(15.00 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Musím říci, že je škoda, že poslanci Občanské demokratické strany nevyužili parlamentních prázdnin k lepší propracovanosti svých interpelací.

Pane poslanče Římane, já bych chtěl říci něco o způsobu práce této vlády. Vláda je vládou koaliční, proto jsou velmi pluralitní i názory jednotlivých členů koalice. Koaliční způsob je velice náročný na komunikaci. Předpokládá trvalou diskusi, kdy při přijímaní politických rozhodnutí je metodou práce kompromis, čili dialog a kompromis. Chápu, že opozice musí hledat důvody, proč je z jejího hlediska vláda málo produktivní. Podpora této vlády a jejích jednotlivých členů, chci to připomenout, v těch posledních průzkumech veřejného mínění významně stoupá. Jistě jste si toho povšiml. Chápu v tomto směru nervozitu vaši i vaší strany, která se cítila být již hotovým šampionem příštích voleb.

Vláda má, což není určitě ideální, jako třetí vláda v průběhu funkčního období své programové prohlášení a z něj postupně plní jednotlivé úkoly. Ve své běžné činnosti se vláda orientuje podle pololetních plánů legislativních a nelegislativních prací, tyto plány plní a já jako předseda vlády myslím na to velmi tvrdě dohlížím.

Chci také říci, že vláda pod mým vedením poněkud změnila svůj přístup k opozici. Nabídla opozici ruku ke spolupráci. Když bych vzal za východisko posuzování toho, jak probíhalo zasedání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu, myslím si, že bilance této spolupráce nebyla tak špatná. Komunistická opozice s výjimkou několika zákonů, kde pro to měla své důvody, hlasovala vesměs pro návrhy vlády, dobře připravené návrhy vlády. ODS myslím v některých chvílích, aspoň se mi to zdálo, možná že to bylo jenom mámení, opouštěla taktiku nulové tolerance, zejména u toho daňového zákona, kde myslím, že společně chápeme ty věci tak, jak je potřeba je řešit. V prvním čtení tak bylo - chci vyzdvihnout také ukázněnost členů koaličních stran - projednáno a prošlo 17 návrhů zákonů nebo důležitých právních novel. Některé z těch norem velmi významným způsobem změní tvář této země.

Vy jste hovořil o zjevných chybách této vlády a této koalice. Přece jenom hlupák by si nepřiznal chyby. Pokud jsme chyby udělali, je potřeba ty chyby eliminovat, a to co nejrychleji, ve prospěch občanů této země. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane premiére. Prosím pana poslance Římana. Jestli chce ještě vystoupit, má k dispozici minutu na doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Pane premiére Paroubku, já jsem rád, že si pochvalujete koaliční spolupráci s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Co se týká spolupráce s ODS, s tím nepočítejte. My jsme vám vděčni za to, že sice hloupým, nesmyslným a nesystémovým způsobem, ale přece jen aspoň trošku snižujete daně, které jste v předchozích dvou vládách sociální demokracie razantně zvýšili, takže spíše tady počítejte s tím, že výjimka potvrzuje pravidlo.

Vy jste mi ale neodpověděl na mou otázku, jestli skutečně budete dávat větší pozor na to, aby se neopakovaly tyto zjevné excesy, navíc když v případě účtenek jste měli dvakrát možnost součástku vyměnit za správnou. Protože my jsme dvakrát v této Poslanecké sněmovně celkem ilustrativně dokladovali, o jaký nesmyslný návrh se jedná. A v tom jednom případě vy už jste byl premiérem a nijak jste nezasáhl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane předsedo vlády, prosím vás o reakci na tuto doplňující otázku.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, ne všechno se povede. Já nejsem trojnásobný Einstein a samozřejmě ne všechny věci dokážu domyslet okamžitě. Přiznám se, že to, že účtenky jsou špatná věc pro statisíce podnikatelů, drobných podnikatelů, jsem domyslel až po několika dnech, kdy jsem to viděl v chodu. Přiznám se - možná, že jsem se věnoval přípravě těch desítek jiných zákonů, chyba se prostě může stát. Důležité je, aby se chyba přiznala. Já jsem ji přiznal.

Možná, že by bylo dobré, abyste si vy přiznali svoje chyby - aspoň pro sebe.

Pokud jde o spolupráci s opozicí, já si myslím, že to je trvalá premisa mé práce a práce této vlády. To není oportunismus, to je potřeba pracovat v zájmu této země. Pokud si necháte udělat, dámy a pánové z Občanské demokratické strany, průzkumy veřejného mínění, zjistíte, že je řada otázek, kdy občané čekají, že bude opozice na jejich řešení spolupracovat s koalicí nebo obráceně. Je mojí povinností, abych k tomu vyzýval všechny politické strany. Vyzývám vás proto znovu ke spolupráci. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, postoupíme dále, to je interpelace pana poslance Miroslava Beneše ve věci vývoje cen elektřiny pro domácnosti. Další interpelující bude paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Nyní pan poslanec Beneš, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dámy a pánové, pan premiér, kterého máme před sebou poměrně krátké období, proslul mnoha výroky. Já nebudu komentovat výroky týkající se CzechTeku či pádu nějakého letadla či hledání některých ministrů, protože jsou to výroky, které se k člověku dostanou zprostředkovaně. Já sám mám zkušenost, že ty zprostředkované výroky jsou často posunuté. Dovolím si ocitovat pana premiéra - protože pan premiér už je dnes osobou, která je citována, často to budí určité pobavení - dovoluji si ocitovat pana premiéra ve dvou výrocích. Ve dvou výrocích, které zazněly zde v Poslanecké sněmovně.

První výrok na této schůzi se týkal CzechTeku. Pan premiér řekl, že nebudou-li k dispozici fakta, pokud nebudou k dispozici fakta, může být řečena libovolná absurdita, a žádal, abychom o CzechTeku vůbec nemluvili. To je první výrok. A já, protože vím, že může být řečena určitá absurdita, ocituji druhý výrok pana premiéra na minulé schůzi, kdy v odpovědi na moji interpelaci týkající se volání po ovlivnění státem, majoritním akcionářem ČEZu, cen elektrické energie, protože domácnosti a podnikatelský svět se bojí prudkého nárůstu cen elektrické energie, který vláda avizuje, pan premiér zde použil větu, byla to poslední věta jeho proslovu: Já bych velice připomněl čísla růstu energií za doby vaší vlády - myšleno vlády Občanské demokratické strany. Jsou to podstatně a řádově vyšší čísla. Pak následoval potlesk ČSSD.

Vážený pane premiére, z čeho jste při řečení tohoto výroku vycházel? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, interpelace zazněla. Prosím pana předsedu vlády, aby se ujal slova. Má k dispozici pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, máte pravdu v jedné věci. Řada těch výroků, které jsou zprostředkovány, nebývá přesně interpretována, nebo jsou dokonce dezinterpretovány. Jestliže se třeba vyjádřím v tom směru, když jste tady připomněl pád jednoho letadla, že je předběžná informace, kolik jakých obětí, tak pak druhý den jedny noviny, kterým já říkám černá sutňa, se toho chytí a naprosto hyenisticky se zabývají touto záležitostí - vy jste zřejmě jejich věrným čtenářem. (Veselost.)

Pokud jde o tu další věc, fakta, o kterých jste hovořil - zkreslil jste opět to mé vystoupení. Nevyzýval jsem nikoho, aby nemluvil o CzechTeku, protože tomu nešlo zabránit, kdo se chtěl přihlásit, tak se přihlásil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP