(18.00 hodin)

Poslanec Hynek Fajmon: Paní místopředsedkyně, chtěl bych říci, že tady je přítomno více poslanců, kteří jsou schopni interpelovat, ale to tempo se zdá být tak vražedné, že jen málokdo udrží krok. Ale chtěl bych také poděkovat panu ministrovi Grossovi, který jediný tady, zdá se, drží zatím krok. Uvidíme, jak to bude s těmi dalšími. Ale nyní k samotné interpelaci.

Pane ministře obrany, objevily se opět v televizi různé pochybnosti na téma výstroje Armády ČR, a to konkrétně ve věci padáků. S těmito věcmi měla armáda v minulých letech velké problémy. Chtěl bych pouze položit dvě otázky. Za prvé, zda má armáda k dispozici dostatečný počet padáků pro svoji pravidelnou činnost, a to jak bojovou, tak výcvikovou. A za druhé, jakým způsobem postupuje Ministerstvo obrany při nákupu těchto padáků, zda je opravdu nutné, zda jsou skutečné důvody k tomu, aby byly padáky nakupovány prostřednictvím přímého oslovení firem, a zda by nebylo přece jenom účelné občas použít také metodu výběrového řízení a trošku přece jenom pustit konkurence i do této oblasti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr obrany pan Miroslav Kostelka.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Vážená paní předsedající, paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci. Chtěl bych vás seznámit s tím, kolik v letech 2001 až 2003 bylo pořízeno pro Armádu ČR záchranných a výsadkových padáků. Celkem jich bylo do dnešního dne pořízeno 177. Bylo to v šesti zakázkách, kde dvě byly podány v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v rámci paragrafu 49b zákona č. 199/1994 Sb., výzva jednomu zájemci byla podána ve třech případech, zase na základě § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., a v jednom případě podle § 50 odst. 1 písm. e) zákona č. 199/1994 Sb. Jedna zakázka proběhla jako výzva více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb. Všechny tyto zakázky byly podány v rámci zákona.

V současné době po některých opravách padáků máme dostatek padáků, tak abychom zabezpečili výcvik a zejména činnost jednotek v případě jejich nasazení, tak jak jsou na to připravovány.

Jak jistě víte, v minulosti se objevily problémy s padáky. Část těchto padáků je dosud ve skladech a pravděpodobně nebudou nikdy použity, pokud je všechny neopravíme. Armádu ČR k tomu vedla snaha zabezpečit život jejích vojáků a používat osvědčené padáky, které tyto firmy vyrábějí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi obrany a táži se pana poslance Hynka Fajmona, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za odpověď. Beru si z toho to, že armáda v současné době má dostatek padáků. Nicméně stále mi ještě chybí odpověď na druhou otázku, zda jsou skutečně, pane ministře, důvody - a pochopím, když řeknete, že jsou důvody, které nemůžete zde uvádět, že jsou to utajované skutečnosti - ale zda jsou skutečně důvody k tomu, aby nebyla využívána výběrová řízení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr obrany pan Miroslav Kostelka.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Důvody k tomu jsou a v podstatě nejde o to, že by byl osloven jeden jediný výrobce, minimálně to byli vždy dva. Je to Kras Chornice a Mars Jevíčko, kteří patřili mezi výrobce padáků dlouhou dobu, jejich výrobky byly osvědčené a nikdy se na nich nestaly žádné věci, které by měly dopad na zdraví a život vojáků.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vážené kolegyně a vážení kolegové, končím interpelace na jednotlivé členy vlády. Není zde již nikdo, kdo by chtěl interpelovat.

Končím také dnešní jednací den a zítra ráno v 9 hodin začínáme schůzí svolanou petičním způsobem podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu, schůzí svolanou na základě žádosti poslanců Občanské demokratické strany.

Přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 18.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP