(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Databáze úřadů práce zachycující pohyb osob samostatně výdělečně činných v databázi uchazečů o zaměstnání: V zásadě je možno říci, že pouze výběrové šetření pracovních sil podává relevantní informaci o skutečném pohybu podnikatelů pracujících na plný úvazek, o které koneckonců jde. Databáze České správy sociálního zabezpečení zahrnuje všechny OSVČ. Databáze Ministerstva průmyslu je pouze databáze živnostenských povolení. Databáze úřadů práce zachycuje pouze ty osoby, které se přihlásily do evidence. Ostatní databáze mají ve skutečnosti pouze signalizační charakter, ovšem jen pro analytiky, kteří přesně vědí, jaké informace jsou schopny postihnout.

Podle výběrového šetření pracovních sil v prvním čtvrtletí 2004 poklesl počet podnikatelů proti prvnímu čtvrtletí 2003 o 1,4 tisíce osob. To znamená v porovnání s oněmi 800 tisíci, že žádné výrazné snížení počtu OSVČ, "reagujících na neúměrné daňové požadavky státu" - opět citát - se nekonalo.

Proč byla veřejnost systematicky ohlupována tak nesmyslnými čísly, když pomineme záměrné překrucování údajů z různých zdrojů. Nejrůznější analytici porovnávali konec roku 2003 s prvním čtvrtletím 2004, což je naprosto chybné. Při tomto postupu abstrahovali od sezónnosti - zcela pravidelně u OSVČ dochází k přihlašování a odhlašování na České správě sociálního zabezpečení a úřadech práce podle sezóny. Největší odhlášky jsou právě na počátku roku. Analytici se všímali pouze odlivu OSVČ, za první čtvrtletí to bylo 19 tisíc osob, a vůbec nezaznamenali příliv OSVČ, za první čtvrtletí to bylo 17,6 tisíce osob.

Podíl OSVČ v České republice na celkové zaměstnanosti je 17,2 % osob. Tak se Česká republika vyskytuje o 6 % nad ostatními zeměmi, nad úrovní srovnatelných států Evropské unie. O šest procentních bodů. To jsou státy s obdobnou strukturou ekonomiky.

Zásadní je, že ani v prvním čtvrtletí 2004 se tento podíl nesnížil. Čísla za poslední období naznačují, že vysoce pravděpodobně dochází k výraznému přelévání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými, což nesporně signalizuje rozšiřování takzvaného švarcsystému, což považuji za velmi nesprávné, a je třeba, abychom tuto možnost oslabili a zamezili jí.

Dámy a pánové, znovu konstatuji, že nezávislé předpovědi růstu HDP a jeho zrychlení z 3,1 na 3,4 % podle OECD pro rok 2004 mohou být dobrým předpokladem ke snížení míry nezaměstnanosti, která podle výběrového šetření pracovních sil, jak už jsem uvedl, podle metodiky ILO, Mezinárodní organizace práce, je 7,6 %, srovnatelná metodika pro Polsko uvádí, jak už jsem uvedl, 19 %, atd.

Dámy a pánové, není pravdou, že dochází k odlivu OSVČ. Ten rozdíl je 1,4 tisíce, to je 1400 osob, a pravděpodobně důvodem pro uvádění čísel, která byla do té míry nesprávná, je politická kampaň. Jsem rád, že se neukazuje, že ona teze, která je tak často a opakovaně produkována, se zakládá na pravdě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se pana poslance Pavla Hrnčíře, chce-li položit panu předsedovi vlády doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Dámy a pánové, závěrem lze asi shrnout vystoupení pana premiéra tak, že není nárůst počtu živnostníků, ale skutečný pokles počtu živnostníků, a jsou zde prezentovány různé metody, kterými pan premiér došel k počtu těchto živnostníků. V každém případě já mohu panu premiérovi sdělit, že mám konkrétní poznatky ve svém kraji Moravskoslezském z konkrétních živnostenských úřadů v okrese Nový Jičín, kde mě navštěvují dotyční podnikatelé a sdělují mi, proč ukončují svoji činnost nebo proč propouštějí své zaměstnance, aby přešli na takzvaný švarcsystém.

Já tedy pokládám dodatečnou otázku panu premiérovi. Souhlasí s tím, co říkají oni, že pokles počtu živnostníků je způsoben nevhodnou politikou vlády, zvyšováním sociálního a zdravotního pojištění a nemocenského a zavedením paušální daně?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Žádám pana premiéra, jestli odpoví na doplňující otázku, zda je skutečně pokles živnostníků způsoben zavedením paušální daně a dalšími opatřeními vlády, abych parafrázoval pana poslance Hrnčíře. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Pokles počtu OSVČ v rozsahu 1400 lidí z více než 800 tisíc lidí je fluktuace, kde lze velmi obtížně rozeznat příčiny. Je možné, že se lidé, kteří nemají plný úvazek nebo mají jenom mrtvá přihlášení, odhlašují. Tyto věci jsou otevřené. Ale rozhodně nelze tuto hypotézu v žádném případě potvrdit. Po mém soudu to má jiné příčiny a v zásadě fluktuace v rozsahu, jak už jsem řekl, 1400 lidí z 800 tisíc při tom, kdy podíl OSVČ je výrazně vyšší, než jsou srovnatelné země Evropské unie, pravděpodobně naznačuje, že jak probíhá restrukturalizace celé ekonomiky, zvyšování produktivity práce, se celá struktura ekonomiky navrací k evropskému normálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Nyní udělím slovo panu poslanci Hynku Fajmonovi, který byl vylosován na druhém místě. Na třetím místě se připraví pan poslanec Petr Nečas. Pane poslanče, předneste svou ústní interpelaci na předsedu vlády. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si předložit již druhou interpelaci na pana premiéra ve věci situace v podniku Aero Vodochody, který je jediným velkým výrobcem letadel v České republice.

Na začátku letošního roku jsme se dozvěděli, že vláda zahájila jednání o odchodu firmy Boeing Česká z této společnosti, ale stále v té věci není jasné, jak to dopadlo. Je to samozřejmě velmi závažná otázka především pro zhruba 2400 zaměstnanců této společnosti, a já bych proto chtěl požádat pana premiéra o odpověď na otázku, co se v té věci událo od poslední interpelace v únoru tohoto roku, jak vláda pokročila v jednáních s Boeing Česká, co lze očekávat v Aero Vodochody, jaký bude další vývoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hynku Fajmonovi. Žádám pana premiéra, aby odpověděl na vznesené otázky v této interpelaci. Prosím pana předsedu rozpočtového výboru, aby premiéra v jediné hodině, která je vyhrazena pro poslance, nezdržoval. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP