(14.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Nemohu za to, že tento zhotovitel byl povzbuzován částí i Poslanecké sněmovny v tom, aby se nedal, aby pokračoval ve svém úsilí, že nakonec to dopadne tak, jak to bylo naplánováno. Já s tím nesouhlasím a nepokládám to za správné a vždycky proti tomu budu bojovat.

Já vás ubezpečuji, že ten projekt, který vláda odsouhlasila, termíny, které jsou uložené, jsou reálné a ty úspory, které byly zveřejněny, tak jsou minimální úspory, které na tomto projektu můžeme uspořit. Je v tom samozřejmě započítána i časová cena peněz, jsou v tom započítány také náklady na údržbu, jsou v tom započítány všechny další náklady včetně výkupu pozemků, řízení toho projektu a další, které s tím souvisejí, které v tom původním projektu zase na druhou stranu zmíněny nebyly, protože byly placeny ze státního rozpočtu, včetně zvýšení rozsahu stavby. Ten rozsah stavby se skutečně projeví - i to jeho zvýšení - až po zahájení správních řízení jak pro územní řízení, tak ve stavebním řízení, kde partneři zhotovitele vystupují s požadavky a je na správním orgánu, aby oprávněné požadavky uspokojil a předepsal investorovi, aby tyto požadavky zahrnul do projektu. To znamená, není to žádný výmysl, žádné cestičky a žádné nějaké vedlejší jednání, je to správní řízení, a to, co správní orgán nařídí, tak investor musí postavit. A v současné době je to za těch 8,5 mld. Kč navíc nad cenu, která byla v projektu uvažována. Přesto si myslím, že ty náklady stavební, které byly i s rezervou prezentovány ve výši zhruba 50 mld. Kč, ty ale obsahovaly zhruba 10 mld. Kč zisků a nákladů projektové společnosti. Těch 10 mld. Kč skutečně šetříme a ty umíme vynaložit právě na ten zvýšený rozsah výstavby, to znamená, že zvýšený rozsah výstavby nebude jakoby někdy v budoucnu znovu na stole k projednávání.

Také bych chtěl váženou sněmovnu ubezpečit o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil toto řízení z vlastního podnětu, a také to píše ve svém rozhodnutí. Zpochybňovat rozhodnutí tohoto úřadu, že může v rámci svého výkonu vycházet vstříc politickým náladám nebo politickým zájmům, je podle mne příznakem, že někdy snad tomu tak bylo. Já prostě s tímto nesouhlasím a nikdy jsem takto správní orgány neovlivňoval, s tím, že ÚHOS přišel s tímto vlastním podnětem, musím říci, že mě to do určité míry zaskočilo, protože jsem si uvědomil, že ten projekt, který se společně snažíme vylepšit, tak má velký handicap právě v tom, že minimálně rok nebude moci být zahájena žádná stavba. Proto řešení, které vláda přijala, vycházelo i z tohoto poznatku, že vláda by chtěla splnit své závazky vůči severní Moravě, a harmonogram, který je připravený do vlády, tak je skutečně podrobný.

A mohu pana poslance Chytku ubezpečit, že tento harmonogram je sledovatelný po měsících, nikoliv jenom v roce 2008. A já přijímám tu sázku a samozřejmě pokud ta silnice postavena bude a v provozu v roce 2008 bude, tak rád pana poslance v Lipníku nad Bečvou vyšlu na trať a přivítám ho v Ostravě, cíli jeho cesty, po 80 kilometrech putování. Takže já věřím, že ta sázka platí i z druhé strany.

Myslím si, že debata o tom, která komunikace v České republice je důležitější, to bychom skutečně měli absolvovat někdy v nějakém termínu, nejspíše na hospodářském výboru. Uznávám, že silnice R48 je před dokončením a bylo by jistě ostudou, kdyby Česká republika nenašla finanční prostředky na to, aby tu jednu miliardu, která chybí z Horních Tošanovic do Českého Těšína, aby neuměla realizovat, protože využití efektu celé této komunikace, kam vložila Evropská unie finanční prostředky a kam půjčila i Evropská banka, tak je jistě naším zájmem dokončit.

Takže já chci ubezpečit, že je zpracováno programové financování na jednotlivé úseky dálničního systému, systému rychlostních komunikací tak, aby bylo možno i v této sněmovně při schvalování rozpočtu jasně vidět, na které financování se nedostane v příštím roce, pokud sněmovna neschválí předpokládaný rozsah finančního zajištění výstavby tak, jak předpokládá vládní program investiční výstavby do roku 2010.

Chtěl bych ubezpečit všechny na severní Moravě, že zahajujeme 30. května velkým mítinkem za účasti starostů a řídícího výboru té pracovní skupiny. Chceme představit tento projekt včetně harmonogramu, včetně účasti partnerů, kteří pomohou jak s přípravou území, tak samozřejmě s vlastní realizací.

Co se týká výběrových řízení, očekávám, že hlavním kritériem bude cena, a tam nevidím, že by byl prostor pro nějaké názvy, které tady pan poslanec Lachnit představoval - názvy firem - ale bude to prostor pro to, aby byla vybrána skutečně nejnižší cena, tak aby při dodržení předepsaných parametrů byla tato komunikace co nejlevnější. Já jsem toho názoru, že i těmito obchodními soutěžemi se podaří nejen tu stavbu nezdržet, ale zejména zlevnit. Tam očekáváme - tento harmonogram je samozřejmě velmi podrobný a věřím, že hospodářský výbor podá o tomto harmonogramu referenci sněmovně. Jsou jednotlivá výběrová řízení v měsících, která nás čekají v letošním roce, jsou dokonce ve dnech propočítána tak, abychom zahájili výstavbu dalšího úseku už v říjnu tohoto roku.

Vážená sněmovno, díky za pozornost tomuto projektu, i když zatím jenom pouze jeden příspěvek ocenil přístup Ministerstva financí k tomu, aby Česká republika na výstavbě tohoto projektu nevykrvácela a ušetřila 40 mld. Kč, tak i za tento příspěvek děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Mimo rozpravu s faktickou poznámkou pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Já děkuji panu ministrovi, že mou sázku přijal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Ještě se zeptám, jestli zpravodaj pro tento bod má zájem o závěrečné slovo před podrobnou rozpravou. Ne. Čili podrobná rozprava. Prvním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka a potom samozřejmě zpravodaj - jeden jediný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo. Nejdříve v úvodu bych si dovolil reagovat na některé projevy pana ministra dopravy v závěrečném slově, protože jinak nelze na ně reagovat.

Panu ministrovi se nelíbí osobní útoky. Já nevím, proč se mu nelíbí. Kdyby za výstavbu dálnice D 47 odpovídal pan ministr Gross, tak zcela určitě budou směřovat na něj, ale bohužel, každý má ve vládě nějakou odpovědnost. Takže samozřejmě, je-li problém, je směřován na odpovědného člena vlády.

Říká mi pan ministr, že bych si to měl zkusit, ale naštěstí s tím nemám mnoho společného, leda vyšetřování.

Pokud zde hovořil pan ministr o tom, že je připraven harmonogram podrobný, který lze kontrolovat po jednotlivých měsících, já navrhnu do usnesení, aby tento harmonogram dostala celá sněmovna, nikoli hospodářský výbor, protože my už máme své zkušenosti z toho, pane ministře. Vy jste se dokonce smluvně zavázal za vládu, že do 28. února ukončíte všechna jednání. My jsme to v hospodářském výboru, jak nám sněmovna uložila, kontrolovali a výsledek je, že prostě jste nesplnil to datum. Úkol nebyl splněn, byť byl uložen i vládou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP