Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 38. schůze

38. schůze (19., 20. prosince 1995)


Zahájení schůze

I. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1995)

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení

Projednávání (19. prosince 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury

Projednávání (19. prosince 1995)

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995

Projednávání (19. prosince 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1995)

VII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 (sněmovní tisk 1946) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1995)

VIII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1951) - prvé čtení

Projednávání (19. prosince 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XI. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1999) prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XII. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 1956) prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XIV. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)

Projednávání, část č. 1 (20. prosince 1995)
Projednávání, část č. 2

XVII. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Projednávání (20. prosince 1995)

XVIII. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - druhé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XIX. Návrh volební komise poslanecké sněmovny na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání (20. prosince 1995)

XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání (20. prosince 1995)

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XXII. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk 1973) - prvé čtení

Projednávání (20. prosince 1995)

XXIII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (20. prosince 1995)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (20. prosince 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP