(18.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Interpelací na mě je osm a abych se v tuto chvíli tak narychlo zorientoval, to není možné.

V každém případě bych chtěl říci, že otázky nemíním nějakým způsobem bagatelizovat, a právě proto, že se s nimi chci vyrovnat seriózně, tak spíš volím písemnou formu a v případě, že paní poslankyně bude nespokojena s mou odpovědí, tak se k tomu můžeme na příští schůzi sněmovny vrátit. Vůbec nechci hovořit o tom, že by otázky byly irelevantní, ty jsou na místě, je zapotřebí se jimi zabývat.

To, na co jsem reagoval během cesty z vestibulu až sem, byly otázky týkající se toho, že bych snad pohrdal institutem interpelací, a to tedy rozhodně nepohrdám, protože jsem také byl opoziční poslanec a vím, jak mě rozčilovalo, když například tehdy ještě koaliční ministr školství Ivan Pilip tady využil interpelace k hodinu a půl trvajícímu přednášení nějakého katalogu, a to jsme tehdy považovali za znevažování institutu interpelací a já si tohoto institutu vážím. Odpovím písemně a příště se k tomu můžeme když tak vrátit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Již jsem ohlásil, že bude postup podle § 111 odst. 7, čili že do třiceti dnů bude odpověď písemně.

Další interpelace na pana ministra Grosse byla stažena kolegyní Květou Čelišovou z důvodů, že mezitím pan ministr Gross tuto záležitost vyřešil.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Radim Chytka, který má interpelaci na ministra dopravy Milana Šimonovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Budeme postupovat podle § 111 odst. 7, protože pan ministr dopravy je řádně omluven.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, před položením své interpelace bych položil nejdříve otázku vám. Chápu to správně, že zde ministři vlády buď nejsou, a když přijdou, že odmítají odpověď na interpelace? Dá se s tím něco dělat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dá. Je komise pro jednací řád a budeme pravděpodobně muset změnit celý institut interpelací, a to nejrychleji. Na tom se shodly všechny politické strany zastoupené ve sněmovně minulý týden v pondělí na zasedání této komise Poslanecké sněmovny v Lipnici nad Sázavou.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji vám, pane místopředsedo. A nyní mi dovolte, abych teprve nyní položil svou interpelaci.

Vážený pane nepřítomný ministře, pocházím z Ostravy z Moravskoslezského kraje a hned na úvod bych vám chtěl sdělit, že občané tohoto kraje považují výstavbu dálnice D47 za jakousi podivnou hru, kterou hraje Ministerstvo dopravy České republiky s našimi občany. Z tohoto pohledu se občané našeho regionu neradují, když vládní představitelé před volbami poklepávají první základní kámen této dálnice, neradují se, ani když stejní poklepávají před dalšími volbami druhý základní kámen této dálnice, neradují se, když vláda uzavírá smlouvu s firmou Housing and Construction, a neradují se, ani když vláda zase vypovídá smlouvu s firmou Housing and Construction. A už vůbec se občané neradují, když vy, pane ministře, jste sdělil, že tentokrát si to vezmete sám osobně na starost a že ušetříte 40 miliard korun a zkrátíte dobu výstavby o jeden rok, takže ukončení této stavby bude v roce 2008, a pokud se tak nestane, že odevzdáte klíčky svého ministerstva. Občané Moravskoslezského regionu totiž vědí, že váš mandát vyprší nejpozději v roce 2006, a slibovat cokoliv za tento mandát je opět pouze jakousi hrou.

Proto se vás, vážený pane ministře, ptám na zcela konkrétní věc. Kolik kilometrů dálnice D47 bude postaveno v roce 2003 a jaký objem finančních prostředků v tomto roce, v roce 2003, bude proinvestováno? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Chytkovi. Dalším přihlášeným do interpelací je pan poslanec Josef Šenfeld - také na pana ministra Šimonovského. I zde budeme postupovat podle § 111 odst. 7, to znamená tak jako kolegu Chytkovi, tak panu kolegu Šenfeldovi odpoví pan ministr do 30 dnů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, moje interpelace se týká výstavby části dálnice D8, konkrétně jejího úseku Lovosice - Řehlovice, stavby s označením 0805. Tento uvedený úsek, na který musela být Ministerstvem životního prostředí udělena výjimka ze zákona číslo 114/1992 Sb., prochází Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří. Většina ploch, které budou uvedenou stavbou dálnice zničeny anebo narušeny provozem povrchové dálnice, jsou biotypy spadající do evropské soustavy Natura 2000.

Předpokládám, pane ministře, že jsou vám známy aktivity Společnosti ochránců životního prostředí Litoměřice, které jsou směrované k tunelové variantě již uvedeného úseku Lovosice - Nové Stadice a směrované k získání dotace od Evropské unie na výstavbu zmiňované tunelové varianty, a to až do výše 75 % pořizovacích nákladů na stavbu. V případě získání dotace z Evropské unie by zřejmě došlo k podstatnému zlevnění tunelové varianty. Dá se předpokládat, že tato varianta s dotací by ve výsledku mohla být levnější až o 50 % než povrchová stavba dálnice. Podstatná by mohla být i úspora pohonných hmot, protože návrh tunelové varianty je o pět kilometrů kratší. Společnost ochránců životního prostředí si dovolila odhadnout takovouto úsporu na 4 miliardy korun.

Moje otázka zní, zda bylo při výběru varianty řešení uvedeného úseku uvažováno s tunelovou variantou včetně případné možné dotace z Evropské unie. Pokud se tak nestalo, tak se ptám, proč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Šenfeldovi za přednesenou interpelaci a nyní je v pořadí dvacátý Václav Exner, který je omluven na dnešní schůzi, čili jeho interpelace propadá.

Na ministra vnitra Stanislava Grosse je další v pořadí pan kolega David Šeich, kterého ovšem také nevidím, takže i jeho interpelace propadá.

Máme ještě tři minuty podle jednacího řádu na to, abychom mohli vyčerpat další interpelace.

Dalším interpelujícím je pan kolega Jaromír Kohlíček, který má možnost přednést interpelaci na pana ministra dopravy Milana Šimonovského. Nevidím pana kolegu Kohlíčka, takže i jeho interpelace propadá.

Nyní by byl na řadě pan kolega Hynek Fajmon na pana ministra Milana Urbana. Pan kolega Fajmon také odešel, takže i jeho interpelace propadne s tím, že další v pořadí je paní kolegyně Alena Páralová, která ovšem tady byla ještě před malým okamžikem. Nepředpokládala pravděpodobně, že nám půjde pořad schůze tak rychle, takže i její interpelace propadá.

Paní kolegyně Dostálová, která měla interpelaci na pana ministra Dostála, tady není. Je řádně omluvena, její interpelace propadá.

Dalším v pořadí je pan kolega Ivan Langer, a to na pana ministra kultury Dostála ve věci dálnice D 47. Ale nevidím tady ani pana místopředsedu Ivana Langera, ani pana ministra Dostála, který tady ovšem ještě před malou chvílí byl.

Dalším přihlášeným do interpelací je pan kolegy Walter Bartoš, který má interpelaci na ministryni Buzkovou, která se dnes ráno omlouvala z důvodu nemoci, takže i jeho interpelace propadá, protože pan kolega Bartoš tady není.

Pan kolega Jiří Bílý má interpelaci na pana místopředsedu vlády Pavla Rychetského ve věci povolování odposlechu soudci, ale pan kolega Bílý tady také není, aby ji mohl přednést.

Nyní je tedy v pořadí 29. pan kolega Jan Zahradil na pana ministra Grosse, který je tady, ve věci otevření kanceláře landsmanšaftu. Ale pan kolega Zahradil tady také není, takže i jeho interpelace propadá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP