Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane Chytko, já bych tady mohl citovat celý velmi obsáhlý materiál odpovědi, které - ale myslím si, že je to v zásadě zbytečné. Jednak bych vás asi neuspokojil, respektive nepřesvědčil, protože vy se prostě přesvědčit těžko necháte.

Podle toho, co mně teď sdělil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, byla uvolněna 140milionová rezerva, ze které budou tyto peníze placeny, a půjdou přednostně do oblastí, které mají 14procentní nebo vyšší nezaměstnanost. Takže zcela nepochybně to bude také Ostrava.

Pokud jde o to, co jste říkal, že jsem sliboval Ostravě 20 procent fondů z Evropské unie, není to pravda, pane poslanče. Prosím, prověřte si své informace a neříkejte věci, které nejsou pravda.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Radim Chytka bude reagovat.

 

Poslanec Radim Chytka: Pane Paroubku, takže já bych to shrnul. Pan premiér Špidla sliboval Moravskoslezskému kraji 20 miliard korun. Vy jste sliboval nějaká procenta z fondu Evropské unie. To jistě přiznáte. Váš pan ministr práce a sociálních věcí řekl, že do konce dubna vyřeší v Ostravě na úřadu práce financování aktivní politiky zaměstnanosti. A dnes je na internetu, že je pozastavení přijímání žádostí na aktivní politiku zaměstnanosti pozastaveno od 25. dubna.

Táži se vás, kdy tedy dojde ke změně.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Nelžete, pane poslanče!

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Myslím, že by tyto interpelace v rámci question time neměly sloužit k nějakém osobním žlučovitým výlevům. Jednoznačně jsem vám, pane poslanče, řekl, že jsem neslíbil žádné podíly z fondů Evropské unie. To nikdo soudný přece nemůže říci. Nevím, myslím, že bychom se tady aspoň měli podezírat ze soudnosti, když ne ze slušnosti, pane poslanče. (Potlesk poslanců ČSSD.) To se ohrazuji.

Jinak pokud jde o toho 25. dubna, tak pan místopředseda Škromach vám to řekl jednoznačně. Já jsem vám to řekl. 140 milionů korun bylo uvolněno a tyto peníze budou přednostně dány těm oblastem, těm okresům, které mají nezaměstnanost vyšší nežli 14 procent.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik tedy interpelace pana poslance Radima Chytky a nyní je na řadě pan poslanec Miroslav Beneš ve věci ceny elektřiny. Připraví se pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo. Pane premiére, dovolte, abych vám připomenul, že sociální demokracie vládne sedmý rok. Je to tedy o dva roky více než vládla Občanská demokratická strana. Dovolte, abych i já se ohradil proti silným slovům, která používáte, a dovolte, abych se vrátil na zem.

Sociálně demokratické vlády razantním způsobem deregulují ceny energií na rozdíl od deregulace nájemného, kde tu zodpovědnost nechávají na soukromých vlastnících. 13. června, tedy za vašeho vládnutí, nikoliv za vládnutí některého z vašich předchůdců, pronesl náměstek ministra průmyslu a obchodu, který vám právě v této chvíli podává informace, že tak tři čtyři roky budou ceny elektrické energie prudce stoupat a že odhaduje nárůst o 20 až 30 procent, a pak že dojde ke stabilizaci ceny energie. Dovolte, pane premiére, abych vám připomenul vašeho předchůdce, vašeho stávajícího předsedu sociální demokracie Stanislava Grosse, který při odpovědi na moji říjnovou ústní interpelaci ohledně ceny elektrické energie řekl, že ano, zdražení elektrické energie pro domácnosti v příštím roce, tedy roce 2005 bude plus minus nějaká desetina procenta, pouze o inflaci.

Vážený pane premiére, slovy gentlemana se pan předseda sociální demokracie Gross mýlil, slovy vašimi lhal.

Vážený pane premiére, má otázka je velmi jednoduchá. Co uděláte pro to, aby konkurenceschopnost českého průmyslu, co uděláte pro to, aby náklady českých domácností nebyly zatěžovány nadměrným zdražováním elektrické energie? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, čas právě vypršel. Slovo má Jiří Paroubek. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, musím říci, že vás lituji, protože to vaše zaujetí pro věc, v uvozovkách, je velmi nepřiměřené. Já tady, když hovoříte o slovech lež, tak si jenom připomenu, jakým způsobem jste atakoval bývalou manželkou pana bývalého premiéra, nebo současnou manželku pana bývalého premiéra, byla to sprostota a hnus! Ještě vám to řeknu dodatečně!

Pokud jde o elektrickou energii, musím říci, že vyjádření pana náměstka Peciny nebyla právě vzorem dokonalosti a obratnosti a já jsem okamžitě v tomto směru intervenoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu a byla vydána tisková zpráva, která ty osobní názory pana náměstka, možná zkreslené v tisku, uvedla na pravou míru.

O čem jste vy hovořil, pane poslanče, že o tom hovořil bývalý ministerský předseda, tak tam směšujete dvě věci. On hovořil o roku 2005, my doufám hovoříme o roku 2006. V roce 2006 očekává Ministerstvo průmyslu a obchodu nárůsty maximálně do úrovně 8 procent současné ceny. To znamená každý spotřebitel tak zaplatí za jednu kilowatthodinu v průměru o 19 haléřů více. Toto tiskové prohlášení, jenom cituji z toho, vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí(?) na základě jistého nedorozumění, kdy byla v některých médiích zaměněna cena pro spotřebitele s cenou silové elektřiny na velkoobchodním trhu.

Pane poslanče, já chápu, že jsou to věci odborně složité, ale připusťte si, že jste se trošku spletl. Ten nárůst může určitý být. Ještě jsem byl ujišťován o tom, že tento nárůst bude také ovlivněn cenou, která proběhne přes aukce, takže může být podstatně podstatně nižší.

Hovoříme tady o ceně, která bude maximálně do 8 procent. Domácnosti patří do kategorie chráněných zákazníků. Celkovou cenu za dodávku elektřiny pro ně stanoví Energetický regulační úřad. Pro ostatní spotřebitele stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu určuje pouze některé složky výsledné ceny.

Pokud jde o to, aby si občané udělali představu, jak je to v rámci Evropy, cenová úroveň dodávky elektřiny pro domácnosti je v porovnání se sousedními státy nejnižší - nejnižší - a pohybuje se výrazně pod průměrem cen dodávky elektřiny v Evropském společenství.

Mohu vám dokladovat ty věci nebo vám zaslat tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu, jak ji dostaly sdělovací prostředky. Pozvolný trend zvyšování cen elektrické energie souvisí s její zvyšující se spotřebou a zároveň s nutností obnovy dožívající výrobní základny energetiky v celé Evropě. Pokud by se nevytvářely odpisy, tak samozřejmě by ta cena byla nižší, ale my potřebujeme obnovovat tu materiálně-technickou základnu energetiky. I z tohoto pohledu má Česká republika výrazně výhodnější pozici než většina zemí Evropské unie.

Myslím si, že jsem odpověděl na všechny podstatné věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP