(14.40 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Jak to, že nyní nedokážete přesvědčivě a uspokojivě doložit své finanční vztahy, které vedly k nabytí vašeho majetku?

Já vám musím zopakovat otázku, kterou jste nedoložil. Doložte tedy půjčení peněz na poměrně vysokou částku konkrétní písemnou smlouvou, tak jak jste říkal, že na to jste připraven. Tak ji ukažte, a jedině tak rozptýlíte zbytečné obavy a dohady, které kolem financování vašeho bytu panují. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má opět předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě jsem zastáncem těch věcí, o kterých zde hovořil pan poslanec Hrnčíř, a nevidím na tom nic podivného. Spíše jako podivné vidím to, že kolegové z ODS již skutečně od začátku vzniku České republiky brání tomu, aby v České republice byly přijaty zákony, a kdyby tyto zákony byly, tak tato záležitost nikdy neexistuje. (Posměšky z části sálu, kde sedí poslanci ODS.) Já nevím, čemu se smějete, ale když si chcete zatleskat, tak si zatleskejte. Myslím, že to je těžko zpochybnitelný fakt. (Předsedající žádá o klid.)

Pokud jde o to, jestli se má něco dokládat nebo nedokládat - co chcete doložit více nežli za prvé toto mé tvrzení, za druhé souhlas té osoby, které se to týká, to je mého strýce, a co já víc mohu v této chvíli dokládat, když každý ví, že podle příslušných právních předpisů takovéto smlouvy se mohou uzavírat i ústně? A já nevidím nic neobvyklého na tom, že v rodině se prostě nepíšou smlouvy na takovéto věci. Já nevidím důvod, proč bych si od svého strýce nemohl půjčit a nesepisovat na to smlouvu, protože v rodině ví mnoho lidí, že tato půjčka poskytnuta byla. Já vám říkám zcela jednoznačně, že pro mě moje rodina je daleko přednější nežli nějaká politická kariéra. Takže kdybych se chtěl dostat do pozice, že tuto půjčku budu popírat, tak bych přišel o to, co je mi daleko cennější nežli moje kariéra, to je moje nejbližší zázemí, moje rodina. Takže nevidím důvod, proč bych měl něco v tuto chvíli dokladovat, protože každý, kdo to vidět chce, tak ví, že není zapotřebí v rodině, ale i obecně k půjčce písemná smlouva.

A pokud jde o ta majetková přiznání a o věci, o kterých pan Hrnčíř hovořil, já doufám, že se k tomu budu ještě moci dostat v průběhu těchto interpelací, protože tady se také veřejnosti zakrývá geneze majetkových přiznání v České republice, a jelikož mi končí v tuto chvíli čas, tak si to nechám do toho zbytku ústních interpelací.

Děkuji za pozornost. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsem rád, že čas je respektován. S další interpelací vystoupí poslanec Miroslav Beneš, který byl vylosován na druhém místě. Připraví se poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, dámy a pánové, pan premiér klasicky ukázal, jak zdatným je řečníkem. Hovořil o tom, co neudělal, nehovořil o tom, co udělal. Hovořil o tom, co neudělala ODS, a nehovořil o tom, co mohl on jako politik, který prosazuje pro všechny daňová přiznání a majetková přiznání, učinit sám. On mohl jít příkladem.

Vážené dámy, vážení pánové, já se přiznám, že jsem původně chtěl pana premiéra interpelovat, tak jako jeho předchůdce Zemana a Špidlu neúspěšně, ve věci hraničního bodu pro dálnici D3 mezi Rakouskem a Českou republikou. Chtěl jsem ho interpelovat kvůli osmi měsícům vládní nekoordinace ve věci vytváření koncepce zdravotnictví. Tedy ve věcech, které zajímají každého. Nemohu za to, a potvrdil to sám pan premiér, že tématem včerejška, předvčerejška, dneška a nepochybně ještě několika dalších dnů, týdnů a měsíců se stane bytová situace rodiny Grossových.

Vážený pane premiére, hovoříte o rodinných příjmech. Já myslím, že jste si zcela jednoznačně vědom toho, že to není jenom o vašich příjmech, že to je také o příjmech vaší choti. Jste připraven zveřejnit majetková přiznání vaší ženy za posledních pět let, včetně přiznání daňových?

Vážený pane premiére, otázky, které zajímají českou veřejnost a které nepochybně vaše spolustraníky nezajímají, jsou: Z čeho financovala vaše manželka nákup domu na Proseku a pozemku ve Velkých Popovicích? Z čeho financovala založení společnosti s ručením omezeným, založené 2. 2. a zaregistrované hned se složeným základním jměním ve dvou stech tisících korunách?

Vážený pane premiére, hovořil jste o rodině. Jste přesvědčen, že i rodina vašeho pana strýce Vika, tedy jeho děti, věděla o finančních prostředcích, které jste získal?

Děkuji za odpovědi v řádně položeném termínu. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádám předsedu vlády Stanislava Grosse, aby nyní využil svých pěti - maximálně pěti - minut. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, škoda, že tady nemůže být má žena, možná by vám něco hezkého řekla, ale ona nemá stejně jako já imunitu, tak nevím, jestli by to bylo dobré. Ale nejprve k otázkám.

Za prvé - pokud jde o otázky týkající se toho, z čeho financovala má manželka vznik firmy DENNA, s. r. o., a z čeho financovala tato firma nákup nemovitosti. Já mám pocit, že už v této zemi mluví lidé spolu způsobem, kdy jeden hovoří a druhý odmítá poslouchat. Protože já jsem už před x dny jasně sdělil, že nejsou pravdivá tvrzení v některých médiích, že neexistuje bankovní úvěr, který by kryl tento nákup nemovitosti. Jasně jsem řekl, že je lživý údaj, že byl nákup této nemovitosti placen hotovostně, protože ani koruna v tomto obchodě nešla hotovostně, všechno šlo pomocí bankovních převodů. Jasně jsem řekl, že existuje bankovní úvěr, který kryje nákup téměř celé nemovitosti. A já v tuto chvíli vůbec nechápu, proč tato otázka je tady kladena, když jsem toto řekl x-krát. Zároveň jsem řekl, že má žena požádala příslušný finanční úřad o provedení kontroly, zda tato tvrzení jsou nebo nejsou pravdivá. A zároveň aby došlo také k prověření původu peněz, protože ten původ je tak křišťálově čistý, že ani křišťál křišťálově čistější být nemůže. Protože co je čistějšího nežli bankovní úvěr, který kryje skoro celou transakci! Já prostě nechápu, co v tuto chvíli tady chcete na tomto rozvíjet! Toto mé tvrzení platí a nevím, proč bych se měl za toto tvrzení nějakým způsobem cítit tak, že říkám něco nepravdivého.

Zároveň jsem řekl, že se po tom tlaku, který v tuto chvíli je - ne kvůli vám, ale kvůli pověsti České republiky - nechám prověřit na nejpřísnější stupeň utajení. A pokud vám to není jasné, tak když se někdo nechává prověřit na nejpřísnější stupeň utajení, prověřují se majetkové poměry i osob, které s ním žijí v domácnosti, v tomto případě mé manželky. Já se nebudu rozvádět kvůli tomu, abych mohl mít nějakou klidnější kariéru. Já znovu opakuji - rodina je mi přednější nežli politická kariéra. Ale neudělám v tuto chvíli radost někomu, kdo by chtěl, abych na základě této vyfabrikované kauzy odstupoval. Tu radost prostě někomu neudělám a myslím si, že to je pouze otázka vkusu, která se v tuto chvíli volí.

Takže znovu opakuji - odpovědi na tyto otázky jsou křišťálově čisté. Odpověď na otázku, z čeho byl financován nákup nemovitosti firmou DENNA, s. r. o., a z čeho byl financován vznik firmy, to nechť prověří ten příslušný finanční úřad, včetně pověření původu prostředků, není tam co tajit. A pokud jde o otázku, která se vztahuje k nákupu pozemku, to je zase jedna geniální kauza mediálně vzniklá. Přátelé - i když tady těch přátel mnoho není - teď se v tisku objeví informace jakoby fantastická, že Grossová si koupila pozemek před třemi lety. Ale kdyby někdo pracoval s přiznáními, která každý z nás dáváme ve Sněmovně, tak zjistíte, že jsem před třemi lety nebo před čtyřmi, kdy to bylo, toto do tohoto přiznání uvedl. To, že to v té době nikoho nezajímalo, není věc Grosse, to je věc opozice, že se o to nezajímala. To je věc novinářů, že se v té době o to nezajímali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP