(18.00 hodin)
Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross odpoví na otázku. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní - žádná paní tady není, páni poslanci. Pane poslanče, já budu poměrně stručný - z jednoho prostého důvodu: Ta reorganizace je skutečně poměrně čerstvá a při velmi zevrubném projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost, kde byla projednávána tato záležitost někdy začátkem tohoto roku nebo koncem minulého roku, došlo na argumentování nebo na zodpovězení prakticky všech otázek, a těch otázek byly desítky a desítky. V každém případě jeden ze závěrů, který výbor udělal, je to, že se tím bude výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zabývat v dubnu příštího roku. Myslím si, že toto rozhodnutí výboru je moudré v tom, že pro hodnocení takového poměrně rozsáhlého a zásadního kroku je zapotřebí nechat běžet určitý čas, protože jakékoli hodnocení po několika málo měsících nemůže být úplně autoritativní.

Nicméně pokud se ptáte na to, jaké pozitivní dopady toto přineslo, tak já musím v tuto chvíli říci, že jsou to dopady pozitivní, ale jsou i slabší ukazatele. To, co vidím jako nejpodstatnější, je, že policistů v pražských ulicích přibylo. Myslím si, že to vidí každý Pražan, lidé si toho skutečně všímají a ohlasy, které chodí především od samospráv jednotlivých městských částí, jsou velmi pozitivní. Vedeme určitou debatu s Prahou, jestli má být větší množství policistů v centru Prahy, nebo naopak v okrajových částech, kdy nemáme úplnou shodu, protože my se domníváme - a ze statistik to vyplývá jasně - že nápad trestné činnosti, který si vyžaduje větší přítomnost policistů na ulicích, je dnes spíš v těch okrajových částech města, kde nově vznikají nákupní střediska, kde jsou sídliště. Ale o tom se vede debata a policie nějakým způsobem na toto reaguje.

Pokud jde o další pozitivní efekt, tak poměrně výrazně klesl nápad trestné činnosti v Praze, což je nepochybně důsledkem této reorganizace, protože to, že se uvolnily poměrně značné síly a prostředky policie pro potírání pouliční kriminality, se muselo projevit ve statistikách. Takže poklesl poměrně výrazně počet trestných činů v Praze, nejvíce ze všech krajů.

To, co je špatné, se týká objasněnosti trestných činů, kde v Praze nám zároveň klesla objasněnost. Nicméně já si myslím, že to do značné míry souvisí s tím, co vy jste právě uvedl. To znamená, že na začátku reorganizace docházelo k poměrně výrazným přesunům jednotlivých policistů - vyšetřovatelů, vyšetřovacích týmů a samozřejmě, že část pracovní doby, část energie v těch prvních týdnech tohoto roku byla věnována tomu, aby byla zvládnuta reorganizace. To bylo možná v některých případech na úkor té normální dennodenní práce policistů. To znamená, že toto se zcela nepochybně bude po usazení reorganizace, která již proběhla, dohánět, a myslím si, že v brzké době se dostane tato věc na ta čísla, na kterých jsme v Praze z hlediska objasněnosti byli.

Pokud jde o ty vyšetřovací týmy, hovořil jsem s řadou policistů. Pravda je, že i já jsem zaznamenal u některých vyšetřovatelů různé specifické trestné činnosti a kriminalistických týmů, které se v minulosti podílely i na řadě velmi úspěšných policejních operací - jako byla třeba operace Pepík a podobně - že jsou znepokojeni nad reorganizací a mají strach, že jim to znemožní do budoucna efektivně pracovat. Nicméně si myslím, že policisté jsou profesionálové a že dokáží v těch nových podmínkách vytěžit maximum z toho pozitivního, co reorganizace přinesla. Protože ta reorganizace v Praze reaguje také ještě na jednu věc. Reaguje na to, že v celé republice došlo k reorganizaci spočívající v sestěhování operativců a vyšetřovatelů, což byl důsledek novely trestního řádu. Jediný kraj, kde k tomuto - z dislokačních důvodů - nedošlo, bylo hlavní město Praha. To znamená, že my jsme tady vlastně doháněli to, co ostatní kraje udělaly už před dvěma lety.

Takže já si v tuto chvíli myslím, že nelze nic jiného odpovědět než to, že ta reorganizace přináší svá pozitiva, o kterých jsem tady hovořil. Má některé parametry, s kterými nemůžeme být v tuto chvíli úplně spokojeni, ale tak jak rozhodl výbor obranu a bezpečnost, myslím si, že to je rozhodnutí moudré. To znamená, že je zapotřebí nechat větší časový odstup pro celkové hodnocení, a ten termín, který výbor stanovil, to je duben 2005, je podle mého názoru odpovídající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra. Právo na doplňující otázku využije pan poslanec Zbyněk Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte mi jedno malé upozornění. Při započetí vašeho příspěvku zde bylo dam pět. Při celkovém počtu jedenáct bych řekl, že vaše odchylka je značná. Je zhruba stejně veliká, jako při vašem hodnocení úspor u policie. Nicméně k otázce.

Předpokládaná částka úspor je mi známa. Můžete mi nyní prosím rozklíčovat úspory ovlivněné jednorázovými náklady vzniklými při stěhování, řešení nekompatibility stávajících sítí a počítačových jednotek nově přistěhovaných policistů, vybavení nových budov, nábytek atd.? A dále ještě zohlednit výši příjmů při větší zodpovědnosti dané vyšším počtem podřízených a zvětšením oblastí na nově vzniklých velitelských pozicích? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za doplňující otázku. Pan ministr vnitra odpoví. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já se musím nejprve omluvit, pane místopředsedo, ale to nebylo tak, že bych neviděl dámy v tomto sále celkově, ale to bylo, když jsem oslovoval "páni poslanci" a "paní poslankyně" a zjistil jsem, že žádná paní poslankyně nebyla přítomna. Teď dorazila ministryně Buzková, ale všem dámám se omlouvám; samozřejmě že je zapotřebí pozdravit všechny dámy, a jsou tady z aparátu sněmovny přítomny.

Pokud jde o tu doplňující otázku - jednorázové náklady, samozřejmě že nějaké náklady vznikly, ale vznikly i úspory a zatím podle informací, které mám, úspory převažují nad těmi náklady. Úspory jsou dány mimochodem především tím, že tuším 107 řídících funkcí ubylo, to znamená, že u 107 funkcionářů nejsou vypláceny příplatky za vedení. Takže to jsou úspory, které jsou zcela nepochybné. Je pochopitelné, že celkové finanční vyhodnocení je možné provést až po delším časovém úseku, protože na začátku byly nějaké jednorázové náklady, s tím, že v průběhu roku budou přicházet úspory. Takže jsem přesvědčen, že v té roční bilanci to bude pozitivní.

Nicméně musím říci to, co jsme říkali na začátku. Reorganizace pražské policie není motivována ekonomickými aspekty. To, že má přinést úspory, vidím spíše jako sekundární záležitost a budu se snažit, aby ty prostředky, které budou uspořeny, zůstaly pražské policii k dispozici a aby je mohla pražská policie investovat tam, kde to bude potřebovat a kde to uzná za vhodné. To znamená, že ty finanční příspěvky považuji za sekundární záležitost. Ale znovu říkám, že ta bilance bude moci být provedena po roce, protože kdybychom to dnes spočítali, po pěti nebo čtyřech měsících se to dá udělat velmi těžko. Protože budeme počítat ušetřené příplatky za vedení za čtyři měsíce a je pravda, že to bude jiná suma, než když ty příplatky za vedení budeme násobit krát 107 a krát 12 na konci tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se budeme zabývat interpelací číslo 17 pana poslance Zbyňka Novotného na pana místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse ve věci růstu neobjasněnosti kriminálních případů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Pane ministře, vy jste o objasněnosti kriminálních případů částečně hovořil už v průběhu předchozí interpelace. Nicméně podle studie zveřejněné na internetových stránkách vašeho ministerstva jsem našel údaje, které hovoří o objasněnosti trestných činů za poslední dva roky. V roce 2002 bylo spácháno 372 341 trestných činů a roce 2003 to bylo 357 740 trestných činů. Z evidovaných trestných činů bylo v roce 2001 objasněno cca 47 %, o rok později 41 % a v roce 2003 jen a pouze 38 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP