(15.30 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, já si myslím, že ten zákon je skutečně určitou bombou, a to bombou časovanou, a jistě bude soutěžit s mediální zajímavostí zákona o nájmu, který jsme před chvilinkou poslali do druhého čtení. Je to zákon jistě samozřejmě důležitý. Já myslím, že nemá smysl, abych opakoval jeho základní parametry, o kterých se tady zmínil pan minstr. Má samozřejmě problematická místa, která se týkají především soudců, kteří dosud nebyli do takového zákona zařazeni, a dále také, že obdobná majetková přiznání musí činit manželky veřejných činitelů, kteří jsou v zákoně vyjmenováni, což samozřejmě může činit některé problémy.

Jinak se domnívám, že zákon je bezpochyby potřebný. Vždy bude kontroverzní. My se nepochybně od zástupců Transparency International dovíme, že zákon je špatný, protože tato organizace nemá nic jiného na práci než toto opakovat, takže ať uděláme cokoli, bude to špatně. Ale domnívám se, že takový zákon potřebný je. Doporučuji propustit ho do druhého čtení a v příslušných výborech projednáme problémy, které snad v tomto zákoně vidíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu. Mám v tuto chvíli čtyři písemné přihlášky. Prvním z přihlášených je pan kolega Chytka, poté bude mít slovo pan kolega Pospíšil. Prosím tedy nejprve pana poslance Radima Chytku.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, domnívám se, že mezi osudnou domýšlivost lidstva můžeme zařadit myšlenku, že nějakým zákonem zlepšíme mravnost ve společnosti. Já osobě se domnívám, že spíše platí jiná myšlenka - čím je zákonů více, čím jsou komplikovanější, čím jsou jednotlivá ustanovení nesrozumitelnější a výklad nejasnější, tím morálka ve společnosti upadá. A že je na tom po sedmi letech v naší společnosti morálka hodně bídně, je myslím nám všem zjevné. Proto jsem se zájmem čekal na vládní návrh zákona o střetu zájmů, přičemž jsem ale od vlády nic moc neočekával, a v tomto mě vláda nezklamala.

Ono je to napsáno již v důvodové zprávě. Měli jsme celkem jednoduchý zákon o střetu zájmů. Ten vláda novelizovala, ale tak komplikovaně, složitě a špatně, že Ústavní soud musel některé části této novely zrušit. Domnívám se, že kdyby sněmovní tisk 1056 legislativním procesem prošel, opustil by Poslaneckou sněmovnu a Senát, tak nepochybně by se dostal k Ústavnímu soudu, a myslím si, že tentokrát by soudci Ústavního soudu měli z této materie ještě daleko více těžkou hlavu než z té novely, která předcházela tomuto zákonu. A mám taktéž zprávy, že soudci by to nepochybně dali Ústavnímu soudu.

Co mám na mysli? Mám na mysli celkem tři body. Za prvé. My jsme zde byli zvyklí, že do 30. června jsme odevzdávali čestná prohlášení za uplynulý rok. Myslím si, že to bylo datum velice vhodné, protože to bylo datum, kdy bylo nejpozději možné podat daňové přiznání. V současné době se podle tohoto zákona po nás chce, abychom cokoli oznamovali mandátnímu a imunitnímu výboru, nebo aspoň z devadesáti procent abychom ty věci oznamovali mandátovému a imunitního výboru, a to do třiceti dnů poté, co se daná skutečnost stala. Tedy koupíme-li si auto, do třiceti dnů nutno nahlásit mandátovému a imunitnímu výboru. Koupíme-li si garáž, do třiceti dnů musíme nahlásit, koupíme-li si pozemek, taktéž.

Co mě však úplně vyděsilo? Já jsem v příštím školním roce slíbil tři přednášky na vysoké škole a podle tohoto zákona jsem zjistil, že opětovně do třiceti dnů, jak začnu přednášet, musím toto oznámit mandátovému a imunitnímu výboru. Obávám se, že se spíše budu připravovat na ty přednášky a tu třicetidenní lhůtu tedy promeškám, a hrozí mi pokuta třicet tisíc korun, pokud tak neučiním včas, a půl milionu korun, pokud mé údaje nebudou zcela úplné. Jsem rád, že je z této schůze stenozáznam. A byť vím, že tento zákon ještě není platný, tak oznamuji tímto mandátovému a imunitnímu výboru, že v příštím školním roce budu mít na vysoké škole tři přednášky podle § 9 tohoto zákona. Vím samozřejmě, že to ještě platné není, takže to není relevantní, ale snad to bude polehčující okolnost, až se ta pokuta bude vyměřovat.

Druhá věc je, že po platnosti tohoto zákona se chce, abychom veškerá čestná prohlášení, která jsme podali, do třiceti dnů opět sepsali. A dejte si pečlivý pozor, pokud byste udělali náhodou někde nějakou chybu, pak je to neúplné čestné prohlášení a hrozí vám pokuta až půl milionu korun. Podle některých právních výkladů dokonce bude zapotřebí sepsat veškerý nemovitý a movitý majetek. U toho movitého majetku je hranice deseti tisíc korun, takže doufám, že máte složenky od všech obleků, kamer a televizí.

Ty pokuty musí někdo dávat, ta čestná prohlášení musí někdo kontrolovat, a zde se domnívám, že se vláda nechala inspirovat reality show TV NOVA, a Big Brother pro tento zákon se jmenuje Ústřední rada pro posuzování střetu zájmů. Na úrovni krajů to budou krajské rady pro posuzování střetu zájmů. Tato Ústřední rada pro posuzování střetu zájmů bude sice zvolena Sněmovnou, částí Senátem, částí prezidentem atd., ale v činnosti ji potom již nikdo nekontroluje a veškeré právnické a fyzické osoby v České republice musí být této ústřední radě nápomocny při šetření, musí být zajištěna součinnost. Dovedeme si tedy představit, že tato rada začne sbírat informace v jakémkoli rozsahu, všechny právnické a fyzické osoby jí musí pomáhat. A já si dovedu živě představit, že ta ústřední rada nebo alespoň někteří členové získají informace nejen ohledně střetu zájmů, ale mohou získat i různé citlivé osobní údaje. Dovedu si tedy představit, že tohoto, protože to nebude nikdo kontrolovat, bude možné lehce zneužít. Dovedu si představit, že získáme-li citlivé osobní údaje o některém ze soudců, může na něj být vytvářen tlak, aby v dotyčné kauze rozhodl tak či onak, jinak ony citlivé osobní údaje budou zveřejněny. Pochopitelně že může docházet přes tyto citlivé osobní údaje i k různým mediálním politickým kampaním.

Vážené dámy a pánové, z těchto důvodů, které jsem uvedl, se domnívám, že chceme-li zákon o střetu zájmů, tak musíme tuto materii přepracovat. Jsou dvě možnosti. Buď ji přepracuje vláda, ale domnívám se, že ve Sněmovně momentálně není vůle, abychom vrátili tuto materii vládě k přepracování, nebo to musí přepracovat ústavněprávní výbor, popř. další výbory, které se touto materií budou zabývat. A z tohoto důvodu já navrhuji prodloužení doby projednávání tohoto sněmovního tisku o 30 dnů.

Až budete o tomto mém návrhu na prodloužení hlasovat, tak si vzpomeňte, že velký bratr se na vás dívá. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu kolegovi Radimu Chytkovi. O slovo se přihlásil premiér České republiky Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já děkuji paní místopředsedkyni za pochopení té mimořádnosti situace.

Dámy a pánové, poslanci, já jsem si dovolil přivést a představit vám nově jmenovaného ministra kultury pana Mgr. Vítězslava Jandáka. My jsme se spolu právě vrátili z Hradu. (Potlesk.)

Děkuji pěkně. Děkuji, paní místopředsedkyně, za pochopení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP