23. - 26. dubna 1996

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 42. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 23. - 26. dubna 1996

Obsah:

23. dubna 1996

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ivana Maška

Schválen pořad schůze

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - druhé čtení

Řeč ministra vlády ČR Igora Němce

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

V. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - druhé čtení

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083 - druhé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

VII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

VIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Josefa Janečka

IX. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - druhé čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Václava Krásy

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení

Řeč poslance Jana Klase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

24. dubna 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Vítězslava Valacha

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - druhé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Pokračování v projednávání bodu

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Ladislava Blažka

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Tomáše Ježka

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

XVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XIX. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - pokračování druhého čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XXI. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - třetí čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - třetí čtení

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXIII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Pavla Peška

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

25. dubna 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083 - třetí čtení

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Pokračování v projednávání bodu

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - třetí čtení

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - třetí čtení

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

XXVIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - třetí čtení

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Krásy

Usnesení schváleno

XXIX. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - třetí čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - třetí čtení

Řeč ministra vlády ČR Igora Němce

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

26. dubna 1996

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

XXXI. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - třetí čtení

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Deckera

Usnesení schváleno

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - třetí čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - třetí čtení

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Usnesení schváleno

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - třetí čtení

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - třetí čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - třetí čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Pavely

Usnesení schváleno

XXXVII. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - třetí čtení

Řeč poslance Jana Klase

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jana Klase

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP