Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Lucie Talmanová, která bude interpelovat ministryni zdravotnictví paní Miladu Emmerovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, letecká záchranná služba je nedílnou součástí systému zdravotnické záchranné služby na našem území. Její praktické zajištění je realizováno z deseti lokalit rovnoměrně rozmístěných po území státu. Na šesti jsou vrtulníky provozovány soukromými společnostmi, na třech Policií ČR a na jednom Armádou ČR. Smluvní zajištění této činnosti je záležitostí bilaterální smlouvy mezi provozovatelem vrtulníku a plátcem této činnosti, tedy Ministerstvem zdravotnictví. V zásadě se vždy jednalo o kontrakt na určitou stanici a určitou dobu, přičemž roční náklady na celý systém dosahovaly do roku 2004 částky asi 240 mil.

Ke konci roku 2003 končily všechny smlouvy s nestátními provozovateli a Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení. Toto výběrové řízení bylo ovšem vypsáno pozdě a při nedodržení všech zákonných lhůt jej nebylo možné uzavřít dříve než bezprostředně před koncem roku 2003. Další chybou tohoto řízení bylo nepochopení legislativy Evropské unie a s tím související striktní požadavek zadavatele na nejvyšší, a tudíž i nejdražší kategorii vrtulníků pro všechna stanoviště. Důsledkem toho se roční cena za zajištění letecké záchranné služby vyšplhala z 242 mil. na 442. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení bylo vypsáno pozdě, mohly být smlouvy podepsány až ke konci roku 2003, a tudíž se cenový nárůst nepromítl do rozpočtu ministerstva pro rok 2004.

Bohužel naprosto nepochopitelná situace nastala i v roce 2005, kdy opět v návrhu rozpočtu Ministerstva zdravotnictví nebyla částka na finanční zajištění letecké záchranné služby z uzavřených smluv vyplývající. Tuto situaci řeší Ministerstvo zdravotnictví ex post kladenými požadavky na státní rozpočet, naposledy včera, kdy vláda schválila navýšení kapitoly pouze o 100 mil. korun.

Vážená paní ministryně, jaké kroky učiníte vy a vaše ministerstvo k zajištění letecké záchranné služby v roce 2005 a v dalších letech? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, to, co tady přednesla paní poslankyně Talmanová, přesně odpovídá skutečnosti a já jenom mohu doplnit to, na co se tázala, i když o letecké zdravotnické záchranné službě bych mohla vyprávět historie, neboť se tímto problémem zabývám od počátku své poslanecké činnosti, tj. od roku 1996.

Všechno to, co tu bylo řečeno, odpovídá skutečnosti. Smlouvy byly podepsány v prosinci roku 2003, smlouvy relativně nevýhodné, smlouvy se soukromými poskytovateli, kteří mají vysoké náklady, a ty jsou mimo jiné způsobené tím, že si pořizují dvoumotorové helikoptéry podle předpisů Evropské unie, což je věc známá a očekávaná. Samozřejmě že se tato služba tímto způsobem výrazně prodraží a že se znovu dostává do popředí skutečnost, že tyto služby by byly nejlépe pokryty z prostředků armády a policie, což jsou tedy instituce, které tak jako tak vrtulníky vlastní, a piloti těchto vrtulníků jsou povinni nalétat 400 letových hodin za rok. Samozřejmě že by bylo účelné, aby tyto hodiny trávili při současné činnosti zdravotnické, což pro ně představuje samozřejmě i určitý, musím říci to slovo, trénink, neboť podobnou službu mohou vykonávat i v rámci činnosti svého resortu, to znamená armády a policie. Toto všechno je pravda.

Já jsem nechala tyto smlouvy, o kterých tady je hovořeno, znovu zrevidovat, zda nejsou vypověditelné, neboť v loňském roce, jak tady paní poslankyně říkala, byly na tyto služby nakonec věnovány prostředky určené pro rekonstrukci nemocnice v Motole, což jsem osobně vybojovávala z tehdejšího rozpočtu a na tehdejším vedení Ministerstva zdravotnictví. Smlouvy platí do roku 2008, jsou nevypověditelné, a tedy se musíme smířit s tím, že tato služba bude pokrývána za uzavřených smluvních okolností, a tedy pro Ministerstvo zdravotnictví nevýhodně.

Včerejší požadavek na 222 mil. korun, který by pokryl druhé pololetí letošního roku, nebyl uspokojen. Bylo skutečně schváleno pouze 100 mil. korun s tím, že se po dalších revizích celého systému bude znovu o tomto jednat v měsíci září, a nepochybuji o tom, že se musí najít prostředky jak z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, tak i z rezervního fondu a že je potřeba samozřejmě tuto službu zajistit. Nedovedeme si tento typ přednemocniční péče představit, že by neexistoval.

Jenom bych chtěla podotknout, aniž bych si zajišťovala svoje osobní postavení, že všechna tato nedopatření jsou způsobena tím, že se často střídají ministři zdravotnictví. Já jsem v porevolučním období dvanáctá, takže nějaká červená nit, že by se tam udržovala v nějakých koncepčních přístupech, to se říci nedá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo k doplňující otázce paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní ministryně, já jsem přesvědčena, že do konce roku 2003 vše bylo v pořádku a tato služba byla provozována a fungovala s polovičními náklady než teď. Evropské normy, které jsou závazné a které upravují činnosti v letecké záchranné službě, stanoví kategorii vrtulníků, která musí být v konkrétním území vzhledem k místním podmínkám použita. Já si nejsem jista, znám vaše dlouholeté výhrady k privátním provozovatelům této služby, zda by Policie ČR, která - jak známe z jiných případů - velmi touží nakupovat a také nakupuje velmi drahou techniku i za výrazně vyšší cenu, než za jakou nakupuje identický stroj soukromý provozovatel, tuto činnost provozovala levněji.

Máte, vážená paní ministryně, nějaké informace o tom, že Policie ČR nebo i armáda je opravdu schopna, a učinila tak v minulých letech, vyhovět evropským normám a provozovat tuto službu na předepsané kategorii vrtulníků levněji než letecké záchranné služby? Já mám informace zcela opačné!

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Já musím říci, že o aktuální situaci v policii, v armádě nyní informovaná nejsem, za jakou cenu pořizují helikoptéry, ale naproti tomu vím, že v roce 2001 existovalo usnesení vlády, kde měly tyto stroje být postupně nakupovány, čímž by bylo zajištěno, že asi od roku 2007 by kompletně tyto služby vykonávala armáda a policie. Jestli tedy říkáte, že nákup se prodražuje z jejich pozic a že ta služba je drahá, já tu zkušenost jsem neměla, ale znovu opakuji, aktuální informace o tom nemám. Ale rozhodně draží a daleko dražší je služba soukromých poskytovatelů a to tak bylo vždy.

Není mi znám důvod, proč někteří poslanci, zejména z branně bezpečnostního výboru, propagovali soukromé provozovatele, protože už jenom to, že museli létat podle civilního letového řádu, že nesměla být tma, nesmělo pršet, nesměl foukat vítr, to všechno bylo překážkou těchto letů. I z těchto pohledů byla tato služba značně nevýhodná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP