(14.50 hodin)
(pokračuje Gross)

Bylo to uvedeno v tom, co jsem povinnost měl, tam jsem to uvedl do tohoto prohlášení a nevidím v tuto chvíli sebemenší důvod, co by na tom mělo být podivného. Pokud se podíváte, nebo si spočítáte mé příjmy - mimochodem, mám tady k dispozici, kdo z vás se budete chtít podívat, mé mzdové listy včetně samozřejmě příjmů za inkriminované období - tak zjistíte, že pokud jde o nákup takovéhoto pozemku - a není to tak, jak se psalo v novinách, že je to nějaký stavební pozemek velikosti náměstí v Českých Budějovicích, které pan kolega Beneš dobře zná, protože odtamtud pochází, ale je to zemědělská půda, která byla zakoupena, ano, přiznám se, možná ze spekulativních důvodů, protože jsem předpokládal, že po vstupu do Evropské unie ceny pozemků půjdou nahoru. A co je na tom? Takových lidí byly stovky a tisíce v České republice. Já jsem to zaplatil z řádných, čistých prostředků, resp. moje žena, a uvedli jsme to v dokumentech, ve kterých se to uvést mělo. Nevidím, co je na tom špatného a za co bych se měl v této souvislosti stydět. Kdybych to neuvedl v těchto přiznáních, která mají poslanci uvádět, tak by to samozřejmě problém byl. Ale to pravda není. Dojděte si do kanceláře Senátu, tam jsou každému přístupná, najděte si má přihlášení za příslušný rok a tam si to můžete přečíst, tuším že včetně ceny.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším vylosovaným poslancem je pan poslanec… Já se omlouvám panu poslanci Benešovi, to nebylo úmyslné. Pane poslanče, máte samozřejmě možnost dvě minuty, položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo, samozřejmě jsem žádný zlý úmysl nepředpokládal.

Vážený pane premiére, na moji otázku jste mi neodpověděl. To není podstatné, já si nemyslím, že je nutné, abych já jako poslanec to znal. Vy to musíte vysvětlit české veřejnosti a to je daleko složitější a daleko horší.

Jenom pro drobné upřesnění: Pokud se týká vašeho přiznání v Senátu, chybí tam cena. Čili přiznával jste, že jste koupil byt, nikoliv že byl za 4,2 mil.

A nyní dovolte, abych přistoupil k doplňující otázce. 2. 2. 2004 byla zaregistrována firma, tři týdny nato za úvěr, který není zaregistrován v katastru nemovitostí, tedy neručí se onou nemovitostí, získává půjčku ve výši 6 mil. Kč. Vážený pane premiére, doplňující otázka: Kolik firem v České republice dostane po třech týdnech po založení úvěr ve výši téměř šesti milionů? (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má premiér Stanislav Gross a k dispozici má dvě minuty maximálně. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, mám opravdu pocit, že tady se vzájemně neposloucháme, i když ono je to nepochybně více představení pro televizní diváky než pro to, vyjevit tady skutečná fakta, resp. přijmout skutečná fakta. Nezbývá mi tedy nic jiného než zopakovat následující věci.

Za prvé k poznámce, kterou uvedl pan kolega Beneš tak nějak pro televizní diváky, aby jako bylo vidět, že jsem něco neuvedl. To, že jsem neuvedl cenu nakupované nemovitosti, to je vcelku pochopitelné, protože žádná taková povinnost není stanovena. Je povinnost uvést v přiznáních, která musí každý z nás předkládat, specifikaci nemovitého majetku, který nakoupí. To jsem také učinil a to v těch příslušných prohlášeních je. A pokud jde o cenu, ta je dnes veřejně dostupná, protože přece kupní smlouvy jsou v tuto chvíli podle dnes platných právních předpisů k dispozici každému, kdo o to bude chtít požádat. Tak také o to požádali příslušní novináři a zjistili, že ten pozemek stál 400 tisíc Kč. Není nic, co by na tom bylo netransparentního.

A pokud jde o otázku, která se týká zaregistrování firmy a poskytnutí úvěru. Položená otázka, kolik takových firem v České republice chvíli po svém založení získá šestimilionový úvěr - já neumím na tuto otázku odpovědět, ale předpokládám, že bankovní domy, pokud mají příslušnou garanci, tak samozřejmě úvěry poskytují. A v tuto chvíli je tady splněna v tomto úvěru podmínka, kterou vyžaduje bankovní ústav k tomu, aby takovouto obchodní transakci financoval.

Mimochodem, mohu k tomu říci jednu věc - že jsem docela spokojen. Měl jsem strach, že klienti mé manželce utečou. Ukazuje se, že ta reklama, která byla provedena, protože ten podnikatelský záměr byl sice kriticky hodnocen, ale hodnocen jako velmi zajímavý, tak klienti naopak přibývají, takže nakonec na tom možná ještě vyděláme.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní snad mohu požádat dalšího vylosovaného, pana poslance Petra Bratského, který je třetím do pořadí dnešních interpelací na premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo vlády, dneska to tady opravdu není divadlo, dneska je to docela dost vážná věc. Úvodem bych vás chtěl ubezpečit, že vstupuji do této kauzy s nadějí, že bylo asi proti vaší vůli a proti vašemu přesvědčení rozhodnutí vašich stranických kolegů nezařadit do jednání této Sněmovny bod, na jehož konci by bylo rozplynutí husté mlhy nad transakcemi kolem pořízení vašeho bytu a zároveň alespoň částečná obnova důvěry ve vás osobně. Dovolte mi, abych vám podal ruku. (Děje se.) Podání ruky bylo v minulosti, před mnoha, mnoha staletími spíše projevem toho, že v ní není zbraň. Zároveň se poté stalo projevem toho, že když si dva muži něco řeknou, tak to platí, bez ohledu na to, že se zapálí nějaká směnka, voda vezme smlouvu nebo něco jiného, prostě platila smlouva mezi dvěma muži.

Před položením otázky mi však dovolte stručnou rekapitulaci. Cena bytu byla tedy 4,2 mil. Kč, částku 2,5 milionu jste uhradil jednak z vlastních zdrojů ve výši 1,3 milionu, jednak z půjčky od strýčka Vika, zbytek 1,7 mil. Kč tvoří hypotéka. Dovolte mi formulovat moji otázku složenou z několika podotázek.

Částku z vlastních zdrojů ve výši 1,3 milionu jste uhradil v hotovosti, anebo bankovním převodem? Částku 1,2 tvořenou půjčkou od strýčka Vika, následně od pana Roda, aktuálně možná pana Simkaniče jste obdržel a poté předal v hotovosti v nějakém bezpečném nosiči, třeba kufřík nebo igelitová taška, nebo jste dílčí částky uložil do peněžního ústavu a pak poslal také bankovním převodem? A další podotázka: Je částka 1,7 milionu kryta řádnou hypotékou od bankovního ústavu a lze prokázat řádné splnění splátek této hypotéky?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A nyní dostane slovo opět premiér Stanislav Gross. Prosím, pane premiére, máte pět minut.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji panu poslanci Bratskému za to podání ruky a také za to, že přisvědčil, že mezi slušnými lidmi podání ruky stvrzuje i dohodu, a minimálně v rodině v dnešní době, alespoň tedy u nás, a já jsem za to vděčný, to platí.

Pokud jde o otázku, která se týká hrazení ceny, tak za prvé 4,2 mil. Kč je nákupní cena bytu, to není samozřejmě cena bytu jako takového. To je první věc. A za druhé, pokud jde o ty splacené částky, tak v tuto chvíli nemám přesně v hlavě věci, jak probíhaly, ale pokud se podíváte na kupní smlouvu, tak tam, pokud se nepletu, jsou také uvedeny podmínky splácení. Probíhalo to tak, že hotovostně, pokud byla ta záloha a zbytek byl placen převodem bankovním, to znamená ty částky, na které se ptá pan poslanec Bratský, ty byly hrazeny samozřejmě bankovním převodem. To znamená, že naprostá většina prostředků byla hrazena bankovně, nikoli hotovostně.

Pokud jde o to, jak jsem přebíral prostředky, přebíral jsem je od svého otce. To bylo také několikrát řečeno a necítím potřebu se v takovém případě nějakým způsobem bezpečnostně krýt.

Pokud jde o třetí otázku, která zpochybňuje hypotéku, jestli existuje smlouva řádně splácená, tak tu hypoteční smlouvu tady mám s sebou, takže pokud se na ni chcete podívat, máte ji k dispozici. Je to standardní hypoteční smlouva, jakou má možná mnohý z vás, takže já nevím, co k tomu mám dodat víc v tuto chvíli, akorát mi to připadá celé opravdu prazvláštní.

Pokud jde o obnovování důvěry, tak mě těší, že podle této formulace jsem alespoň někdy vaši důvěru měl, tak to je docela příjemné, i když si nejsem zcela jistý, zda to bylo myšleno upřímně, ale v každém případě za toto děkuji.

Pokud jde celkově o další záležitosti, které se této věci týkají, tak možná bych mohl využít ty tři minuty k tomu, abych se vrátil k tomu, za co jsem byl kritizován, za to, že jsem prosazoval a prosazuji majetková přiznání v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP