(14.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

Hlásíte se tedy dál k takzvanému, jak vy jste ho nazval, špidlo-švédskému modelu neboli modelu NBC neboli modelu virtuálních účtů, nebo máte jinou koncepci? A v případě, že máte jinou koncepci, nemyslíte, že by bylo vhodné, abyste s touto koncepcí a s jejími principy seznámil veřejnost?

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla interpelace. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já jsem čekal, přiznám se, trošku odbornou debatu. Vy jste mi ulehčila, paní poslankyně, moji situaci, ale já se budu snažit zůstat ve věcné úrovni, i když je to, přiznám se, skoro škoda.

Já bych řekl, že jste špatně ten článek četla. Špidlo-švédský systém, to je skutečně výraz tak trošku až pejorativní, který použil váš jmenovec, který píše tak často ve vašem duchu, že jsem si myslel, že je buď váš příbuzný, nebo dokonce manžel, což mě z toho vyvedly Lidové noviny. Pan Páral. Takže prosím, nevkládejte mi to do úst.

Já jsem naopak napsal, že pokud jde o systém důchodového zabezpečení, že je to trošku vážnější věc než záležitost, která by měla odpovídat zájmům určitých finančních kruhů, které zde mají zájem zejména o ten druhý pilíř financování důchodového zabezpečení. Já jsem se vyjádřil v těch předchozích dnech nebo v těch dnech, které předcházely tomuto článku a určitému hysterickému výlevu zejména mladých analytiků, kteří pracují tak trošku v souvislosti se zájmy určitých finančních kruhů, že je potřeba prověřit možnosti změny důchodového systému především s ohledem na možnosti uplatnění určitých propopulačních opatření. Jinak řečeno, co by se stalo, kdyby nám počet obyvatel rostl rychleji z titulu toho, že by se rodilo více dětí. A dále, co by se stalo, kdybychom efektivněji pracovali v oblasti imigrační politiky zejména ve vztahu k slovanským zemím východní Evropy.

Faktem je, že ti chlapci, kteří zpracovávali v takzvané Bezděkově komisi podklady, s takovouto alternativou nikdy nepracovali. A to byl smysl mého článku. Jinak řečeno, já si myslím, že pokud jde o ten tým expertů, který pracoval pod vedením pana Bezděka, že odvedl slušnou práci. Ti zástupci všech pěti politických stran spolu dokázali racionálně a efektivně jednat o technických i politických aspektech navrhovaných variant. Zástupci politických stran v tom týmu ale neměli mandát k jednání o dosažení většinově akceptovatelného řešení.

A já tady říkám za sebe, že samozřejmě vidím přednosti toho, co vy jste nazvala špidlo-švédský, já říkám švédský systém důchodového zabezpečení. Ale na druhé straně já osobně si myslím, že je potřeba dojít k určitému politickému konsensu, pokud jde o důchodovou reformu, tak aby eventuálně po každých dalších volbách nedocházelo ke změnám systému důchodového zabezpečení.

A k tomu byla určena také schůzka, která proběhla 15. července tohoto roku se záměrem, že bude obnoven ten tým expertů, který bude jednat o možnostech dosažení společného postupu při pokračování důchodové reformy s tím, pokud mě paměť neplete, že předloží příslušné návrhy do konce října tohoto roku. V této době probíhá obnova tohoto týmu a tento tým se sejde 23. srpna.

Možná že vás zklamu v tom, paní poslankyně, že já žádné zázračné řešení nemám, protože mám plnou důvěru v ten tým, který vede místopředseda vlády Škromach a kde jsou tři zástupci vaší strany, pánové Tlustý, Mach a Majerech, a já předpokládám, že tento tým bude hledat východisko, které je přijatelné pro všechny politické strany v této zemi, tak aby tento systém důchodový, pokud se na něm tyto politické strany dohodnou, platil nejméně jednu, ale spíše dvě generace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády. Prosím paní poslankyni Páralovou, která jak vidím, položí ještě další otázku.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane premiére, děkuji za odpověď, nicméně na mou otázku jste neodpověděl. Já nečekám od vás zázraky, ale očekávám odpovědnost. Neodpověděl jste, zda model NBC zůstává i nadále oficiálním modelem sociální demokracie.

A dále bych se vás chtěla zeptat, zda se domníváte, že je třeba zvýšit věk odchodu do důchodu a zda je třeba provést důchodovou reformu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Paní Páralová, já zase zkusím zůstat v té věcné rovině. Já jsem možná nepoužil možná ten přívlastek, který jste očekávala, to znamená špidlo-švédský systém. Ale řekl jsem, že ten švédský systém, tj. ten, na který jste se mě ptala, skutečně zůstává tím modelem, z kterého chce sociální demokracie vycházet. Ale nebere to sociální demokracie, protože není dogmatickou stranou, nebere to jako dogma a chce debatovat s ostatními politickými stranami, protože otázka důchodů je závažnou otázkou, která se teď týká milionů občané této země.

Pokud někdo přijde s lepším systémem, než je tento, necháme se o tom přesvědčit. Nemyslím si ale, že je to systém, se kterým přichází Občanská demokratická strana (Tleskají poslanci sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády a můžeme pokročit k další interpelaci. Tou je, jak už jsem zmínil, interpelace pana poslance Martina Římana - způsob práce vlády. Prosím, pane poslanče. - Ještě jenom připomenu, že dalším je pan poslanec Miroslav Beneš.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Pane Paroubku, já předpokládám, že pan Bezděk a jeho chlapci, jak jste je nazval, se ohradí vůči vašim invektivám sami. Nyní se podívejme, jak pracují vaši chlapci, vaše vláda.

Nejprve si představme, že se vám doma pokazila pračka. Vy si zavoláte řemeslníka, řemeslník přijde, vymění součástku, pračka nadále nefunguje. Urgujete. Řemeslník přijde za měsíc blahovolně, konečně vymění správnou součástku, ovšem odmítne vám jakoukoliv omluvu, úhradu nákladů za zfušovanou práci. Nepochybně tohoto řemeslníka nazvete fušerem a odmítnete už kdykoliv se na něj dále obrátit.

Ovšem přesně tak pracuje vaše vláda. Řemeslník by zkrachoval. Co čeká vaši vládu, uvidíme. A to opakovaně. Případ účtenek, který je naprosto totožný s popisem práce tohoto fiktivního řemeslníka, je znám. Druhý příklad je z nedávných dnů, kdy váš ministr dopravy Šimonovský vydal vyhlášku o zpoplatnění některých nových úseků dálnic, která je tak nesmyslná, že se okamžitě, zejména na severní Moravě, zdvihl velký odpor a včera tedy po 21 dnech platnosti této vyhlášky váš ministr slíbil, že tuto vyhlášku nebo toto zpoplatnění zruší. Postavili se proti němu starostové a krajští zastupitelé i z vládních stran, i z vaší strany, takže proto asi nečekal, až ho k tomu vyzvete vy, jako jste to udělal v případě účtenek.

Moje otázka je tudíž velmi jednoduchá: Pane Paroubku, opravdu si myslíte, že takto se dá dlouhodobě vládnout? Uvědomujete si, že takovéto vládnutí znamená naprosto zbytečné vynakládání nákladů tisíců a statisíců občanů a firem? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla interpelace. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP