez ohledu na to, jestli jsme ve vládě nebo v opozici, jestli jsme členové té či oné politické strany, a současně jsem to považoval za prozíravý krok v tom smyslu, že každý nový policejní prezident bude čelit velmi nelichotivému stavu, ve kterém se naše policie nachází. Bude muset řešit krizi, ve které se policie nachází, bude muset řešit hluboký propad důvěry policie v očích veřejnosti, bude muset dělat zásadní reformy v řadách policie. To jsou věci, které rozhodně nejsou populární, rozhodně nejsou jednoduché a budou si vyžadovat plnou podporu nejenom ze strany ministra vnitra, nejenom ze strany vlády, ale také ze strany Parlamentu, který vládu kontroluje.

K mému velkému překvapení celá konzultace spočívala pouze v tom, že pan ministr oznámil členům výboru pro obranu a bezpečnost pět jmen osob, o kterých uvažuje, a tím to celé všechno skončilo. Musím z tohoto místa říci, že toto nepovažuji za konzultaci, že toto nepovažuji za prozíravý přístup ze strany ministra vnitra.

Moje otázka je, zda pod sdělením pěti jmen kandidátů si skutečně pan ministr představuje pojem konzultace a zda se nedomnívá, že v této věci udělal podle mne vážnou strategickou chybu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím nyní pana ministra vnitra Františka Bublana, aby reagoval na tuto interpelaci. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, připomenu tu situaci, která nastala. Tehdy jsem po jednání výboru pro obranu a bezpečnost požádal členy tohoto výboru, aby se mnou ještě chvíli setrvali, a udělali jsme neformální konzultaci, která skutečně proběhla tím způsobem, že jsem oznámil pět jmen, přičemž jsem řekl, že to nejsou jména definitivní, že to jsou spíše typy osob, které by se hodily na tuto funkci.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP