Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Předseda vlády má ještě dvě minuty, aby reagoval.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já se nechci pouštět do nějakých emotivních záležitostí, kdo lže nebo má pravdu. Já si myslím, pane poslanče, pokud zde předkládáte určité předlohy, určité návrhy zákonů a nezískáte pro ně většinu, tak to je věc, kterou já skutečně nemůžu ovlivnit. My nežijeme v samoděržaví, pokud jste si toho nevšiml, já nejsem ani car, ani čínský císař, ale jsem člověk, který respektuje zákony, a vy je musíte respektovat, včetně demokratické procedury, také. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik k interpelaci pana poslance Miloslava Kučery. Druhým, kdo si vylosoval pořadí, byl pan poslanec Martin Říman, který bude interpelovat ve věci podniku ČEPRO. Dalším interpelujícím bude pak pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové. Vážený pane premiére, 12. května jsem vás interpeloval ve věci situace v podniku ČEPRO. Dal jsem vám tři otázky, vy jste mi odpověděl na jednu. S tím, že ty dvě byly specifikovány tak, že jste na ně nezískal dostatečný čas na odpověď. Já to chápu, vy jste byl ve funkci několik dnů, možná nějaký týden. Ptám se tedy dnes znovu a ty otázky znovu mají svůj smysl, zejména v souvislosti s posledními událostmi, které, i když řekněme nepřímo, také významně souvisí s podnikem ČEPRO.

První otázka, kterou jsem tehdy řekl, a říkám ji dnes znovu, zní, zda vaše vláda ponechá řízení tohoto strategicky velevýznamného podniku v rukou současného vedení, které já osobně nepovažuji za kompetentní, které je zodpovědné za to, co se v podniku stalo a děje. Druhá otázka - jak je to s úvěrem, který byl na začátku roku poskytnut firmě ČEPRO a zajištěn Fondem národního majetku, tedy státní institucí. Táži se, zda již je splacen, nebo není, to znamená, zda v něm dále visí peníze daňových poplatníků.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní premiér - má pět minut. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pokud jde o první otázku, tak já samozřejmě nemohu mít úplný přehled o personální situaci ve všech podnicích, kde je určitý podíl státu. Nicméně tento přehled jsem se snažil udělat si sám pro sebe. Musím v tuto chvíli říci, že nejsem rozhodnut, že by se měla udělat nějaká personální opatření v rámci tohoto podniku. Nicméně pokud by to bylo tak, jak, pane poslanče, naznačujete, pokud by se skutečně prokázaly některé návaznosti nebo některá spíše zanedbání ve vztahu k některým zločinným aktivitám mimo tento podnik, tak bych samozřejmě neprodleně zasáhl. A upřímně řečeno, tuto představu si chci utvořit zhruba během 14 dní.

Pokud jde o úvěr, přiznám se, že v tuto chvíli vám asi nedokážu… (Ministr Urban předává premiérovi dokumenty.)

Já jsem dostal přece jenom obsáhlou informaci, takže pokud jde o ten úvěr, byl poskytnut ve výši 2 miliardy Kč Českou spořitelnou. Dne 6. května podepsaly Komerční banka a Česká spořitelna jako aranžér úvěr ve výši 2 miliardy Kč. Česká spořitelna zároveň ke stejnému datu podepsala s akciovou společností ČEPRO smlouvu o úvěru na bilaterální bázi v objemu půl miliardy Kč, čili dohromady 2,5 miliardy. ČEPRO tak získalo v počátku května prostředky v celkovém objemu 2,5 miliardy Kč pro financování provozních a investičních potřeb a zajištění plateb odvodů daňové povinnosti.

Akciová společnost je jednou ze strategických společností pro Českou republiku zejména s ohledem na Správu státních hmotných rezerv. Česká spořitelna a Komerční banka předložily optimální řešení, které zajistí finanční stabilitu společnosti. Struktura financování podporuje konkurenceschopnost společnosti jak na domácím trhu, tak i v zahraničí a zároveň jí umožňuje plnit postavení strategického partnera pro Českou republiku.

Skutečnost, že tuto významnou transakci financují české banky, je důležitým signálem, který ukazuje na rostoucí význam místních bankovních institucí ve financování velkých průmyslových projektů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Nyní bude mít ještě minutu na doplňující otázku pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Co se týká první otázky, rád 14 dní počkám. Ale co se týká odpovědi na druhou otázku, pane premiére, já bych vám upřímně doporučoval, abyste si prověřil také kvalitu vašich úředníků na Úřadu vlády, kteří vám připravují odpovědi na interpelace. Neb to, co jste dostal do rukou a z čeho jste citoval, je naprosto totožné s tím, jak jste odpovídal na interpelaci 12. května. Jedná se evidentně o tentýž materiál, který jste měl k dispozici, důkazem je tady výpis z internetu z interpelací 12. května.

Já jsem se neptal na úvěr poskytnutý 6. května. Já jsem se ptal na úvěr poskytnutý začátkem roku, bylo to někdy v lednu, tuším, za který se zaručoval Fond národního majetku. Za úvěr 6. května se již stát nezaručoval.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za respektování času přesně. Ještě odpoví pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, já jsem premiérem dva měsíce, mě se skutečně můžete ptát, co bylo začátkem tohoto roku, co bylo před dvěma lety, před třemi, ale já vám řeknu otevřeně, že v tuto chvíli vám na to nedokážu kvalifikovaně odpovědět. Budu vám muset odpovědět písemně, protože nechci odpovědět nepřesně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik k interpelaci pana poslance Římana. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Radim Chytka. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane premiére, vážené dámy a pánové, každá vláda ČSSD slibovala, že prioritou její vlády bude Moravskoslezský kraj. V programovém prohlášení vlády pana premiéra Špidly bylo dokonce pro náš kraj vyčleněno 20 miliard Kč. Kde ty peníze jsou, však ví asi maximálně bývalý pan premiér Špidla nebo pánbůh. Vy jste se k těmto slibům přidal, a to 14. června v Ostravě, kde jste slíbil pro Moravskoslezský kraj dalších 20 % z fondů Evropské unie.

Pane premiére, pokud mě teď poslouchají moje kolegyně či kolegové z jiných regionů, tak by mi mohli závidět. Oni mně však nezávidí a dobře vědí proč. Já se vám to pokusím vysvětlit na vašem programu aktivní politiky zaměstnanosti. Nejenže Úřad práce Ostrava dostal na počátku roku pouze zlomek finančních prostředků pro tuto aktivní politiku zaměstnanosti, ale naletěl i na slib vašeho ministra práce a sociálních věcí pana Škromacha, který v dubnu celou záležitost prošetřil a Úřadu práce Ostrava slíbil, že do konce června financování aktivní politiky zaměstnanosti uspokojivě vyřeší. Pane premiére, podívám-li se do kalendáře, je 30. června, a když si dnes otevřeme internetové stránky Úřadu práce Ostrava, tak tam najdeme žlutě podbarvené sdělení. Dovolte mi, abych závěr tohoto žlutě podbarveného sdělení vám přečetl: Přechodně jsme nuceni pozastavit přijímání nových žádostí na aktivní politiku zaměstnanosti, ale i vyřizování žádostí již podaných. Předem vám děkujeme za pochopení. 25. dubna 2005.

Vážený pane premiére, domnívám se, že občané Ostravy pochopili, že aktivní politika zaměstnanosti je další kachna z dílny ČSSD. Máte k tomu co dodat?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra Jiřího Paroubka. Slovo má předseda vlády. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP