(15.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme vystoupení pana poslance Bíži, jeho interpelaci. Prosím pana ministra Bohuslava Sobotku, aby se nyní ujal svých pěti minut.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Vážený pane poslanče, chtěl bych říci, že rozhodování o tom, v jakém místě budou pracovníci celní správy provádět výkon svých kompetencí ve vámi zmíněné souvislosti, tedy kontrolování dálničních kuponů, nerozhoduje ministr financí, nerozhoduje ani Generální ředitelství cel; je to věcí rozhodnutí příslušného ředitele kompetentního celního úřadu, to znamená v případě vaší kauzy celního úřadu, do kterého spadá příslušný úsek komunikace, na které byla prováděna kontrola.

Musím říci, že je důležité, aby takovéto kontroly byly prováděny v místech, kde neohrožují bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Proto děkuji za vaše upozornění. Přirozeně se jako ministr budu zajímat o to, zda v rámci celní správy existují příslušné metodické pokyny, které tuto věc jasně definují a jasně upravují. Myslím si, že určitou inspirací pro nás může být např. to, zda takovéto pokyny existují v rámci dopravní policie nebo Policie České republiky, která vykonává již delší období podobné kompetence, které celní správa vykonává teprve v období několika posledních měsíců. Myslím si, že lze poměrně jednoduše a efektivně zjednat nápravu, aby pokud takováto věc je rozšířenější a dochází k ní na jiných místech České republiky, k ní nedocházelo, aby skutečně prioritou byla vždy bezpečnost a plynulost silničního provozu a teprve na druhém nebo třetím místě byla ona možnost provádět kontrolu toho, zda je dodržován zákon.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Bíži, zda ještě využije možnosti doplňující otázky. Není tomu tak. Tím jsme tuto interpelaci ukončili.

Dalším interpelujícím bude pan poslanec Petr Nečas, který by měl interpelovat Františka Bublana ve věci nákupu vrtulníků pro Policii České republiky. Rovnou avizuji, že pan ministr Bublan byl, jak jsem byl informován, hospitalizován a bohužel není přítomen na dnešních interpelacích.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Moje interpelace je velmi stručná a jednoduchá.

Vážený pane ministře vnitra, za jakou cenu resort Ministerstva vnitra nakoupil jeden kus vrtulníku pro Policii České republiky?

Otázka druhá - zda máte přehled o tom, za jaké ceny stejně vybavené vrtulníky nakupují ostatní provozovatelé v České republice.

Otázka třetí - zda můžete garantovat svou osobou a svým slovem, že není pravdivá informace, že by jeden kus vrtulníku stejně vybaveného nakupovalo Ministerstvo vnitra řádově o několik stovek tisíc eur dráž než ostatní provozovatelé v České republice.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To byla interpelace pana poslance Nečase. Nyní prosím místopředsedu Ivana Langera, aby přednesl svou interpelaci na ministra Bublana ve věci pochybení Ministerstva zdravotnictví v kauze Diag Human. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, svou interpelaci bych možná přejmenoval na interpelaci s názvem "Měří Policie České republiky všem podle stejného metru, nebo neměří?".

Nejprve fakta. Bývalá místopředsedkyně České strany sociálně demokratické a bývalá ministryně zdravotnictví zadala formou písemné výzvy jednomu zájemci právní služby ve sporu se společností Diag Human, a to advokátu Zdeňku Nováčkovi zakázku ve výši 10 mil. Kč. Podle rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž byl porušen zákon, Ministerstvo zdravotnictví má zaplatit pokutu ve výši 60 tis. Kč. To je za a), pokud jde o fakta.

Za b) další fakta. Specializované složky Policie České republiky se přímo vyžívají v tom, aby sdělovaly obvinění starostům obcí za to, že v rámci veřejných zakázek, resp. dotací, se dopustili administrativních pochybení v zaúčtování při použití dotací, které jejich obce získaly. Z mnoha případů vyplývá, že neexistuje sebemenší pochybnost o tom, že by se tito příslušní starostové nějakým způsobem obohatili, že by se jednalo o korupci. Přesto jako na běžícím pásu jsou obviňováni Policií České republiky.

Moje otázka zní: Co si máme myslet o tom, že na jedné straně specializované složky se takovýmto způsobem vyžívají ve stíhání starostů a zástupců samosprávy na úrovni obcí, a o tom, že v případě pochybení ve výši 10 mil. Kč, pochybení které konstatoval i Úřad pro hospodářskou soutěž, jsou nečinné? Moje otázka tedy zní: Na co čeká policie v případě paní Součkové a kauzy Diag Human? Pokud policie nečeká, zda začala sama o své vlastní vůli, ze své vlastní iniciativy, tento případ šetřit. Pokud nezačala, jak mi odpovíte na otázku: Měří Policie České republiky pod vedením ministra ze sociální demokracie všem občanům České republiky podle stejného metru?

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelace je také na ministra Bublana a je to interpelace Jozefa Kochana, která se týká přijímání nových policistů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, přeji panu ministrovi brzké uzdravení.

Přesto mě zajímá, zda byla navržena změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky č. 186/1999 Sb., konkrétně § 3 písm. d). Cituji: Do služebního poměru může být přijat občan České republiky starší 18 let, který vykonal základní nebo náhradní vojenskou službu, pokud podléhá branné povinnosti. Konec citace.

Tento zákon měl být nahrazen předpisem č. 361/2003 Sb., kde bylo toto ustanovení novelizováno v souvislosti se zrušením vojenské služby, avšak účinnost nového služebního zákona byla odložena. Citované usnesení v dosavadním zákoně o služebním poměru zůstalo, a tak hrozí, že k Policii České republiky, ale ani třeba k hasičskému záchrannému sboru či k celníkům nebude možno přijímat nové příslušníky bez vojenské služby, když byla již vojenská služba zrušena.

Moje otázka zní: Na základě jakých právních předpisů bude možné přijímat nové příslušníky Policie České republiky a zdali vůbec? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. I tady platí to, co jsem řekl v případě interpelací na nepřítomného premiéra, že poslancům by mělo být odpovězeno písemně do 30 dnů.

A nyní přicházíme k další interpelaci, je to pan poslanec Miroslav Beneš, který by měl interpelovat Bohuslava Sobotku ve věci výběru daní a zprávy OECD.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedo, pane ministře, pane vicepremiére, jistě znáte zprávu OECD na téma výběr daní, a to nejen v České republice. Jistě víte, že vybrat daně u nás je podstatně dražší než v kterékoli jiné vyspělé zemi. Na získání každé stokoruny na daních musí náš stát vynaložit 2,80 Kč. Ve 24 vyspělých státech OECD je ta suma zhruba poloviční. Vyplývá to ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci. Podle této zprávy vynakládá Česká republika na výběr daní 2,08 %, což je nejvíce ze všech 30 monitorovaných zemí OECD. Slovensko například vydává 1,46, Belgie 1 %, Finsko 0,67 %, velký vzor bývalého českého premiéra Švédsko vydává dokonce jen 0,42 %.

Tuším, že mi budete oponovat, že data z jednotlivých zemí nejsou úplně komparativní, tedy srovnatelná, že některé země mají oddělený- jako my - výběr sociálního pojištění. Ale právě řada zemí spojila ten výběr daní a pojistného a dostala se do mnohem efektivnější situace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP