(16.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

Teprve potom může redakce schválit tiskárně zahájení tisku.

Jakýkoliv - byť formální - zásah do textu doručeného k vyhlášení není možný bez souhlasu toho, kdo o vyhlášení žádá. Myslím, že je z toho zřejmé, že proces přípravy, korekcí a korektur Sbírky je velmi odpovědný, a že neznám přesně kontext, ve kterém pan ministr Gross tento výrok pronesl, ale v každém případě takto pečlivý a důkladný proces nutně zajišťuje takřka bezchybnou publikaci Sbírky zákonů.

Myslím si, že nikdo nemůže zaručit, bohužel, na tomto světě absolutní a naprostou bezchybnost, ale jsem přesvědčen o tom, že pokud dochází k chybám, jsou pouze drobné, bezvýznamné a stává se to velmi zřídka. Kdybyste, pane poslanče, uvedl nějakou chybu, kde k tomu tak došlo, bylo by opět možné prověřit, jakým způsobem se tak stalo, proč se tak stalo, ale vaše vyjádření bylo velmi nepřesné.

Já neznám kontext, ve kterém hovořil pan ministr Gross, a proto nemohu jeho výrok posoudit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že tomu tak je. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Pane premiére, já jsem na jaře prokázal jednu chybu konkrétní, kdy nebyla Úmluva Mezinárodní organizace práce publikována, a doufal jsem, že vláda a jednotliví ministři, kteří tam jsou odpovědní v podstatě za zaslání těch podkladů k publikaci Ministerstvu vnitra, budou na tyto věci dohlížet, a vy jako premiér budete kontrolovat, zda resorty tyto své povinnosti plní, protože publikace ve Sbírce zákonů je základní věc, ze které se vychází při organizaci právního života v České republice.

Mně teď nejde o žádnou konkrétní situaci, mně jde o to, zda je pravda, že když člen vaší vlády řekne, že není toto zajištěno, co s tím jako premiér hodláte dělat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jak jsem popsal proces Sbírky, publikování Sbírky, tak to je proces, kterým je zajišťována její bezchybnost. Je to proces důkladný a pečlivý a jednotliví předkladatelé zákonů a jednotlivé centrální úřady státní správy tento proces dodržují.

Já v okamžiku, kdy by byl předložený nějaký důkaz nebo nějaký konkrétní případ, bylo by možné se zabývat celým procesem vzniku této normy a vzniku chyby a najít odpovědnost. Ten proces, který jsem předkládal, je důkladný, spolehlivý a vede k dobrému výsledku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi.

Kolegyně a kolegové, interpelace pana poslance Hynka Fajmona byla poslední interpelací na předsedu vlády. Já v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 17 hodin. V 17 hodin budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP