(17.20 hodin)
(pokračuje Gross)

My máme v úmyslu, k tomu je ten právní rámec vytvořen touto mezinárodní smlouvou, aby osoby, které mají třeba nemovitost na druhé straně hranic - a ony za to nemohou, že v době, kdy trvala pevná federace, si postavily chalupu nebo mají nějaký takovýto regulérní zájem na druhé straně hranice - tak tyto osoby budou dostávat individuální povolení a samy budou obsluhovat tato sklopná zařízení, aby mohly státní hranice i vozidlem překračovat. Budou vedena individuální řízení s těmito osobami a podle této smlouvy, jak jsem její ustanovení citoval, budou mít možnost povolení získat. Součástí povolení bude i příslušný technický prostředek, nevím, jestli je to klíč nebo co, aby si mohly zábrany sklopit, projet a opět samozřejmě uvést do této polohy. Bude to samozřejmě vyžadovat také určitou disciplínu od těchto lidí, protože pokud by se ukázalo, že někdo toho zneužívá, tak o toto povolení bude moci velmi rychle přijít. Je to jediná možná cesta, jak to lidem, kterým to může život zkomplikovat, usnadnit.

Doufám, že jsem odpověděl jak na vyřčené, tak nevyřčené otázky, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra panu Stanislavu Grossovi. Táži se pana poslance Římana, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že ano, takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Pane ministře, já se usmívám, ale to není nic k smíchu. Já ponechám stranou vaše invektivy, pokud se týče znalosti zákonů, protože na to teď není čas. Jde o tu podstatnou věc. Vy jste řekl, že ti lidé dostanou klíč. Ano, to oni mi říkali také. Ale to není o tom, že by dostali klíč, aby si to mohli dvakrát třikrát za rok sklopit, když na tu druhou stranu, jak vy jste řekl, pojedou sekat seno. Oni to musí udělat několikrát denně, protože oni se jinak do svého domu a do své garáže nedostanou, protože oni de facto díky tomu, jak je to v terénu uzpůsobeno, se ke svým domům dostanou pouze ze slovenské strany. Kdykoli chtějí vyjet autem z garáže, musí odemknout, sklopit, zamknout, celý ten proces udělat, vždycky, každý den, několikrát denně. Ne někdy, když chtějí jet na Slovensko. Oni to musejí udělat tehdy, když chtějí jet k sobě domů. Jestliže vy jste hovořil o 50 metrech, já jsem to pásmem neměřil, ale aby ta věc byla aspoň trochu vyřešena a bylo to za tou garáží, tak se jedná o tři metry.

Pane ministře, zákony se mají dodržovat, ale s rozumem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, já za prvé, pokud to bylo vnímáno jako invektivy, tak se panu poslanci Římanovi omlouvám. Za druhé nevím, ale myslím, že státní orgán nemůže vědomě porušovat zákony, to je mi líto. Pokud skutečně ten problém je v tom, že budou muset několikrát denně při příjezdu domů tuto operaci provést, tak to prostě budou muset provést. Viděl bych samozřejmě zásadní problém v tom, kdyby ty technické prostředky byly zvoleny tak nešikovně, že by to ani neumožňovaly, a také to samozřejmě bylo možné a bylo by to samozřejmě daleko komplikovanější, a to bych viděl jako zásadní věc pro řešení parlamentu. Tomuto já rozumím, ale prostě s tím dnes nikdo nic nenadělá. Státní hranice tam vede, tu jsem si mimochodem já nevymyslel, a myslím, že nemá smysl se k tomu vracet a rozebírat to. Máme nějaké povinnosti a musíme se snažit ty povinnosti jak vůči mezinárodnímu společenství, tak v tomto případě především vůči občanům České republiky plnit a těm lidem, kterým to život komplikuje, snažit se tu komplikaci co možná nejvíce zmenšit. Neříkám uvést ji úplně do nulového stavu, protože je logické, že to komplikace je, ale jak je vidět, jde skutečně o to, že ti lidé budou muset provést nějakou operaci navíc, ale není to operace, která by měla být nějak zásadní a těm lidem znemožňovala užívání jejich nemovitostí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Zdeňku Maršíčkovi. Připraví se paní poslankyně Zuzka Rujbrová se svojí interpelací na ministra spravedlnosti Karla Čermáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, Policie České republiky je kritizována občanskou veřejností mj. za to, že na svých teritoriích nezvyšuje bezpečnost občanů a jejich majetku např. zesílením pěších hlídek. V této souvislosti mám poznatky, které nepochybně narušují kvalitu práce policie při zajišťování každodenní bezpečnosti. Největší rezervy spočívají v doručování písemností ve smyslu trestního a správního řádu účastníkům řízení, a to prostřednictvím policie, a dále pak je to předvádění osob na základě požadavků soudů, příp. státního zastupitelství, finančních úřadů apod. Tento trend má vzestupnou tendenci a podle mého názoru si tyto a ostatní instituce ulehčují svou činnost v tom, že nevyužívají obecních úřadů, justiční stráže apod. Žádám proto zodpovězení následujících otázek.

Za prvé - disponuje policejní prezidium celorepublikovou statistikou o počtu písemností doručovaných policejním orgánem od soudů, státních zastupitelství, finančních úřadů a správ sociálních zabezpečení všech stupňů?

Za druhé - disponuje policejní prezidium statistikou o počtu předvedených osob, obviněných, svědků, pro soudy, státní zastupitelství všech stupňů, a to v trestním řízení?

A konečně za třetí - disponuje policejní prezidium statistikou o počtu předvedených osob, účastníků správního řízení, pro přestupkové komise obcí, finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení a územní vojenské správy?

To je jen část problémů, jejichž vyřešení by vytvořilo i lepší prostředí pro práci Policie České republiky v boji s kriminalitou. Děkuji vám předem za zodpovězené otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, teď jsem v trochu nelehké situaci, protože nechci být nekolegiální vůči činnosti našich partnerů z Ministerstva spravedlnosti, protože dobrá komunikace a součinnost těchto dvou resortů je základním předpokladem pro to, aby v tomto státě fungovala spravedlnost. Doufám, že zde přítomný pan ministr Čermák mi nebude vytýkat, když tady uvedu některá data.

Mohu říci, že vedeme poměrně intenzivní jednání s Ministerstvem spravedlnosti, jak se snažit některé věci omezit. Ale fakt je, že samozřejmě veřejnost často kritizuje, že policie nekoná to, co by podle občanů konat měla, že se příliš často věnuje tzv. papírování a administrativě a velmi často zůstává pro běžnou veřejnost nepoznáno to, že policie musí dělat řadu činností, které jsou ve své podstatě nepolicejní činnosti. Opravdu - doručovat písemnosti je v podstatě nepolicejní činnost.

Já mám údaje pouze ty, které se týkají požadavků soudů. Ostatní zatím k dispozici nemám, ale snažíme se na tom pracovat. Pokud jde o soudy, tak jen za první pololetí t. r., za šest měsíců t. r., obdržela policie v rámci celé České republiky více než 140 000 žádostí soudů o doručení písemností - 140 000! V praxi to znamenalo potřebu z fondu pracovní doby na toto doručování vyčlenit 70 000 hodin. Těch 70 000 hodin samozřejmě muselo být staženo z policejní činnosti. Toto jsou údaje.

My samozřejmě o této věci jednáme. Upřímně řečeno, nemůže nám být lhostejné to, kdybychom řekli nebo prosadili i příslušnou zákonnou úpravu, že tuto věc policie nebude činit, tak my jsme také závislí na tom, aby to činil někdo jiný, protože když to někdo jiný činit nebude, tak v případě, že policie povede trestní řízení, dotáhne tu věc do pozice, že podá státnímu zástupci návrh na podání obžaloby, státní zástupce podá obžalobu, věc se dostane k soudu, a kdyby pak nikdo tyto věci nevyřizoval, tak celá předchozí práce policie půjde vniveč. To znamená, že někdo tuto agendu převzít musí, a my se snažíme s Ministerstvem spravedlnosti vést nějakou efektivní debatu, kdo by byl schopen tuto věc efektivně vykonávat.

Ty snahy, které jsme vyvíjeli, se týkaly některých změn v legislativě. Snažili jsme se policii oprostit od těchto nepolicejních činností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP