(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. Slova se ujme pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážené poslankyně, vážení poslanci, výběr právních zástupců ČR v arbitrážních sporech dle mezinárodních dohod se provádí na základě zákona o zadávání veřejných zakázek. Výběr je spojen s posuzováním kvalifikačních požadavků, které musí uchazeč splňovat. Jedná se o otázku znalosti cizích jazyků na úrovni odpovídající předmětu veřejné zakázky, o otázku vlastní překladatelské služby, dostatečné sítě právních kanceláří, dobrou znalost mezinárodního práva, doložení případu zastupování klienta v rozhodčím řízení stálého mezinárodního rozhodčího orgánu apod. a také o dobrou znalost českého právního řádu a českého prostředí. Na základě zákona o zadávání veřejných zakázek jsou vybírány pro jednotlivé kauzy jednotlivé advokátní kanceláře.

V tuto chvíli nemohu panu poslanci podat přesnou informaci o tom, jak je postavena smlouva o odměňování těchto právních zástupců. Takto cílený dotaz jsem obdržel až nyní. Informaci dodatečně panu poslanci formou dopisu doložím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu mistrovi financí. Pan místopředseda využije svoje právo na doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Velmi se těším na odpověď, protože v řadě případů lze mít vážné pochybnosti, zda finance, které platí český stát, neplatí proto, aby Česká republika arbitráž prohrála. Nechci předjímat šetření některých vyšetřovacích komisí, ale zejména známá kauza Česká republika versus CME, v rámci které měla právní kancelář zastupující Českou republiku sama dodat arbitrům falešný podvržený důkaz, na jehož základě poté Česká republika prohrála tuto arbitráž, je pro mne vážnou otázkou, nakolik se Ministerstvo financí a vy jako ministr financí zabýváte kvalitou právního zastoupení České republiky v takovýchto sporech, kde jde o miliardy, ne-li desítky miliard korun daňových poplatníků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr financí odpoví na doplňující otázku.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pokud se podíváme na výčet arbitráží, které již byly ukončeny, výsledek je dva ku jedné. Ve dvou arbitrážích Česká republika uspěla, v jedné mezinárodní arbitráži Česká republika neuspěla. Výsledek celkově vyznívá ve prospěch výhry České republiky v těchto mezinárodních arbitrážích. Je pravda, že v mezinárodní arbitráži, kde Česká republika neuspěla, částka, kterou Česká republika musela zaplatit, je značná.

Jako ministr financí věnuji dostatečnou pozornost vedení těchto sporů a pravidelně se zabývám hodnocením průběhu vedení těchto arbitrážních sporů, ke kterým v tuto chvíli ze strany ČR musí docházet z iniciativy druhých stran.

Arbitráž není ovlivněna jen tím, jak kvalitního máme zástupce. Jde o to, aby zástupce byl maximálně kvalitní a dostatečně kompetentní k provedení těchto jednotlivých sporů, ale také kde mají tyto případy příčinu, zda se jednalo o zpackanou legislativu, ze které nastávaly situace, na jejichž základě dochází k arbitrážím. Obávám se, že tuto zpackanou legislativou se vyšetřovací komise podle mého názoru bohužel nezabývá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Další interpelací je interpelace pana poslance Zbyňka Novotného na ministra informatiky Vladimíra Mlynáře.

Budeme postupovat podle § 111 odst. 7. Pan poslanec přednese interpelaci, případně doplňující otázku. Podotýkám, že pan ministr Vladimír Mlynář je řádně omluven z dnešního jednání a odešel, protože byla na něj dvakrát žádost, aby se dostavil do jednání Senátu. Nezbývá, než abyste interpelaci přednesl. Věřím, že pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Je mi líto, že pan ministr musel tak rychle odejít, byl na mne vybaven těžkou zbrojí. Dohodli jsme se, že mi odpoví písemně. Využiji své možnosti zde interpelaci přednést.

Vážený pane ministře, před osmi měsíci vaše ministerstvo zahájilo zkušební provoz tzv. portálu veřejné správy. Toto významné zejména pro občany, ale i pro státní správu webové místo či služba mě zaujalo hlavně tím, kolik zvláštních okolností se kolem tohoto portálu veřejné správy objevuje. Portál veřejné správy je součástí zvláštní existence společnosti pojmenované Teskom, kterou jste založil v rozporu s pravidly a o které odborová organizace Ministerstva informatiky se vyjadřuje velmi negativně. V poslední době se dokonce portál veřejné správy cituje v souvislosti s čímsi označovaným jako malá domů pro společnost Economia, která sice přišla o Obchodní věstník, ale přesto podle veřejně dostupných informací přijímá poplatky za zveřejňování. Ačkoli se portál setkává s poměrně příznivými ohlasy od občanů, stěžují si na něj orgány státní správy hlavně pro těžkopádnost a neprůhlednost aktu změny a zadávání údajů. Tvůrci webových stránek je naopak portál zcela oprávněně kritizován pro nedodržování některých základních pravidel přístupnosti. Nejčastěji je citováno nerozlišování, co je odkaz, a používání nesmyslných a nepřetištitelných URL, myšleno webových adres, to vše ale za nehorázných 400 mil. Kč ročně.

Proto bych se vás, pane ministře, chtěl zeptat: Není těch zvláštních náhod okolo zkušebního provozu jednoho portálu a vašeho ministerstva příliš? Kdy bude ukončen zkušební provoz a portál bude fungovat v ostrém provozu? Není důvodem otálení převodu ze zkušebního do ostrého provozu nemožnost atestace portálu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb.?

Panu ministrovi děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Zbyňku Novotnému. Opakuji, že odpověď bude doručena do 30 dnů. Připomínám. že je již parlamentním tiskem odmítnuta písemná odpověď pana ministra Vladimíra Mlynáře na tutéž otázku na zřízení firmy Teskom, která se pravděpodobně stane předmětem jednání příští schůze.

Požádám nyní pana poslance Zbyňka Novotného, aby přednesl interpelaci na pana místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse ve věci reorganizace pražské policie. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane ministře, s počátkem nového roku začala dlouho avizovaná reorganizace pražské policie. Jak jsem se dočetl, jejím cílem bylo snížení nákladů, zefektivnění činnosti policie, snížení počtu vedoucích pracovníků a změny řízení v oddělení dopravních nehod. Bohužel, první problém již vznikl při přemisťování pracovníků. Důkazem toho je např. situace, kdy týdny až měsíce sdíleli jednu kancelář nově přistěhovaní policisté a stále ještě neodstěhovaní policisté. Toto prostředí neumožňovalo vyšetřovatelům podávat stoprocentní výkon a tím samozřejmě klesla objasněnost kriminálních případů nebo se zbytečně protahovala. Jedním z uváděných přínosů reorganizace je podle vašeho resortu - cituji - možnost sestěhovat oddělení jednotlivých problematik do společných objektů v rámci obvodu s následnou materiální úsporou.

Můžete mi sdělit, proč se např. do Prahy 1, kde se šetří hlavně dealerství drog, přestěhovali z Prahy 6 a 7, kde se nejčastěji kradou auta? Častým důsledkem reorganizace je také přestěhování vyšetřovatele do jiného okrsku. Ten se tak více vzdálí od místa vyšetřovaných trestných činů. Jak se toto projeví na úspěšnosti při řešení kriminálních případů?

Další neduhy vaší akce, kterou jsem si dovolil nazvat kulový blesk, jsou nasnadě. Chtěl bych se zeptat, jaké pozitivní dopady má podle vás roztržení fungujících minikolektivů týmů vyšetřovatelů, kteří si vybudovali za celá léta účinný systém spolupráce a důvěru mezi sebou. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP