(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne. Dalším bodem našeho dnešního pořadu jsou

 

140.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, pak vládě České republiky a ostatním členům vlády. Vítám tady pana premiéra.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády budou interpelace od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly všem jako obvykle rozdány do lavic.

Dám nyní slovo panu poslanci Pavlu Hrnčířovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse. Po panu poslanci Hrnčířovi se jako další připraví poslanec Miroslav Beneš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, je mi velice žinantní otevírat na veřejnosti vaše soukromé rodinné majetkové poměry, ale celá aféra s financováním vašeho bydlení je už na veřejnosti. K tomu Občanská demokratická strana nemůže mlčet a nehodlá mlčet.

Je nám velice líto, že vládní poslanci včetně KDU a Unie svobody svým negativním hlasováním neumožnili projednávat tuto politováníhodnou kauzu jako řádný bod schůze. Měl byste časově neomezenou možnost vyvracet nařčení, která byla vůči vám vznesena. Česká republika a naši spoluobčané si zaslouží, aby v jejím čele stála moderní reprezentace, která je za všech okolností schopna obhájit svoji důvěryhodnost. To se bohužel v Poslanecké sněmovně nestalo. A tak využívám interpelaci, abych vám položil otázku.

Kolem financování vašeho bytu bylo postupně odhalováno několik divných vazeb. Jaký byl uzavřen smluvní vztah o dluhu mezi vámi a vaším strýcem Vikem a jaký byl uzavřen smluvní vztah mezi vaším strýcem Vikem a přítelem podnikatelem Rodem? Vážený pane premiére, můžete tyto dlužné vztahy nějakým způsobem doložit?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsme ústní interpelaci pana poslance Hrnčíře a slovo má nyní předseda vlády Stanislav Gross. Já jenom připomenu, že jeho odpověď by neměla překročit dobu pěti minut.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové. Mohu odpovědět možná nejprve poměrně stručně na otázku, která zde byla položena, protože se týkala toho, jaký smluvní vztah byl uzavřen mezi mnou a mým strýcem. Ta záležitost je vcelku prostá. Byla uzavřena mezi mnou a mým strýcem půjčka a to je věc, která, myslím si, byla řečena již několikrát, takže to mohu pouze zopakovat. A pokud jde o vztah mezi mým strýcem a panem Rodem, tak se jednalo také o půjčku, takže toto mohu konstatovat.

Nicméně lze, myslím si, tuto chvíli využít k tomu, abych přeci jen udělal možná nějakou trošku širší rekapitulaci, když už se pouštíme do této anabáze, která se týká bydlení současného předsedy vlády. Pokud to někomu dělá dobře, tak to můžeme rozebírat do aleluja. Ale v každém případě asi stojí za to tu genezi zopakovat alespoň teď při první odpovědi na interpelaci, která byla přednesena. Dovolte mi tedy, abych se vrátil do historie a popsal věci, které sice již několikráte napsány byly, ale do značné míry možná už některým lidem z hlavy prostě vyprchaly, protože mají jiné starosti, a některým se možná nehodí dnes o těchto věcech hovořit.

První, co bych chtěl říci, je, že tedy současný předseda vlády Stanislav Gross, který je poměrně mladý na svoji funkci, jak stále někdo píše, což je samozřejmě věc k posouzení každého z vás, tak tento Stanislav Gross bydlel někdy do roku 1990 u svých rodičů, poté bydlel nějakou dobu mimo Prahu a pak, tuším že v roce 1992 nebo v roce 1993, jsem dostal byt přidělený Magistrátem hlavního města Prahy. Tam se Stanislav Gross přestěhoval a po nějakém čase se k němu nastěhovala také stávající manželka. Potom má manželka prodala svůj byt, resp. za úplatu uvolnila zhodnocený byt, s tím, že po nějakém čase vyvstala v médiích kritika, která se týkala toho, že Stanislav Gross přijal byt od Magistrátu hlavního města Prahy. To znamená, že Stanislav Gross byl vystaven kritice, že si nějak pomohl k bytu. Já jsem tehdy tuto kritiku přijal, protože jsem skutečně uznal, že asi nebylo příliš vhodné, aby politik přijal byt od města, jinými slovy, z peněz daňových poplatníků, a na rozdíl od mnoha jiných jsem tehdy změnil smlouvu ze smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou. Jinými slovy, dostal jsem se do pozice, že jsem musel řešit otázku svého vlastního bydlení. A tak jsme se v roce 1998 rozhodli, že koupíme byt do osobního vlastnictví. Rozhodli jsme se pro to, že koupíme byt nadstandardní, a tento byt jsme si pořídili.

Pokud tady v tuto chvíli není zpochybňováno nic jiného, na rozdíl od novin, nežli půjčka od mého strýce, ano, tak tady mohu zopakovat to, co jsem odpověděl na otázky, které mi byly před chvíli položeny. Půjčil jsem si od svého strýce a nemyslím si, že to jsou věci, které by byly ve světě nějak nenormální.

Snad bych k tomu dodal ještě jednu věc, a ta je následující. Já jsem nikdy v současné době ani v blízké minulosti neudělal to, že bych upřednostnil bydlení na státní útraty, a mohl jsem takto bydlet jako místopředseda Poslanecké sněmovny, mohl jsem takto bydlet jako ministr vnitra a mohl jsem takto bydlet i jako předseda vlády České republiky. Mohl jsem dneska klidně udělat to, že bych náš byt pronajal, já nevím, za dvacet tisíc měsíčně, a bydlel na státní útraty v Kramářově vile. Toto jsem neudělal, protože to nepovažuji za korektní, neboť by to bylo nepochybně vystaveno kritice, která by byla v tomto případě opodstatněná.

Myslím si, že to jsou věci, které stojí za to na začátku těchto interpelací říci, protože v současné době se prostě hovoří o věcech, které se někomu hodí, ale jiné věci, kterými jsou fakta obtížně zpochybnitelná, se samozřejmě mnohým lidem nehodí.

Jsem připraven v tuto chvíli odpovídat na otázky, které zde budou položeny. Necítím žádný důvod k tomu, že bych nebyl schopen obhájit své postoje a své chování, a v tuto chvíli si myslím, že interpelace dávají dostatečný prostor pro to, aby zde mohly být kladeny otázky a bylo na ně normálním způsobem odpovídáno. A na toto jsem samozřejmě připraven.

Doufám tedy, že jsem aspoň na tyto otázky odpověděl vyčerpávajícím způsobem. Nevím, co bych k tomu víc dodal, i když pan poslanec nepochybně položí další otázky. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, který má patrně připravené doplňující otázky.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ano. Vážený pane premiére, vy jste sám velikým zastáncem majetkových přiznání občanů, prosazujete zákon o střetu zájmu veřejných činitelů, a to včetně starostů a zástupců starostů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP