(10.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Dávám možnost panu navrhovateli vystoupit se závěrečným slovem, pokud chce. Ne.

Nyní potom žádám zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, budeme hlasovat jednoduchým způsobem. Nejprve o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru pod písmenem A, potom o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem B, potom o pozměňovacím návrhu pana poslance Doležala pod písmenem C jako celku. Všechny tyto návrhy musíme hlasovat jako celek, jelikož jsou to ucelené návrhy. Potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem D Zdeňka Koudelky. Pokud tento návrh projde, je nehlasovatelný pozměňovací návrh kolegyně Dundáčkové. Pokud neprojde, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegyně Dundáčkové pod písmenem E. Dále pozměňovací návrh poslance Pospíšila F, poslance Vrbíka G a poslance Sehoře pod H a potom legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za návrh procedury. Je nějaká námitka vůči zvolené proceduře? Pan kolega Chytka, prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Chtěl by se pouze zpravodaje zeptat, zda je skutečně nutno hlasovat o pozměňovacím návrhu B, usnesení hospodářského výboru, který se pouze přiklání k usnesení ústavněprávního výboru. Myslím, že to hlasování bychom si mohli odpustit.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Souhlasím, odpustíme si jedno hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: I já vám odpouštím. Prosím, další námitka nebo připomínka? Není, přikročíme k hlasování.

Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh, vyjádřil se k němu on i zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru pod písmenem A, který také podpořil hospodářský výbor pod písmenem B.

Stanovisko kladné. Navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 31. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Další návrh je návrh poslance Doležala pod písmenem C. Souhlas. (Navrhovatel: Kladné stanovisko, souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 32. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 120, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní přicházíme ke zlatému bodu dnešního hlasování - pozměňovací návrh Zdeňka Koudelky.

Solidární souhlas. (Navrhovatel: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 42, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu poslankyně Dundáčkové. Neutrální stanovisko. (Navrhovatel: Mírný souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 34. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 68, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále pozměňovací návrh pod písmenem F Jiřího Pospíšila. Souhlas. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 35. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále pozměňovací návrh pod písmenem G poslance Vrbíka. Poslanec Vrbík souhlasí s tím, že došlo k jakémusi nedorozumění.

Nesouhlas. (Navrhovatel: Také nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 6, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pozměňovací návrh pod písmenem H poslance Sehoře.

Souhlas. (Navrhovatel: Také souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 37. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Konečně jako poslední hlasování před celým zákonem navrhuji schválit legislativně technické podmínky, tak jak byly načteny ve třetím čtení.

(Navrhovatel: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 38. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní nám nezbývá, pokud nikdo neprotestuje, že jsme neodhlasovali nějaký pozměňovací návrh, než hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 513/1991, obchodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 566, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 39. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 přítomných pro návrh 182, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Blahopřeji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 88, kterým je sněmovní tisk 589, třetí čtení.

S procedurálním návrhem kolega Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, já bych si dovolil požádat před zahájením tohoto bodu o přestávku na klub do 10.30 hodin. Současně prosím poslance ČSSD, aby se shromáždili ve Státních aktech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyhlašuji přestávku do 10.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP