(14.40 hodin)
(pokračuje Říman)

A tady bych chtěl kromě pana Kadlece jmenovat i pana Ibla, který také jako on působil pouze do té doby, než se stal členem představenstva ČEPRO, v resortu vnitra. Chtěl bych jmenovat členy dozorčí rady bývalé i současné - paní Čurdovou, poslankyni za školský výbor, chtěl bych jmenovat pana Luďka Poláška, bývalého poslance sociální demokracie, předsedu místní organizace ČSSD v Kopřivnici. Chtěl bych jmenovat pana Libora Pavlů, bývalého poslance, člena krajského výboru ČSSD v Brně, a v neposlední řadě pana Mrštinu, šéfa krajského výboru ČSSD v Hradci Králové, jehož jedinou kvalifikací pro výkon funkce člena dozorčí rady ČEPRO bylo a je, že provozuje hostinskou činnost.

Jestliže tito lidé řídí a kontrolují tak významný podnik, jako je správce státních hmotných rezerv ČEPRO, pak se asi, pane premiére, nemůžeme divit tomu, že situace, ve které se tato instituce dnes nachází, došla tak daleko. Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další vystupující je pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec František Beneš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, 15. října letošního roku jsem interpeloval premiéra a tázal jsem se jej na jednání s generálním ředitelem ČEZ, tak jak probíhala v tisku. Jistě jste zaregistrovali, že po jednáních ohlásil ČEZ, že dojde k nižšímu nárůstu ceny elektrické energie. Já se musím přiznat, že když jsem počátkem tohoto týdne slyšel v pořadu Události, komentáře náměstka ministra průmyslu a obchodu Pecinu a předsedu dozorčí rady ČEZ, tak mi poněkud zatrnulo v ústech, protože takto by zástupce státu, který je v této společnosti a zastupuje stát, ne sebe, nepochybně vystupovat neměl a měl by si uvědomovat, že cena elektrické energie ovlivňuje i ceny jiné.

Ale dovolte, abych se vrátil ke své interpelaci, kterou jsem učinil 15. 10. Zeptal jsem se pana premiéra: Dokážete s generálním ředitelem ČEZ vyjednat, aby nárůst cen elektrické energie byl jedině a pouze o inflaci, tak jak je to nezbytně nutné, nikoli více? Co mi odpověděl pan premiér? Pan premiér mi odpověděl: Ano, zdražení elektrické energie pro domácnosti v příštím roce bude plus minus nějaká desetina procenta. Pouze o tu inflaci.

Dámy a pánové, já vím, že na liberalizovaném trhu, na kterém se pohybujeme a budeme pohybovat stále více, není možné, aby předseda vlády dirigoval ceny. Není možné, aby v rámci cen elektrárenská společnost podnikala různé exkursy do okolních zemí, a já doufám, že návratnost investic, které ČEZ podniká v jiných zemích, bude dána výnosy v těch zemích, nikoliv v cenách energie v České republice. Ale dovolte, abych upozornil na to, že pan premiér se poněkud ve svém odhadu mýlil. Nárůst maloobchodních cen schválený regulačním úřadem byl plných 3,4 %. Inflace za posledních 12 měsíců byla 2,7 %.

Dámy a pánové, pan premiér mi na moji otázku odpověděl: Ano, zdražení elektrické energie pro domácnosti v příštím roce bude plus minus nějaká desetina procenta. Dámy a pánové, pan premiér se zmýlil o 60 %!

Já mám dotaz na pana premiéra: Vážený pane premiére, považujete nikoli kvalifikaci lidí, které nominujete například do ČEPRO, ale svou vlastní za dostatečnou na plnění funkce premiéra? Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec František Beneš. Pak to bude znovu Petr Nečas. Takže nyní prosím Františka Beneše.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dovolte mi, abych přečetl svou interpelaci, kterou jsem si připravil na předsedu vlády.

Obracím se na vás, pane předsedo vlády, se žádostí, která se vztahuje ke kauzám bytového družstevnictví. Opakuji to, co jsem uváděl v předchozích interpelacích o Stavebním bytovém družstvu Kavčí skála Říčany a H-systému na ministra spravedlnosti.

Znepokojuje mě průběh konkursních řízení a téměř identické principy činnosti správců konkursní podstaty. Žádal jsem - marně, a proto přistupuji k mikrofonu - aby ministři spravedlnosti nechali s využitím vnitřního kontrolního systému ministerstva přešetřit, zda v kauzách nemohlo dojít ke střetu zájmů, hlavně zda v nich nefigurují lidé, kteří mohou na různých postech jejich průběh a řešení ovlivnit. Obdržel jsem v nedávné době seznam 28 konkursů, ve kterých jsou uvedena propojení správců konkursní podstaty a soudců. Přiznávám, že nemám z takové lidové tvořivosti vůbec dobrý pocit, a ačkoli přistupuji k podobným aktivitám velmi kriticky, vnímám situaci jako známku vzrůstající nedůvěry našich občanů v orgány justice.

Od ministrů spravedlnosti jsem nedostal uspokojivou odpověď, a žádám proto o konkrétní kroky k nápravě vás. Vážený pane předsedo vlády, jistě přece nechcete, aby byla pravdivá slova, která jsem převzal z webových stránek říčanského družstva, kterými svou žádost zakončím. Cituji: Proč téměř všichni odborníci, včetně Ústavního soudu, mají stejné právní názory jako my, obyčejní majitelé bytů, kromě správce konkursní podstaty a jeho právníků a kromě soudců na městském a Vrchním soudu? Co se tedy v našem soudnictví děje? Stále se jedná o nalezení spravedlivého a právně správného řešení, anebo jde ještě o něco jiného? Za odpověď velice děkuji.

Dovolte mi, pane předsedo, abych přednesl ještě doplňkové otázky, které jsem si připravil pro tu minutu, kterou bych získal, pokud by pan ministerský předseda na mou žádost odpověděl.

Tak za prvé: Zjistil jsem v poslední době, že městský soud a Vrchní soud prý koordinují svůj postup, aby obešly usnesení Ústavního soudu.

Za druhé: Z průběhu projednávání zákona o konkursu a vyrovnání, kde jsou diametrálně rozdílné návrhy, jsem získal pocit, že jde o ohrožení samého principu družstevního nájemního neziskového bydlení, tedy jednoho z pilířů bytové výstavby, který je blízký oběma programům obou našich stran. Já myslím, že ta situace je již natolik vážná, že je potřeba, aby vláda v tomto směru jednala. Já děkuji za odpověď. (Poslanci KSČM a někteří hosté na galerii tleskají. )

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Petr Nečas, pak ještě jednou vystoupí Miroslav Beneš. Teď bych požádal ještě jednou Petra Nečase, který má interpelaci ve věci nákupu vrtulníků.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážený pane nepřítomný předsedo vlády, mám velmi stručnou otázku, která mi ale zdaleka nezabere vymezený dvouminutový časový limit. Je to velmi jednoduchá a prostá otázka.

Vážený pane předsedo vlády, jaká je jednotková cena jedné helikoptéry, kterou v současné době nakupuje Ministerstvo vnitra pro Polici České republiky? Víte, pane předsedo vlády, za jakou cenu stejně vybavený vrtulník nakupují ostatní provozovatelé v České republice? Současně bych chtěl požádat pana předsedu vlády, aby přesvědčivým způsobem vyvrátil pochybnosti o tomto nákupu a především přesvědčivým způsobem vyvrátil podezření, že Policie České republiky stejný vrtulník nakupuje řádově o statisíce eur na jeden kus dráže než soukromí provozovatelé či ostatní provozovatelé v České republice. Jsem přesvědčen, že přesvědčivé vyvrácení tohoto faktu je naprosto nutné, aby nezavdalo příležitost k jakýmkoli úvahám o hrubém pochybení resortu Ministerstva vnitra, v jehož čele tehdy stál Stanislav Gross.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení poslance Petra Nečase. Nyní prosím Miroslava Beneše, který má interpelaci ve věci čerpání strukturálních fondů. Pak znovu vystoupí Petr Nečas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP