(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, zahajuji blok interpelací na jednotlivé členy vlády. A ještě předtím, než udělím slovo panu poslanci Davidu Šeichovi, který přednese interpelaci na ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka, udílím slovo panu poslanci Václavu Frankovi, který nám sdělí informace ohledně svých interpelací.

 

Poslanec Václav Frank: Paní místopředsedkyně, děkuji mnohokrát, a kolegům se omlouvám, ale chci pouze oznámit, že stahuji své interpelace pod č. 16 a č. 24, které se týkaly budování obchvatu města Nymburka a rychlostní komunikace R6 Praha - Karlovy Vary, protože jsem se s panem ministrem dohodl na písemné odpovědi. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní udílím slovo panu poslanci Davidu Šeichovi a připraví se pan poslanec Martin Říman, který má interpelaci na ministra vnitra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Paní místopředsedkyně, vážení dva členové vlády, kteří jste přítomni dnešním odpovědím na ústní interpelace, dámy a pánové.

Na úvod bych možná chtěl připomenout, že má interpelace započala minulý týden ve čtvrtek touto dobou a musela být přerušena za skandálních okolností, kdy ve vládních lavicích nebyl ani předseda vlády, ani nikdo z místopředsedů vlády, ani jediný ministr. Na závěr se dostavil na chvíli pan ministr Šimonovský, takže za těchto skandálních okolností byl před týdnem přerušen tento bod odpovědí na ústní interpelace a paní místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová musela přerušit projednávání tohoto bodu, což bylo poprvé v historii.

Nyní k otázce samotné.

Pane ministře, dovolím si vznést otázku na obsazenost Nejvyššího správního soudu. Zákonem č. 150/2002 Sb. byl zřízen Nejvyšší správní soud. V té době postoj ODS byl velmi opatrný k této nové soudní instituci v rámci soudních orgánů a kladli jsme samozřejmě velmi relevantní otázky o funkčnosti, nutnosti, personální obsazenosti a o finanční náročnosti této nové instituce.

Tehdy bylo argumentováno, že je to naprosto nezbytná instituce, že musí vzniknout, že je to velmi významný krok k naplňování spravedlnosti v České republice. V této chvíli však Nejvyšší správní soud sídlí v provizorní budově, která není v jeho vlastnictví, a o konečném vyhledání soudní budovy se teprve jedná, z veřejných zdrojů. Ze 40 soudců, kteří mají být na Nejvyšším správním soudu jmenováni, je jich v této chvíli jmenováno pouze 22, což je něco mírně přes polovinu soudců. Jestli toto číslo není přesné z poslední doby, tak je, prosím, opravte. A také Nejvyšší správní soud se musí zabývat povinně některými nápady agendy nejvyšších soudů. Čili je to stav, kdy upřednostňuje tyto kauzy a nemůže se věnovat své vlastní agendě, která je mu zákonem dána.

Čili otázka zní, jestli Nejvyšší správní soud v této podobě vůbec plní svou roli, jestli vůbec existuje nějaká koncepce justice v souvislosti třeba i s novým krajským uspořádáním, nebo budeme svědky takových věcí, jako jsou detašovaná pracoviště ve Zlíně, která se překládají.

(Předsedající: Upozorňuji na čas.)

Otázka zní, jestli funkce Nejvyššího správního soudu v této podobě, v těchto provizoriích, může být naplněna.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti pan Karel Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy a páni poslanci. Pan poslanec Šeich má myslím dobré personální i jiné informace o Nejvyšším správním soudu. U Nejvyššího správního soudu skutečně v tuto chvíli pracuje 22 soudců, plánováno je tam 42 soudců. V Brně sídlí v provizorních podmínkách a má se pro ně připravit definitivní budova.

Přesto si myslím, že bez Nejvyššího správního soudu se nelze obejít. Musíme mít nějaké správní soudnictví s tzv. plnou jurisdikcí, a domnívám se, že tohle je nejlepší cesta, navíc když je soud již v této formě zřízen. Bylo by ještě méně ekonomické soud zase třeba rušit a dělat nějaká jiná opatření.

Zrovna probíhá tady schůze jednoho z podvýborů, předseda Nejvyššího správního soudu pan doktor Baxa je tam přítomen. I tam se mluví o agendě Nejvyššího správního soudu.

Správní soudnictví kupodivu bylo v poslední době nebo letos zasaženo neočekávanou agendou - a je to agenda azylová. I já jsem se s překvapením dověděl, že snad až 50 % věcí je z azylové agendy, a to v důsledku toho, že se změnil zákon o azylu. Ale z různých hledisek humanitárních apod. tady vidíme, jak je úloha tohoto soudu důležitá.

Závěrem mohu říci jenom jedno. Budování jakékoliv instituce nelze učinit během několika měsíců. Každá instituce přece jenom potřebuje delší čas na to, aby se naplnila a aby nějakým způsobem začala pak plnit lépe svou funkci. Jsem přesvědčen, že během dalšího roku bude Nejvyšší správní soud naplněn a bude se také dobře vypořádávat s agendou, která mu patří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance Davida Šeicha, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Pan ministr v zásadě potvrdil ty informace, které se mně jevily možná jako částečně poplašná zpráva, že jsou to informace správné. Jestliže Nejvyšší správní soud je z poloviny obsazen, v provizorní budově, řeší agendu, která na něj byla převedena zákonem z jiné soudní instance, a navíc se dovídáme, že řeší v této chvíli primárně nápad azylové agendy, a úvaha zřízení Nejvyššího správního soudu v souvislosti s řešením azylové agendy asi nebyla tím správným posláním a úmyslem této soudní instance, a myslím, že se musíme znovu vrátit k přehodnocení všech těchto kroků. Byli jsme opakovaně ujišťování o tom, že například bez úřadu ombudsmana nemůžeme žít a existovat. A myslím, že na takovouto argumentaci bychom neměli přistupovat a měli bychom vždy instituci jakéhokoliv typu hodnotit z hlediska její výkonnosti a efektivity pro občany, utrácení veřejných prostředků, které jsou na ni vynakládány, ve vztahu k efektu. Myslím si, že také jsme byli ujišťování o řadě věcí, že to nemůže být jinak, a měli bychom se, domnívám se, k této otázce znovu vrátit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra spravedlnosti, zda chce reagovat na doplňující otázku pana poslance. Nechce, děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP