6. - 15. prosince 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

l. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 25. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 6. - 15. prosince 1994

Obsah:

6. prosince 1994

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Čunderleho

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Leopolda Zubka

Schválen pořad schůze

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1348 až 1350 a 1368 až 1371

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1351 a 1352

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 1227 a 1334

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

7. prosince 1994

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Lagové

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků.1172 a 1335

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/.1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1173 a.1336

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Michala Mandelíka

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Pokračování v projednávání bodu

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z při dané hod noty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1172 a 1335

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1214 a 1337

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1215 a 1338

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1216 a 1339

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Josefa Mandelíka

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Petra Brodského

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591 1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1218 a 1332

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

8. prosince 1994

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Luboše Němce

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Františka Brožíka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1217 a 1333

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1213 a 1340

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XII. Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, podle sněmovních tisků 1270 a 1361

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČN R č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1269 a 1341

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby..Ą Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 969 a 1064

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993

Řeč poslance Tomáše Páva

Usnesení schváleno

XVI. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995, podle sněmovního tisku 1186

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1268 a 1345

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XVIII. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1299 a 1346

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Usnesení schváleno

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, podle sněmovních tisků 1226 a 1362

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Kubiše

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Ježka

Doplnění pořadu schůze schváleno

Pokračování v projednávání bodu

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1218 a 1332

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 213 a 1340

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

9. prosince 1994

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, podle sněmovních tisků 1190 a 1360, a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1995

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jana Vraného

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Zdeňka Vlčka

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jiřího Šolera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

13. prosince 1994

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1387 a 1388

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle tisku 1389

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Ježka

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, podle sněmovních tisků 1385 a 1390

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

XXIV. Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Usnesení schváleno

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, podle sněmovních tisků 1125 a 1264

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Bláhy

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXVII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Grulicha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

14. prosince 1994

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Zdeňka Vlčka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

XXVIII. Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů, podle sněmovních tisků 1174 a 1260

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIX. Vládní návrh zákona o dráhách, podle sněmovních tisků 1198 a 1331

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Pokračování v projednávání bodu

XX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, podle sněmovních tisků 1190 a 1360, a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1995

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVIII. Vládní návrh zákon a o Rejstříku trestů, podle sněmovních tisků 1174 a 1260

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

Pokračování v projednáváni bodu

XXIX. Vládní návrh zákona o dráhách, podle sněmovních tisků 1198 a 1331

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Usnesení schváleno

15. prosince 1994

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Pokračování v projednávání bodu

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, podle sněmovních tisků 1125 a 1264

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Usnesení schváleno

XXX. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297 a 297 A.

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Bláhy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zdeňka Trojana

XXXI. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

XXXII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, podle sněmovních tisků 1192 a 1343

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, podle sněmovních tisků 1189 a 1347

Řeč ministra vlády ČR Igora Němce

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Hirše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XXXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1207

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXVI. Vládní návrh, který se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1208

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jana Kryčera

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána dne 11. července 1994 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 1210

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 17. března 1994 v Praze a Dohoda mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. března 1994 v Limě, podle sněmovního tisku 1126

XXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví Turecké republiky ze dne 8. 2. 1994, podle sněmovního tisku 1183

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schválena

XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsané dne 26. května 1972 v Moskvě, podle sněmovního tisku 1187

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Václava Grulicha

Usnesení schváleno

XXXXIII. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXIV. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, podle sněmovních tisků 1145 a 1250

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Zdeňka Vlčka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Klase

XXXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1359

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

XXXXVIII. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

IL. Návrh na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

L. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Závěrečná řeč místopř. PSP Jiřího Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP