14. - 17. března 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 29. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 14. - 17. března 1995

Obsah:

14. března 1995

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1551, 1552, 1567 - 1570

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Vystoupení prezidenta Č. rep. Václava Havla

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

III. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949, a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5, podle sněmovního tisku 1291

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku, podle sněmovního tisku 1381

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jana Kryčera

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1392

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vilniusu dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1406

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Rize dne 25. října 1994, podle sněmovního tisku 1407

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994, podle sněmovního tisku 1408

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schváleno

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1524

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

X. Návrh poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona ČNR č. 189/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1476 a 1584

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XI. Vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 368/1992Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1297 a 1459

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994

Řeč poslance Josefa Pavely

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Karase

XIII. Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995, podle sněmovního tisku 1379

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

XIV. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995, podle sněmovního tisku 1380

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

Řeč poslance Martina Syky

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 368/1992Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1297 a 1459

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Jana Třebického

Usnesení schváleno

15. března1995

XV. Návrh poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovních tisků 966 a 1060

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Miroslava Novotného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1197 a 1344

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XVII. Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

XVIII. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

XIX. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, podle sněmovních tisků 1192 a 1343

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1324 a 1467

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1592 - 1594

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Usnesení schváleno

XXII. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1595

Řeč poslance Marka Bendy

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

16. března 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XXIV. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Ježka

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Dalibory Matulky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1330 a 1468

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Evy Novákové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XXVII. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovních tisků 213 a 344

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Usnesení schváleno

XXVIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Usnesení schváleno

XXIX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995

Usnesení schváleno

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

17. března 1995

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Pokračování v projednávání bodu

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1324 a1467

Řeč poslance Martina Syky

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1330 a 1468

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Eduarda Bureše

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1324 a 1467

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1330 a 1468

Usnesení schváleno

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Pokračování v projednávání bodu

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP