(14.40 hodin)

Poslanec Eduard Zeman: Děkuji, pane předsedající. Moje doplňující otázka bude velice stručná. Chtěl bych požádat pana premiéra, jestli může uvést nějaká mezinárodní srovnání k těmto věcem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, je tady zájem, abyste ještě doplnil svou odpověď mezinárodními srovnáními. Slovo má předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o mezinárodní srovnání, tak pro nás je v tuto chvíli poměrně klíčové to, abychom dokázali schválit nový návrh zákona o veřejných výzkumných institucích. Ten je v tuto chvíli ve druhém čtení a doufám, že bude schválen, protože mimo jiné bude řešit otázku transformace některých příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce. Pokud dojde k této organizační změně, tak bychom se i v této oblasti měli dostat na úroveň těch zemí, které jsou nejdále s podporou vědy a výzkumu.

Pokud jde o porovnání čísel, tak k těm lze říci asi následující věci. Samozřejmě pokud přepočteme výdaje ze státního rozpočtu na eura a budeme je porovnávat s pětadvacítkou, tak je jasné, že tato podpora v České republice nebude dosahovat těch hodnot, které mají země, které jsou v tuto chvíli nejdále, jako je Francie a některé jiné země, kde jsou tyto výdaje nejvyšší. Nicméně co je pro nás asi rozhodující, že v pelotonu nových zemí v Evropské unii, tak tam jsme na prvním místě, a máme tudíž díky poměrně velkému efektu těchto vynakládaných prostředků, které generují budoucí prosperitu, šanci mezeru, která je mezi námi a zbývajícími novými zeměmi Evropské unie ještě zvětšit.

Myslím si z tohoto pohledu, že pokud budeme měřit letošní čísla, to je zhruba 16,5 miliardy korun, které jdou ze státního rozpočtu, plus k tomu připočteme prostředky z podnikového výzkumu a vývoje, které jsou podpořeny již zmíněným a projednaným a schváleným návrhem zákona o dani z příjmu právnických osob, tak v tuto chvíli patříme k tomu lepšímu v Evropě z hlediska podpory a byli jsme takto i vyhodnoceni.

K lisabonské strategii se vrátíme příště.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Vyčerpal jste čas k odpovědi. S další interpelací vystoupí poslanec Milan Ekert, který byl vylosován na druhém místě, připraví se poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Vážený pane předsedo vlády, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, proces evropské integrace prochází nejednoduchým obdobím. Evropská unie má za sebou v tuto chvíli historicky největší rozšíření o středovýchodní státy Evropy. Průběžně hodnotí naplňování cílů lisabonské strategie, intenzivně diskutuje o nové finanční perspektivě na období 2007 až 2013 a probíhá v ní zatím velmi úspěšná ratifikace evropské ústavní smlouvy. Stojí za to připomenout, že ve třech zemích, které do Evropské unie přistoupily spolu s Českou republikou loni 1. května, úspěšně proběhl ratifikační proces evropské ústavní smlouvy. Parlamenty Litvy, Maďarska a Slovinska řekly evropské ústavní smlouvě zřetelné ano. Po úspěšném vnitrostranickém referendu Francouzské socialistické strany z konce loňského roku jsou všechny klíčové francouzské politické síly jednotné ve vztahu k evropské ústavní smlouvě. Na konci minulého týdne dali přesvědčivou zelenou k uzavření ratifikace v parlamentu Španělského království aktivní občané Španělska, když v konzultativním referendu jich řeklo téměř 76 % ano evropské ústavě.

Vzhledem k tomu, že ratifikační proces evropské ústavní smlouvy by měl být v členských státech Evropské unie ukončen do října příštího roku, chtěl bych vám, vážený pane předsedo vlády, předložit následující otázku: Jaká je představa vlády o průběhu ratifikačního procesu evropské ústavní smlouvy v České republice? Osobně jsem přesvědčen, že by měli mít čeští občané možnost rozhodnout o své další evropské budoucnosti též v referendu.

Děkuji za pozornost a za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Ekerta a prosím pana premiéra, aby na ni odpověděl. Slovo má předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, myslím si, že je asi chybou, že ještě v České republice se nerozpoutala debata o budoucnosti evropské integrace a o přístupu České republiky k této integraci a hlavně o přístupu České republiky a české veřejnosti k evropské ústavní smlouvě. Zatím je to téma opravdu velmi povrchně debatováno a je nepochybně úlohou vlády, ale nejen vlády, ale i celé politické reprezentace, aby se snažila této povrchní debatě zabránit tak, aby do ní bylo vneseno více konkrétních faktů. V tomto směru vláda České republiky chce dosáhnout toho, aby byla maximální informovanost o evropské ústavě jako takové, ale především o smyslu evropské ústavní smlouvy a o budoucnosti, kterou pro Evropu vytváří, resp. šanci, kterou Evropě dává, protože ať již bude ratifikační proces jakýkoliv, tak je zapotřebí, aby vyjádření, které dá Česká republika, bylo v souladu s většinovým míněním veřejnosti a bylo široce akceptovatelné. Nemají smysl ta politická rozhodnutí, která jsou prosazena proti vůli lidu, a v tomto směru vláda bude muset být aktivní.

Pokud jde o formu, tak v tuto chvíli není v České republice, stejně tak jako v některých jiných zemích, ještě o formě rozhodnuto. O formě není rozhodnuto ještě v Portugalsku, není tak rozhodnuto ještě v Estonsku a v Belgii, a pokud jde o načasování, tak ani zde, v České republice, není definitivně jasno, ale stejně tak není rozhodnuto o termínu buď referenda, nebo parlamentní ratifikace v řadě dalších zemí.

Představa vlády je taková, jakou jsme již několikrát prezentovali, a nevidím důvodu, proč na této představě něco měnit. Jsem přesvědčen, že je nejlepší, aby občané měli možnost se vyjádřit k této evropské ústavní smlouvě, protože přináší svým způsobem novou kvalitu do Evropy a vytváří nové mechanismy, které by měly zajistit budoucí úspěch evropského integračního procesu až v soužití evropských národů v nové architektuře, která je Evropskou unií budována. Jinými slovy, referendum vláda České republiky podporuje, budeme se snažit referendum v České republice zorganizovat tak, aby v něm mohlo být rozhodnuto samozřejmě v těch termínech, které jsou dány, tzn. nejpozději do podzimu 2006, resp. do 1. ledna 2006(?), protože do té doby by mělo dojít k ratifikačnímu ukončení ratifikačního procesu ve všech členských zemích Evropské unie. 1. listopadu 2006 by po této ratifikaci, pokud všechny země řeknou ano, měla evropská ústavní smlouva vstoupit v platnost vyjma několika článků, které mají odloženou účinnost.

Vláda České republiky bude projednávat návrh zákona o obecném referendu, protože předpokládám, že je to otázka, kterou budeme muset řešit i v kontextu našeho ústavního pořádku. Myslíme si, že je v tuto chvíli opět příležitost, aby Parlament České republiky mohl projednat ten návrh zákona, který již několikrát zde projednáván byl, ale přesto si myslíme, že by postupem času mělo dojít k tomu, aby zvítězila vůle vytvořit v českém ústavním pořádku nástroj, který umožní v klíčových věcech lidem vyslovit se přímo a nenechávat tato klíčová rozhodnutí pouze na zákonodárném sboru. Pokud se samozřejmě stane, že tento návrh schválen nebude, tak pak budeme postupovat dalším způsobem tak, aby se mohlo uskutečnit referendum alespoň k této dílčí otázce, což nijak neznamená, že bychom upouštěli od naší snahy prosadit v České republice ústavní zákon o obecném referendu.

Samozřejmě, že před tímto referendem, ať již bude vypsáno na základě jednorázového, nebo obecného zákona, bude muset probíhat příslušná informační kampaň. Bude muset probíhat kampaň, která by měla být také vedena jednotlivými politickými subjekty, a já doufám, že v České republice se tato kampaň obejde bez demagogických proklamací, které znevažují to, na čem dělali představitelé jednotlivých evropských národů v posledních letech a na čem udělali obrovský kus práce. Jsem přesvědčen, že přijetí evropské ústavní smlouvy je dobrý krok pro Českou republiku a pro všechny naše občany.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Ptám se pana poslance Milana Ekerta, jestli chce využít svůj čas a prostor k otázce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP