(17.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Pokud má být něco sociální, tak v situaci, kdy ten člověk potřebuje pomoc, protože sám není schopen ze svých příjmů nebo svými možnostmi si tyto služby zajistit, pak nastupuje stát. Tady si myslím, že určitým způsobem toto plníme. I pan poslanec určitě ví, že tyto služby jsou vždy v každém státě a za každé situace limitovány finančními prostředky, které jsou, čili to, co stát vynakládá do této oblasti, je příspěvkem na tyto služby, čili není to nikdy stoprocentní kompenzace, ale za situace, kdy člověk tuto službu potřebuje a dá se kvalifikovat jako sociálně potřebný, je možné tyto služby formou poskytnutí této služby zajistit i bez nějaké významné spoluúčasti.

Já si myslím, že ten systém je přiměřeně sociální, je přiměřený konkrétní dané situaci, ale na druhé straně chceme v rámci nových podmínek pro oblast sociálních služeb tento systém vylepšit. Proto na jedné straně je možné uvažovat i o určitém příspěvku, který by bylo možné čerpat ve formě služeb, ale myslím si, že se shodneme i na tom, aby tato možnost čerpání služeb byla opět diferencovaná i podle majetkových či příjmových poměrů zdravotně postiženého, protože i tady jsou určité sociální rozdíly.

Každopádně cílem připravovaných změn v sociálních službách je, aby byly zajištěny co možná nejlépe. Vycházíme také z přesvědčení, že je třeba směřovat toto rozhodování do sfér, které mají blíže ke zdravotně postiženým, to znamená směrem ke krajům, k městům a obcím, které znají poměry, znají situaci. Myslím, že s prostředky, které by měly dostat pro oblast sociálních služeb, budou schopny naložit lépe než centrální orgán, kterým je ministerstvo.

Otázka byla položena tak, zda je to sociální, nebo ne. Myslím, že je to vždy otázka konkrétní dané situace a hledání způsobu řešení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď pana ministra Zdeňka Škromacha. S doplňujícím dotazem vystoupí pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, jste osobně zodpovědný za tvorbu sociálního systému. Žádný sociální systém neexistuje. Toto je systém asociální.

Ještě mi dovolte jednu poznámku. Já jsem svůj dotaz na vás vznesl v přímé souvislosti s vaší exhibicí na vozíku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pan poslanec má samozřejmě právo hodnotit systém takový, jaký je. Ten systém byl v podstatě nastaven a založen v polovině 90. let a v současné době, jak už jsem uvedl, se dlouhodobě hledá způsob, jak zajistit zákonem o sociálních službách celý tento systém. Bohužel, vzhledem k různým zájmům, které v této oblasti jsou, moji předchůdci nedokázali tento zákon prosadit. Věřím tomu, že budu úspěšnější, že ministerstvo bude úspěšnější, protože tyto zákony připravují ministerští úředníci za podpory svého ministra, a věřím tomu, že najdeme co možná nejširší shodu jak se zdravotně postiženými, tak s poskytovateli, kraji, městy, obcemi, svazy, které zastupují jak kraje, tak obce.

Názory na to se určitě budou lišit. Pokud pan poslanec narážel na akci, ke které jsem byl vyzván, já myslím, že den na vozíčku, pokud by si ho možná zkusil sám, by pro něj byl také zajímavý. Určitě je to věrohodnější než předstírat, že žiji za minimální mzdu za situace, kdy mám veškeré vybavení. To si myslím, že je problém.

Já samozřejmě o situaci v oblasti zdravotně postižených vím hodně. Ta akce, ke které jsem byl vyzván a kterou jsem akceptoval, přispěla podle mého názoru k upozornění na některé problémy, které tu existují. Budu rád, když pan poslanec a jeho kolegyně a kolegové tady v Poslanecké sněmovně ve chvíli, kdy bude předložen zákon o sociálních službách, který by měl řešit zvýšení kvality služeb a zlepšení celé této situace, budou na tomto zákoně aktivně participovat.

Já myslím, že situace není nejlepší a je třeba ji skutečně zlepšit, ale je to dědictví předchůdců, kteří v podstatě tento systém připravili, a bohužel musím říci, že za posledních deset až dvanáct let se nenašla vůle tento systém změnit. To už je věc ctěné Poslanecké sněmovny a Senátu, jak s těmito věcmi naloží.

Já tu povinnost cítím. Proto také jednou z prvních priorit mého nástupu do funkce ministra byla právě příprava tohoto řešení. Udělal jsem i některé personální změny, protože už mě nebavilo neustále poslouchat, že to nejde. Doufám, že se nám to podaří prosadit, a budu rád, když na tom budeme moci participovat i s mými kolegy tady v Poslanecké sněmovně, a pokud se k tomu pan poslanec a jeho kolegové z klubu připojí, budu jenom rád.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď pana ministra Škromacha na šestou interpelaci. Se sedmou interpelací vystoupí pan poslanec Bíža na pana ministra Kostelku ve věci převodu nemovitého majetku Armády České republiky v Litoměřicích. Opět musím pana poslance upozornit, že pan ministr obrany je omluven z dnešního jednání. Nezbývá vám než přednést svoji interpelaci a v řádné době čtyřiceti dnů dostanete písemnou odpověď. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Bíža: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane vzdálený ministře Kostelko, byl jsem u mnoha jednání ohledně ukončení pobytu Armády České republiky v Litoměřicích a převodu majetku na územní samosprávu, například na město Litoměřice. Po jednání s vaším bývalým náměstkem Váňou spolu se starostou Chlupáčem na ministerstvu - nyní je pan náměstek Váňa v civilní letce možná Ministerstva obrany - jsem nabyl přesvědčení, že vše půjde hladce. Armáda vyklidí bojiště podle plánu, protože je řízena rozkazy. Byl to omyl. Zástupci města Litoměřice a regionu nejsou dodnes informováni, proč se tak neděje.

Proto se ptám: Byl již vydán rozkaz k ukončení pobytu ženijních a jiných vojsk Armády ČR v Litoměřicích a k jakému datu? Kdy začne Armáda ČR předávat majetek samosprávám a kdy to ukončí? Jak budou kompenzovány dopady reformy na město Litoměřice a region? Tyto kompenzace byly vaším dopisem slíbeny. Bude vydán rozkaz k umístění záchranného ženijního praporu v Litoměřicích vzhledem k tomu, že tímto městem protéká vlastně všechna voda z České republiky? Kdy začne vaše ministerstvo komunikovat se zástupci samosprávy? Vždyť do Litoměřic je to pouze 70 kilometrů.

Děkuji za odpověď i za váš přístup, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, za pochopení této situace. Určitě není příjemné mluvit k nepřítomnému panu ministrovi. Doufám, že připravovaná novela jednacího řádu vyřeší i tento vleklý problém.

Další interpelace jsem se měla ujmout já, ale protože mě bohužel nemá kdo vystřídat, stahuji svoji interpelaci a dostanu jistě také písemnou odpověď. Obdobně je to s interpelací devátou. Z důvodu nepřítomnosti ministra Stanislava Grosse stahuje pan poslanec Hynek Fajmon svoji interpelaci a bude žádat písemnou odpověď. Totéž je případ desáté interpelace, kde se dohodl pan poslanec Petr Krill s panem ministrem Dostálem na tom, že mu bude zodpovězena písemně.

Můžeme přistoupit k interpelaci jedenácté a tou je interpelace pana poslance Šeicha na pana ministra Čermáka ve věci obsazenosti Nejvyššího správního soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP