(14.50 hodin)

Poslanec Milan Ekert: Chtěl bych poděkovat za odpověď a chtěl bych položit doplňující otázku - jaký výsledek případného referenda by se panu předsedovi vlády líbil (smích na pravé straně sálu, velký hluk a výkřiky, předseda zvoní) a jak si myslí, že referendum v České republice dopadne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Znovu zvoní.) Prosím, abyste se uklidnili. Pan premiér by měl vystoupit v klidnější atmosféře. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, to je velmi složitá otázka. (Smích v sále.) Musíme si samozřejmě při ní také odpovědět na otázku, zda můžeme jakoby předjímat rozhodnutí lidu, protože všichni zde jsme v pozici, kdy budeme muset mít pokoru před jakýmkoliv rozhodnutím veřejnosti v této záležitosti. Nicméně je také na nás, abychom lidem dali dostatek informací a argumentů k tomu, aby rozhodli tak, jak každý z nás, přestože třeba máme celkový pohled jiný, jsem přesvědčený, že je rozhodnutí správné pro Českou republiku. Já jsem sociální demokrat a jsem přesvědčený, že stejně jako v České republice sociálně demokratické hnutí, tak i v ostatních evropských zemích patří k motorům evropské integrace, ale nejen sociálně demokratické hnutí. Najdeme v Evropě řadu dalších sil křesťanských, křesťansko-demokratických politických subjektů, které stejně jako sociální demokracie jsou motorem této evropské integrace a stály u zrodu evropského integračního procesu.

Jinými slovy, jsem přesvědčen, že budeme schopni v této argumentační kampani dosáhnout toho, že přesvědčíme veřejnost o potřebnosti vyslovení souhlasu s touto evropskou ústavní smlouvou, že to umožní České republice zůstat v centru evropského dění, že zůstaneme součástí hlavního evropského proudu a umožní nám to participovat na rozhodnutích, která nás stejně ovlivňují, protože zůstat mimo znamená být ovlivňováni něčím, co sami ovlivňovat nebudeme moci. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že výsledek v takovém referendu po takovéto informační kampani a po debatě s veřejností bude kladný. Pokud to vyslovené "ano" bude alespoň tak velké, jako bylo při referendu o vstupu do Evropské unie, budu spokojen. (Potlesk.)

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím interpelaci pana poslance Milana Ekerta. Dalším je pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Petr Zgarba. Nyní prosím pana poslance Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane premiére, dámy a pánové, nestalo se ani za Zemana, ani za Špidly a dosud ani za Grosse, aby sociálně demokratičtí poslanci interpelovali premiéra. (Výkřik ze sálu: Ale za Klause ano.) Znamená to, dámy a pánové, že dosud se sociální demokracie nedostala do tak úzkých, jako je tomu dnes. (Potlesk zprava.)

Dámy a pánové, tato vláda má problém, a ten problém nemá díky sociálním demokratům, má jej díky panu premiérovi, má jej díky majetkovým poměrům nejen jeho rodiny, ale především jeho ženy a její přítelkyně.

Vážený pane premiére, v průběhu celé kauzy ohledně majetkového uspořádání vašeho a vaší rodiny jste uvedl řadu nepravd. Chcete-li, uvedl jste celou řadu lží. Uváděl jste, že znáte zahraniční příbuzné vašeho strýce, kteří mu půjčili. Pak se ukázalo, že nebyli. Uváděl jste, že činnost týmu Mlýn byla pod kontrolou státního zastupitelství, a ono to státní zastupitelství popřelo. Řekl jste, že dům firmy vaše žena koupila od města Prahy, ale ukázalo se, že ani město Praha, ani městská část žádný takový dům neprodávaly.

V médiích, pane premiére, byly publikovány údaje o výdajích vaší rodiny, které jste nijak nerozporoval. Uvádím pro přehled: 1,3 mil. záloha na byt, 700 tis. na bazén, další statisíce na zařízení bytu, 400 tis. na pozemek u Velkých Popovic, 70 tis. dovolená, 170 tis. sponzorský dar, 200 tis. založení firmy Denna Production, s.r.o., 900 tis. platba Šárky Grossové za dům na Proseku.

Vážený pane premiére, to je celkem přes 4 mil. Kč. Jistě známe vaše příjmy a jistě víme, že to je nad poměry vaší rodiny. Minule jsem se vás ptal, zda jste ochoten uveřejnit příjmy vaší manželky. Vážený pane premiére, kolik vydělala vaše manželka do konce roku 2003 a doložila to daňovým přiznáním na finančním úřadu? Děkuji za odpověď. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross. K dispozici má pět minut. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že odpovědi mohou být vcelku jednoduché, a opravdu je to někdy dialog mezi těmi, co poslouchat chtějí, a těmi, co poslouchat nechtějí.

Pokud jde o výroky, kterými dokladoval pan kolega Beneš, že jsem nehovořil pravdu, tak v jednom mu dávám za pravdu. Ano, to je informace, kterou jsem zde uvedl minulý týden, která se týkala toho, od koho byl onen dům kupován. Já jsem zde skutečně říkal, že od města Prahy. Omlouvám se, myslím si, že názvy některých firem matou nejenom mě, prostě Pražská realitní, s.r.o. - já se omlouvám, já jsem myslel, že to je hlavního města Prahy. (Silný smích a hluk napravo, předsedající vyzývá ke klidu.) Nevím, co je na tom k smíchu. Toto beru, toto přiznávám a za to se také omlouvám.

Pokud jde o ty ostatní výroky, které zde byly citovány, tam nemám důvod se za cokoliv omlouvat, protože tady jsou citovány výroky, které prostě pravdivé nejsou a které takto nezazněly.

Pokud jde o tým Mlýn, znovu říkám, že na týmu Mlýn nespatřuji dodnes nic špatného. Kdybych byl ve stejné situaci, jako byl tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross, znovu tento tým založím. Myslím si, že až jednou zjistíte, na čem tento tým pracoval, budete mi muset dát za pravdu. Já jen očekávám, že v sobě budete mít tolik slušnosti, že se za všechny ty výroky, které z vašich úst padaly, omluvíte. Myslím, že by to stálo za to. Bohužel v tuto chvíli je tam ještě jedna věc, podle mých informací je živá a z toho důvodu státní zástupce, který jediný nad touto kauzou může bdít, nevyslyšel prostě to, k čemu jsem i já veřejně vyzval, aby bylo veřejně řečeno, na čem tento tým pracoval.

Pokud jde o ty částky, které zde byly citovány, k tomu je vcelku jednoduchá odpověď. Vy jste hovořil o tom, že jsem je nikde nerozporoval. To není pravda. Ty částky, jak jste je zde přečetl, jsou předmětem právních kroků, které jsem mimochodem dnes podnikl proti Mladé frontě Dnes, takže tady není co k tomu dodávat. Prostě tyto částky, tak jak byly prezentovány, se nezakládají na pravdě a zase je zde odváděna pozornost někam jinam velmi účelově.

Pokud jde o to, kolik vydělávala nebo nevydělávala moje manželka, nepochybně finanční úřad má všechno k dispozici, takže k této otázce lze říci nepochybně kladnou odpověď.

Pokud jde o to, jestli tady mám hovořit o podrobnostech, odpovím stejně, jako odpověděla paní místopředsedkyně Němcová, když se jí ptali na podobnou otázku, a myslím si, že na tom není nic neslušného, takto odpovědět.

Děkuji za pozornost. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Beneše, který má prostor pro doplňující otázku a zřejmě ho využije.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan premiér ne mně, ale celému národu neodpověděl. Rozdíl mezi ním a paní místopředsedkyní Němcovou je v tom, že majetek nabytý jeho manželkou není zpochybňován a není zpochybňováno jeho nabytí.

Vážený pane premiére, to, jak vaše manželka hospodaří spolu s paní Barkovou, je více než podivné. Proto mi dovolte doplňující otázku. Nepovažujete za morálně nepřijatelné, když sponzorské peníze, které vaše manželka shání pro svoji nadaci, končí na soukromém účtu paní Barkové, společnice vaší ženy, a tedy de facto i na soukromém účtu vaší ženy, protože hospodářské propojení vaší paní s paní Barkovou je více než silné?

Přiznám se - a říkám to na rovinu - že dnes budu interpelovat ministra vnitra ve věci, aby začaly konat orgány činné v trestním řízení, neboť podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s obchody paní Barkové je tady více než dost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádám pana premiéra, aby reagoval i na tuto doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, za prvé se vrátím k té nepřesnosti, kterou jsem uvedl minulý týden. Ta firma, od které byla kupována ta nemovitost, se jmenovala Pražská správa nemovitostí. Myslím si, že když si normální člověk přečte název firmy Pražská správa nemovitostí, nejsem sám a jediný, kdo si myslel, že to má něco společného s hlavním městem Prahou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP