(Jednání pokračovalo ve 14.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem odpoledním jednání. Na jeho úvod mám pro vás celou řadu důležitých, více či méně příjemných informací.

Nejprve vás chci informovat o tom, že ústní interpelace budou probíhat až od 17 hodin, to znamená, že jednání sněmovny bude do 170 hodin, a teprve od 17 hodin začne blok ústních interpelací na členy vlády ČR, neboť pan kolega Zahradil zbylou přihlášku na předsedu vlády stáhl.

Měli bychom teď, v tuto chvíli, pokračovat přerušeným bodem odpovědi na písemné interpelace, což znamená, že bychom se měli zabývat písemnou interpelací pana poslance Hynka Fajmona na ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Následně bychom měli pokračovat v projednávání bodů 9, 41, 42, 43, 78, 72. Pokud by nám zbylo dostatek času, mohli bychom se ještě dnes věnovat bodu 67, což je třetí čtení vládního návrhu zákona o Antarktidě. Od 17 by následoval blok ústních interpelací.

Mám pro vás také špatnou zprávu, a to v tom smyslu, že ústními interpelacemi, tedy v 18.30 hodin, jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu skončí, takže se zítra neuvidíme. (Veselost v sále.) Já vidím lítost ve vašich očích a ve vašich tvářích, nicméně vás potěším tím, že se uvidíme v úterý znovu a budeme jednat od 14 hodin.

Tolik informace z úst předsedajícího.

 

Nyní budeme pokračovat projednáváním bodu

 

116.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Konstatuji, že byly předloženy celkem čtyři odpovědi na vznesené interpelace. Se třemi z nich jsme se již vypořádali. Nyní se budeme zabývat poslední z nich, tou je písemná interpelace pana poslance Hynka Fajmona na ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Ten odpověděl na tuto interpelaci ve věci praktické aplikace zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, která společně s odpovědí je vám předkládána jako sněmovní tisk 347.

Otevírám rozpravu a uděluji slovo interpelujícímu panu poslanci Hynku Fajmonovi. Nicméně ještě předtím poprosím některé z kolegů, kteří hlučí, aby se zklidnili a umožnili vystoupení pana poslance Fajmona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, chtěl bych projednat interpelaci na pana ministra Ambrozka ve věci aplikace zákona 477/2001 Sb., o obalech, která se velmi dotkla mnoha firem, které do České republiky dovážejí výrobky ze zahraničí. Podle tohoto zákona totiž každý, kdo uvádí na trh obal, je povinen určitým způsobem, stanoveným v tomto zákoně, tyto obaly likvidovat. Stanovuje se také, jakým způsobem ten obal musí být zpracován.

Problém je v tom, že v případě, že importér doveze do České republiky nějakou komoditu, tak se na něj vztahují zákony v Evropské unii, a ty jsou poněkud jiné, než jsme byli přesvědčováni při projednávání tohoto zákona. Problém je v tom, že zákon ukládá u obalů používat označení o zapojení do systému recyklace, tzv. Green Point, a dále požaduje u obalů větší plochy než 200 cm2 nebo objemu většího než 50 mililitrů označení, které deklaruje jak použitý materiál, tak symbol "basket man - garbage man", jak nakládat s použitým obalem.

Pan ministr mě ve své odpovědi ubezpečil o tom, že požadavky tohoto zákona jsou plně v souladu se směrnicí Evropské unie, která byla tímto způsobem implementována do českého právního řádu. S tím já nemám žádný problém. Mám ovšem problém v tom, co stále tvrdí poslanci ODS, a to tady na tomto konkrétním případě můžeme dokumentovat, že tato směrnice byla aplikována více, než jsou její skutečné požadavky, a že tím jsou působeny problémy českým podnikatelům a především českým importérům. Konkrétně se jednalo o importéra krmiv pro zvířata, který se obrátil na výrobce těchto komodit v Evropské unii s tímto požadavkem, aby obal plnil požadavky českého zákona, a výrobci v Evropské unii mu sdělili, že žádné takovéto požadavky v Evropské unii na ně jako na výrobce kladeny nejsou, a tedy nejsou ani ochotni vyrábět pro český trh specifické obaly, které by odpovídaly českému zákonodárství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP