Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Klanica

Schůze: 10, 15, 17, 19, 22

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17.12.1998 /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení
část č. 241 (31. 3. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
část č. 251 (7. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

47. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 119 (14. 10. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 393 (2. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 146 (2. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení
část č. 25, část č. 29 (22. 2. 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení
část č. 243 (1. 3. 2000)


Přihlásit/registrovat se do ISP