19. - 20. prosince 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 38. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 19. - 20. prosince 1995

Obsah:

19. prosince

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Schválen pořad schůze

I. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní, podle sněmovního tisku 2008 - prvé čtení

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - druhé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovního tisku 1989 - prvé čtení

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1991 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Štambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., c. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb., a nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, podle sněmovního tisku 1946 - prvé čtení

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1951 - prvé čtení

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

20. prosince 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství, podle sněmovního tisku 2001 - prvé čtení

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 - prvé čtení

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XI. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1999 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XII. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 1956 - prvé čtení

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 prvé čtení

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon CNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, podle sněmovního tisku 1961 - prvé čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1964 - prvé čtení

Řeč poslance Luďka Rubáše

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Luďka Rubáše

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč Poslance Pavla Kuličky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, podle sněmovního tisku 1988

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Hany Lagové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XVII. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Pokračování v projednávání bodu

XVI. Návrh zdravotních pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, podle sněmovního tisku 1988

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XVIII. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní, podle sněmovního tisku 2008 - druhé čtení

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XIX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Řeč poslance Roberta Koláře

XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXII. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 1973 - prvé čtení

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXIII. Rezignace clena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP