Sněmovní tisk 566
Novela z. obchodní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Jiří Pospíšil předložil sněmovně návrh zákona 20. 1. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 21. 1. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2004 jako tisk 566/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1., 2. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1030).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 566/4, který byl rozeslán 9. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 1457).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 566/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 566/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 1626).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 3. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 216/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rejstřík obchodní, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: obchodní právo, obchodní rejstřík, obchodní soud, přibližování legislativy, soudní úředník

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)