(17.20 hodin)
(pokračuje Kostelka)

Tato kasárna jsou rovněž udržována proto, že to je jediný objekt, který umožňuje ubytování většího počtu lidí na přechodná období. Byli tam ubytováni např. policisté v průběhu summitu v Praze, byl využíván pro další akce, které proběhly. Je to jediná větší kapacita, kterou je armáda schopna v Praze pro podobné potřeby vyčlenit.

Do objektu po povodních bylo vloženo zhruba 45 mil. Kč, kdy se samozřejmě musely provést asanace, vnitřní úpravy, rozvody a částečně se opravila fasáda, i když vím, že to doposud není dostatečné.

Zatím tedy tento objekt bude takto využíván.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Zbyňka Novotného, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji, jen krátkou doplňující otázku. Došlo k nějakému jednání nebo kontaktu s úřadem městské části právě z důvodů, které jste předtím zmínil, a to je možnost ubytování většího počtu osob? Je vám známo, že městská část Praha 8 byla velice vážně postižena povodněmi, a právě toto je důvod, proč vůbec tuto interpelaci přednáším, protože městská část nedisponuje podobným zařízením a věřím, že by to bylo ku prospěchu oběma stranám, myslím tím Ministerstvo obrany i městskou část, pokud by tomu tak v budoucnosti bylo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan ministr chce reagovat na toto doplňující vystoupení.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Já se domnívám, že s výjimkou povodní, kdy tento objekt byl zatopen, žádná taková jednání nebyla vedena, nikdo je zatím neinicioval, ani městská část, ani my, alespoň nejsem o tom informován.

Myslím si, že pokud jde o tu část, která je uzavřena a udržována pro tyto účely, zejména po odchodu vojáků základní služby, kteří tam zatím ještě jsou, mohou určité dohody vzniknout, a já vás prosím, pane poslanče, pokud byste na městské části toto inicioval, my se v žádném případě nebudeme bránit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Tomáš Dub, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu, připraví se pan poslanec Jiří Pospíšil, který bude interpelovat ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Dovoluji si vznést interpelaci na pana místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí ve věci udělování víz Českou republikou. Téma je úmyslně obecné, protože se určitě shodneme s panem ministrem, že víza souvisí s cestovním ruchem a s obchodem, že obchod je - mezinárodní obchod a mezinárodní turistický ruch - pro nás výraznou složkou ekonomiky, to za prvé. A za druhé se jistě shodneme v tom, že vízum je vlastně prvotní kontakt pro mnohé občany s Českou republikou a že vytváří dojem o České republice, ten prvotní dojem.

Někdy naše procedury při udělování víz nám dělají špatné jméno. Česká republika má v některých případech postupy, které jsou skoro srovnatelné s totalitními státy. Někde to samozřejmě funguje dobře, v obecné rovině mi ale tyto postupy připadají zastaralé. Mám několik příkladů, které snad stihnu říci během interpelace.

Formuláře pro udělení víz nejsou dostupné ke stažení a vyplnění prostřednictvím internetu. To si myslím, že je věc, která funguje zcela běžně. Někdy nejde použít ani fotokopie formuláře pro vízum. Víza jsou udělována pomalu. Minimálně sice do pěti dnů, ale vzhledem k nutnosti dopředu si vyřídit řadu potvrzení, letenky, vouchery atd. trvá vyřízení víza až tři týdny. V zemích Evropské unie je často možné získat vízum na počkání nebo do jednoho až dvou dní. Tato skutečnost právě přináší největší ztráty pro turistiku a vzájemné obchodní vazby, protože např. víkendové návštěvy Prahy nemohou proběhnout, pokud je třeba delší dobu čekat na vízum a všechno připravovat, podobně pokud jde o rychlé obchodní jednání, všechno se zdržuje.

Za další - není možno získat vízum na letišti, což přinejmenším pro občany Kanady a Austrálie, i když se to bude měnit, to znamená, že často netuší, že vůbec vízum mají mít. I když data, která mám, jsou postarší, tak v roce 2001 bylo vráceno 3730 Kanaďanů, v roce 2002 to bylo 2684 Kanaďanů -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, čas vypršel, prosím ukončete interpelaci.

 

Poslanec Tomáš Dub: Smysl mé interpelace, mohu-li pokračovat dál, je vytvořit tlak na pana ministra Svobodu, aby vytvořil tlak na své ministerstvo a zastupitelské úřady, aby se to dalo dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, kompetence, které se týkají udělování víz, jsou upraveny zákonem o pobytu cizinců na území České republiky. Zároveň existují interní předpisy, které se touto problematikou zabývají.

Pokud jde o pravomoc Ministerstva zahraničních věcí, naše zastupitelské úřady v zahraničí rozhodují o udělování letištního, průjezdního víza a víza k pobytu do devadesáti dnů, to je tzv. turistické vízum. Aby mohlo být uděleno toto vízum, je povinností našich zastupitelských úřadů ze zákona požádat písemně funkčně příslušný orgán cizinecké a pohraniční policie a bez tohoto stanoviska by nemělo být vízum vydáno. Je-li stanovisko cizinecké a pohraniční policie záporné, není možné takové vízum vydat. To tedy znamená, že zastupitelské úřady České republiky v zahraničí nerozhodují o udělení víza k pobytu nad devadesát dnů, v tomto případě je to zcela v rukou orgánů cizinecké a pohraniční policie. V tomto případě, jde-li o vízum nad devadesát dnů, naše zastupitelské úřady pouze udělení tohoto víza vyznačují v cestovním dokladu.

Jako výjimka je ještě tzv. diplomatické a zvláštní vízum, které vydává zastupitelský úřad České republiky v zahraničí, a to se týká osob, které mají diplomatické výsady a imunity, a zvláštní vízum je dále udělováno ještě ve speciálních případech.

Otázka, která byla položena panem poslancem Dubem, je velmi zásadní, protože dnes, v době, kdy existuje ohrožení terorismem, je velká snaha tento režim zpřísnit. Jinak řečeno, nedělat výjimky a důsledně na plnění zákona trvat.

První věc je, že je potřeba, aby si o vízum požádal člověk osobně, aby se osobně dostavil, aby konzulární úředník mohl porovnat žadatele a jeho doklady. Je důležité, aby cizinec předložil náležitosti, které jsou uloženy ze zákona.

My jsme rozhodli, že pro určité země, které ale nebudu jmenovat, není možné, aby si cizinci požádali o vízum jinde než v zemi, kde mají trvalé bydliště, protože jinak si lze o vízum požádat na kterémkoli zastupitelském úřadu kdekoli na této planetě, pokud jde o ta víza, která uděluje zastupitelský úřad.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP