(17.10 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

To znamená, došlo v loňském roce, a tedy v letošním roce to předkládáme, ke změně té úvahy, že bude každý rok odcházet ze společnosti zhruba dva tisíce lidí. Chceme v nejbližších dvou letech usilovat o to, aby České dráhy opustilo některým ze způsobů, které strategie uvažuje, po šesti tisících lidech. Situace by měla být do roku 2008 taková, že by z Českých drah, a. s., odešlo 16 000 lidí, to znamená, v průběhu těch let do roku 2008 by se jednalo průměrně zhruba o 4000 lidí.

Tomu odpovídá i naše představa, že by tuto zásadní restrukturalizaci, která pomůže Českým dráhám, podpořil také český stát a vláda tím, že by prodloužil sociální program, který je do roku 2005. Ten je ale v dimenzích, kdy předpokládá odchod průměrně dvou tisíc pracovníků ročně, a měl by vlastně končit v letošním roce, protože nám na rok 2005 už přechází menší část finančních prostředků nebo předpokládaných finančních prostředků v rozpočtu 2005, které jsou určeny jen na 40 % doplatků těm zaměstnancům, kteří nezískají za rok 2004 nebo za rok po svém odchodu zaměstnání. Takže to je program, který bychom rádi prodloužili do roku 2008, a chtěli bychom, aby odpovídal těm objemům, které by měly odcházet z Českých drah, a tím umožnil vlastně, aby České dráhy mohly tyto pracovníky lépe přesvědčovat o jejich odchodu. Samozřejmě jim budou nabízeny i další možnosti pracovat, třeba v outsourceovaných společnostech, ale v každém případě z Českých drah, a. s., bude to základní jádro muset odejít. Část jich odejde také na strukturální změny, ale očekáváme, že zhruba 60 % z celkového počtu zaměstnanců, kteří budou odcházet v následujících čtyřech letech, bude používat nebo bylo by výhodné, aby používali sociální program.

Nyní k těm číslům, na která se ptáte. Na letošní rok dostalo Ministerstvo dopravy, které podle sociálního programu je tím nositelem prostředků pro tento sociální program, 208 milionů korun. Z toho zhruba 83 milionů korun, jestli se nemýlím, použilo na doplatky starých závazků ze sociálního programu z roku 2003 a částečně i 2002, podle toho, jak odcházeli ti pracovníci. To jsou ty doplatky 40 %. Nositelem toho závazku se stala Správa železniční dopravní cesty, jak se rozdělil státní podnik České dráhy. To znamená, že Českým dráhám zbylo zhruba 130 milionů korun na letošní rok, což nestačí ani na to předpokládané množství pracovníků, kteří by odcházeli. Proto České dráhy po nějakých vzájemných iteracích nám předložily podklad, ze kterého jsme zpracovali pro vládu dokument navazující na ten strategický dokument Českých drah, a. s. Oslovujeme vládu, že bychom na tento sociální program v roce 2004 potřebovali 530 milionů celkem, abychom uspokojili tu strukturu zaměstnanců, kteří budou odcházet na sociální program, a z toho 130 milionů České dráhy mají. To znamená, potřebovali bychom na letošní rok 400 milionů, aby ten odchod byl tak plynulý a tak účinný, jak je potřeba. To znamená 400 milionů, které chceme, aby byly v sociálním programu, protože sociální program je pro pracovníky výhodný právě v daňových souvislostech a nepočítá se také do veřejné podpory, jak je podle vyjádření pana předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a je to osvědčený způsob, kterým se tyto restrukturalizační procesy ve větším měřítku dělají po celé Evropě.

Tolik snad má odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a ptám se pana poslance Hynka Fajmona, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Nicméně mám ještě dvě doplňující otázky. První se týká toho, zda tedy z toho, co jste říkal, jsem pochopil, že to bude teprve předloženo do vlády a vláda o té věci bude jednat. Tak bych se chtěl zeptat, kdy zhruba bude o té věci rozhodnuto. To je první otázka. Druhá - zda to bude po 1. 5. tohoto roku a zda jste uvažovali i o dopadech našeho vstupu do Evropské unie a zda nebude takový program v rozporu s pravidly týkajícími se veřejné podpory a zda neznemožní náš vstup do Evropské unie rozsáhlejší podporu v rámci toho sociálního programu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr dopravy a spojů pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Ano, tento program bychom chtěli předložit během dubna do vlády. Myslím, že už v současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení, to přesně teď nevím. Program je hotový, je hotový i strategický dokument, takže je to buď na podpis, nebo už to bylo vypraveno. Takže to je tato věc. Bude to teď začátkem dubna připomínkováno. Není to legislativní záležitost, to znamená, že tam je kratší připomínkové řízení, takže do konce dubna by to mělo být do vlády předloženo.

Neváže to na vstup do Evropské unie, jak už jsem řekl. V zákoně o veřejné podpoře je i v souladu s acquis communautaire jasně definována výjimka pro podobné programy, je to evropská záležitost, kterou uplatňuje většina států. Zatím tedy ne ve svých železničních společnostech. Ale je důležité, aby tato podpora nebo tento sociální program byl přiměřený. Tam je přímo řečeno, že má být přiměřený, to znamená, je zde jistě možnost přezkoumání toho, jestli ten program je přiměřený. My se domníváme, že v těch objemech, které dáváme, jak už jste řekl, zhruba těch pět měsíčních platů, přiměřený je. Jistě bychom, pokud bude vznesena námitka, museli i obhájit tuto svou premisu před úřadem, ale není to založení nedovolené veřejné podpory ve smyslu myslím že Amsterodamské smlouvy, pokud se nemýlím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným je pan poslanec Zbyněk Novotný, který přednese interpelaci na ministra obrany pana Miroslava Kostelku. Připraví se pan poslanec Tomáš Dub, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, v majetku Ministerstva obrany se nacházejí kasárna na Křižíkově ulici v městské části Praha 8. V současné době jsou kasárna prázdná, respektive bez vojáků. Moje otázka směřuje směrem, jaké úmysly má ministerstvo s tímto komplexem budov a jestli je vůbec ministerstvo považuje za vhodné, aby si je nadále podrželo ve svém držení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr obrany pan Miroslav Kostelka.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Vážená paní předsedající, dámo a pánové poslanci, kasárna v Křižíkově ulici nejsou opuštěna. Doufám, že se nemýlím v dislokaci. Jsou to ta velká kasárna v Karlíně. Mýlím se? Nemýlím. Tato kasárna, jsou to kasárna Jana Žižky, jsou využívána pro potřeby útvaru a zařízení posádky Praha a v nejbližší době se neuvažuje o uvolnění z ještě jednoho důvodu, který později vysvětlím.

V objektu jsou tyto složky: 11. krajské vojenské velitelství, posádková ošetřovna, Ústřední základna pro metodologický a technický dozor, Velitelství vojenské policie, Územní vojenská správa Praha-sever, část 6. zabezpečovací základny, Ředitelství pro nábor a profesionalizaci, provozní středisko 004, Hlavní personální úřad, část ještě dalších dvou prvků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP