(17.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní udílím slovo panu poslanci Martinu Římanovi, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse. Připraví se pan poslanec Zdeněk Maršíček, který přednese svoji interpelaci rovněž na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, pane ministře, moje interpelace je velmi jednoduchá. Před několika týdny instalovala cizinecká policie na československé hranici několik desítek zábran tohoto typu na místních komunikacích, což má přispět ke zlepšení ochrany státní hranice zejména ve vztahu k nelegální migraci. Cíl je velmi obtížně dosažitelný, protože v horských oblastech Beskyd a Javorníků se nacházejí desítky polních cest, které tyto zábrany nemají, a například v katastru obce Bílá na Frýdecko-Místecku jsou instalovány tyto zábrany v počtu pěti kusů na pěti místech, ale v celém lesním prostoru tohoto katastru se nachází podle sdělení starosty několik desítek podobných cest a cestiček, které si lze vybrat jako náhradu.

Co však je problémem, je to, že nesmírně ztěžují život občanů, kteří mají své domky přilehlé ke komunikaci, na které jsou instalovány zábrany. Já jsem, pane ministře, pro vás vybral jako jeden příklad obec Bílou, kde tyto masivní zábrany, tři kusy, každá nejméně třicet kilo, byly instalovány tak, že sice umožňují lidem vyjít ze dvorků na komunikaci, ale už jim neumožňují vyjet s autem. Oni se ptají, jaký bude režim sundávání a zase zdvihání zábran, jak budou vyjíždět s autem, jak to bude v zimě, když v horské oblasti napadne metr a půl sněhu, kdo to bude odstraňovat, atd. Mohlo to být umístěno samozřejmě inteligentnějším způsobem, ne tak, aby to bránilo lidem v normálním životě, ale do toho se cizinecké policii nechtělo.

Já se tedy ptám, pane ministře, kolik to všechno stálo a kdy bude zjednána náprava, a dovolím si vám předat pro inspiraci obrázky inkriminovaných zábran.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, nejprve bych snad odpověděl přímo na konkrétní otázku, ale je mi líto, ona tak trochu vyplývá z toho, že se ukazuje, že ne všichni poslanci čtou návrhy zákonů a věci, které projednáváme, protože když se zde v Poslanecké sněmovně projednával zákon číslo 216/2002 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2003, tak z tohoto zákona vznikla nejen některá oprávnění, ale v důvodové zprávě k tomuto zákonu byly napsány také odpovědi na otázku, na kterou se pan poslanec Říman ptá.

Pan poslanec Říman se ptá, kolik to všechno stálo. Já odkazuji na tento zákon, který si zřejmě nepřečetl, než jej projednával, a v důvodové zprávě je přesně uvedeno, jaká finanční kalkulace na tyto zábrany je, a byla v důvodové zprávě uvedena ve výši 11 milionů 750 tisíc korun. Odkazuji na tuto důvodovou zprávu. A samozřejmě toto je limit, který bude dodržen. To, že říkám, že bude, to znamená samozřejmě, pokud se nestane něco mimořádného. Tady bych si nechal nějakou rezervu. Ale to, že říkám, že bude, to vyplývá z toho, že opatření byla realizována v průběhu tohoto roku, protože právě od 1. ledna vstoupil tento zákon v účinnost, který příslušná ustanovení má k tomu, aby policii opravňovala k takovýmto krokům. Konkrétně se jedná o § 5 tohoto zákona, který policii opravňuje k tomu, aby takovéto technické prostředky instalovala.

To, jestli je to umístěno inteligentně, nebo není, to samozřejmě je zapotřebí posuzovat z místního hlediska. Samozřejmě, že pokud bylo možno je umístit lépe, tak to mohu kvalifikovat jako chybu, ale je otázka, jestli to tak mohlo být, z jednoho prostého důvodu, protože tyto překážky mohou být umístěny ze zákona pouze v bezprostřední blízkosti státních hranic a bezprostřední blízkost státních hranic je přesně stanovena tímto zákonem a je stanoveno, že touto bezprostřední blízkostí se myslí, že mohou být do padesáti metrů od hraniční čáry. Samozřejmě nevím, jestli podle této fotografie, kde alespoň na první pohled mi nepřipadá, že by to bylo úplně neinteligentní, ale neznám tuto lokalitu, takže si tady nechám určitou rezervu. Čili bylo-li možno zábrany umístit v padesátimetrové vzdálenosti od hraniční čáry lépe, tak mi to je líto, a případně, pokud to bude skutečně zásadní problém, se může zjednat náprava. Ale znovu upozorňuji, musí to být v této vzdálenosti od hraniční čáry do padesáti metrů.

Pokud jde konkrétně o budování zábran, tak musím odkázat znovu na zákon, kde v důvodové zprávě kromě finanční částky na toto vyčleněné bylo explicitně uvedeno, že se budou budovat tyto zábrany na českých hranicích, a byly tam uvedeny konkrétní počty, u kolika cest je zjištěno, že zde dochází k nedovolenému překračování státní hranice. Chtěl bych zde upozornit na to, že samozřejmě představa, že tyto zábrany by zabránily všem formám nelegální migrace, by byla naivní. Tak naivní nejsme. Tyto zábrany jsou zábranami, které se ukazují jako účinné, a není to český výmysl. Je to výmysl, který se dobře osvědčil na jiných státních hranicích při boji proti organizované nelegální migraci, protože ta velmi často probíhá tak, že po takovýchto polních lesních cestách projíždějí mikrobusy, projíždějí osobní auta napěchovaná - s prominutím, že používám tento výraz - nelegálními migranty. Není to vůči těm, kteří chodí takzvaně po zelené pěšky. To je pravda, že tato opatření nemohou být účinná, ale je to proti těm, kteří používají motorová vozidla, a jsou organizované skupiny, které se na toto soustřeďují.

Druhou věcí, kterou není možno zanedbat, je to, že toto opatření má pomáhat také v boji proti různým formám trestné činnosti. Máme na mysli třeba rychlé vyvážení ukradených osobních automobilů, které jsou buď ukradeny v České republice, nebo jsou ukradeny v SRN. S nějakým časovým zpožděním se k nám dostane na hraniční přechod informace o tom, že to či ono vozidlo bylo ukradeno a že policie je má na hranicích zadržet. Samozřejmě kdyby vozidlo jelo po řádném hraničním přechodu, tak je jasné, že hraničním přechodem neprojede, protože - mimochodem - na hraničních přechodech je umístěn automatický kamerový systém, který identifikuje státní poznávací značku, a dochází k automatickému zpracovávání, jestli nejde o hledané vozidlo. Samozřejmě když takové vozidlo projíždí po takovémto hraničním přechodu, jak vy jste tady ukazoval, tak je logické, že tam ukradené vozidlo nikdo nezastaví.

Chci upozornit na to, že to opravdu není nějaký náš nesmyslný výmysl. Je to věc, která má pro praktický život obyvatel České republiky výrazně převyšující pozitivní dopad a může komplikovat život - to přiznávám - lidem v místních lokalitách. Vždycky je zapotřebí vážit přínosy a pro ty, kterým přináší nějaká omezení, tak se snažit jim problém nějak ulehčit. To, jak se budeme snažit ulehčit, to si myslím, že nebyla vyslovena otázka, ale zřejmě tímto směrem pan poslanec Říman směřoval. Já tomu rozumím, protože je poslancem z této lokality a je jasné, že poslanec musí přenášet problémy, které v jeho volebním kraji jsou, do Poslanecké sněmovny, tak tady bude následovat nadcházející řešení.

Nám smluvní vztah se Slovenskou republikou umožňuje vydávat povolení podle článku 15B a 15C smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se měnila a doplňovala režimová česko-slovenská smlouva z roku 1992. Technické zábrany, jak jsou zde uvedeny, jsou sklopné, to znamená, jak je to na druhé fotografii, mohou být takto odklopeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP