Sněmovní tisk 1978
Zákon-novela z. o ochraně před alkoholismem a toxikomániemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Jaroš Emil.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1978/0 dne 17. 11. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 1995 jako tisk 1978/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna



Hesla věcného rejstříku: Toxikománie



ISP (příhlásit)