(15.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To bylo poslední slovo. Nyní prosím pana poslance Pavla Hrnčíře, který má v úmyslu interpelovat ministra Milana Urbana, což v zásadě může učinit, ale bohužel pan ministr Urban je omluven, neb jak se zdá, nemoc kosí i členy vlády. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, nehodlám interpelovat pana ministra Urbana ve věci těžby uhlí v Beskydech, pokud zde není přítomen. Hodlám jen vyjádřit politování nad tím, že zatímco nám počet interpelujících vládních poslanců ČSSD stoupá, přítomnost členů vlády za ČSSD interpelovaných nám klesá. A tak se s nadějí dívám do velmi blízké budoucnosti, až nepřítomnost členů vlády za ČSSD nebude dočasná, ale bude trvalá a absolutní. (Smích. Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším interpelujícím je pan poslanec Martin Říman. Jen bych byl rád, kdyby se interpelující drželi toho zadání, které zde oznamují. Pan poslanec Říman - je to výběr cel po vstupu do Evropské unie, interpelovaným je pan ministr Bohuslav Sobotka. A o tom vím, že je opravdu nemocen, takže je omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Ani já se necítím úplně zdráv, a jsem zde. Myslím si, že interpelace jsou od toho, aby interpelant interpeloval příslušného ministra, a ne aby hovořil do zdi. To je předmět interpelace, tak jak jste o tom hovořil. Já nehodlám hovořit do zdi, nehodlám klást své otázky zde. Počkám, až tady bude ministr financí, a společně se svým předřečníkem vyjadřuji mírnou naději, že v okamžiku, kdy budu interpelovat touto otázkou ministra financí, tak už to bude jiný ministr financí než ten, který se před námi neustále schovává. Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším je pan poslanec Miroslav Beneš, který má v úmyslu interpelovat ministra Františka Bublana, který je v této chvíli na jednání Rady ministrů justice a vnitra zemí Evropské unie v Bruselu, jak tady mám uvedeno. Vy ho chcete interpelovat ve věci zahájení vyšetřování v souvislosti s premiérem. Víc tady nemám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, když jsem interpeloval pana premiéra, tak byl rozhořčen. Já jsem kdysi sociálně demokratickým poslancem byl napaden v Českých Budějovicích a udělal jsem to, co bylo logické - obrátil jsem se na soud. Soud jsem vyhrál občanskoprávní cestou, žádná imunita panu poslanci nepomohla a on se mi musel omluvit. Čili je-li pan premiér a bude-li přesvědčen pan ministr vnitra, že interpeluji nějak nehorázně, nechť se obrátí občanskoprávní cestou, já samozřejmě budu konat tak, jak konat mám.

Má interpelace na ministra vnitra souvisí s tím, s čím jsem interpeloval pana premiéra. Myslím si, že každý, kdo umí číst, alespoň z poslanců či poslankyň, si rád přečetl, kterak dům na Proseku mění majitele, kterak výběrových řízení se účastní napřed paní Barková, pak nestačí zaplatit, tak se zúčastní člověk, který je označován v médiích za recepčního v jistém svém podniku, opět koupí za 11 milionů Kč, aby jej následně neprodleně prodal za pět milionu Kč právě paní Barkové.

Vážené dámy, vážení pánové, jestli tady v této Sněmovně byly veliké debaty o zákonech na ochranu proti praní špinavých peněz, tak jsem přesvědčen, že tato transakce minimálně je jasnou věcí, která ukazuje na praní špinavých peněz. A protože jsem samozřejmě hovořil také o panu premiérovi, tak říkám - a opakuji to tady, protože pan premiér mi nikdy neodpověděl na to, kolik paní Šárka Grossová vydělala peněz, aby si mohli dovolit tak velký majetek kupovat - že doufám, že orgány činné v trestním řízení také objasní, jakým způsobem paní Šárka Grossová k majetku přišla, protože to by bylo nezdaněné, a tím i podivné podnikání.

Děkuji za pozornost a odpověď pana ministra, samozřejmě písemnou. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. I tady platí § 111 článek 7, odpověď písemně do 30 dnů.

Nyní žádám pana poslance Karla Vymětala, který se konečně dočká, že může interpelovat ve věci zavření teplé válcovny ve Frýdku-Místku, ale bohužel na nepřítomného ministra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle přístupových dokumentů k Evropské unii se Česká republika zavázala v bodě 2 protokolu k uzavírání různých výrobních kapacit, mezi jinými k zastavení provozu teplé válcovny ve Válcovnách plechů Frýdek-Místek, a to do konce roku 2004. Zde se mimo jiné vyrábějí speciální plechy schopné chránit před průnikem radioaktivity, které se používají na výrobu kontejnerů pro uskladnění vyhořelého jaderného paliva. V Evropě je ještě pouze jeden výrobce takových výrobků, a to ve Francii. Teplá válcovna přesto ještě jede a v loňském roce vyrobila proti původnímu plánu, který byl 20 tisíc tun, celkem 40 tisíc tun; tedy o odbyt není žádná nouze. V současné době projednává Evropská komise žádost České republiky o udělení výjimky pro provoz válcovny a změny protokolu, aby válcovna mohla vyrábět i nadále.

Pane ministře, můj dotaz zní, jak daleko jsou jednání s Evropskou komisí a jaká je naděje, že povolí tuto válcovnu nezastavit. Její zastavení by mělo velmi negativní dopad na již tak vysokou nezaměstnanost v regionu severní Moravy. Navíc by se zastavil provoz, který nemá žádné problémy s odbytem svých výrobků.

Je pro mě tristní, že jsem se musel ptát na takovou věc, když u nás údajně máme svobodu podnikání a současně nám orgány Evropské unie přikazují, co máme z výrobních kapacit zavřít, a musíme škemrat, jestli nám povolí, aby úspěšný provoz vyráběl dál. Nechci spekulovat, ale mohu si myslet, že to může být i odstraňování konkurence. To ovšem vyvolává ve mně myšlenku, že Moskva byla zlatá proti Bruselu.

Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní žádám pana poslance Václava Exnera, aby přednesl svou interpelaci na paní ministryni Miladu Emmerovou. Tématem je nedostatek lékařů a čekání v nemocnicích. Dalším interpelujícím je pan poslanec Petr Krill. Ale nyní má slovo pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vážená paní ministryně, po problémech v mnohých místech s lékařskou pohotovostní službou se nyní u našich voličů setkávám také s problémem nedostatku, respektive nedosažitelnosti lékařů. Především se to týká v Praze například zubních lékařů, ale také v mnoha případech i praktických lékařů. Sám jsem se setkal v zubní ordinaci s cedulí "Noví pacienti se nepřijímají". Hlavně se to týká lidí, kteří odcházejí do důchodu a z péče spojené s místem zaměstnání přecházejí k novému lékaři, při přestěhování a také mládež, která přechází mezi dospělé. Ale viděl jsem to i v dětské zubní ordinaci. Co s touto problematikou chcete dělat?

Podobný případ ovšem je také v nemocnicích. Říkáme, že máme nadbytek lůžek, ale ve skutečnosti stále trvají fronty na operace. Například kyčelní a kolenní klouby mají čekací dobu 8 až 12 měsíců a výjimkou není ani delší doba. Přitom soukromé firmy nabízejí stejné operace v době do 3 měsíců, jestliže si je ochoten pacient zaplatit nadstandard. Osobně znám takový případ, že za zaplacení údajně lepšího lůžka kolem 15 tisíc Kč operace do tří měsíců byla provedena. Také zde by mě zajímalo, co s touto situací chce Ministerstvo zdravotnictví dělat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni Miladu Emmerovou, aby si vzala slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, vážení přítomní. Odpovídám na vaši interpelaci, která zněla na nedostatek lékařů a čekání ve zdravotnictví.

K dostatku či nedostatku lékařů bych ráda použila údaje získané od úřadů práce. K 30. září 2004 evidovaly úřady práce v České republice 329 nezaměstnaných lékařů žadatelů o místo a 310 volných míst.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP